Ook ridder Joris versloeg de draak

Dit bericht draag ik op aan Franziska.

Enigen zal het opgevallen zijn dat het team van Wakkermens sinds enkele maanden gesterkt is door Franziska met de kracht van haar geschreven woord. Zij is momenteel minder actief omdat ze bevangen is door het zogenaamde MOPTOS. (Mopping with the tap open syndrome)

Voor diegenen die in de alternatieve media ploeteren, is het Dweilen met de kraan open syndroom een niet onbekend en regelmatig terugkerend fenomeen. Op onverwachte momenten wordt je plotseling toch weer op de verkeerde voet gezet. Met een enigszins ervaren kritisch oog, tenminste dat denk je van jezelf, neem je de gebeurtenissen in de wereld waar, je ziet de manipulatie door beleidsmakers en verbaasd je er al helemaal niet meer over dat de heersende media de propaganda meedogenloos bij de burgers door de strot drukken. Je bent op veel dus voorbereid zo te zeggen.

Toch gebeurt het steeds weer dat je denkt: Dit kan toch niet waar zijn!! Hoe halen ze het in hun hoofd? Nog een grotere teleurstelling is het om dan ook weer vast te stellen dat het overgrote deel van de bevolking als schapen hun herder trouw blijven, ook wanneer men ziet dat deze de kudde in het ravijn stort.
Om moedeloos van te worden (soms).

In de huidige tijd waar de C-hysterie wordt opgeblazen, is er genoeg aanleiding om steeds weer in een valkuil te trappen, een inzinking te beleven en overrompelt te worden door een gevoel van eenzaamheid. Je staat alleen met de vele dingen die je de wereld buiten zou willen meedelen, veel hiervan wordt niet gehoord of niet begrepen. Eenzaamheid.

 

Eenzaamheid

Social distancing, het gevleugelde woord lijkt een appel te doen aan onze sociale inzet voor de ander. Niets is minder waar. We worden momenteel door het regime gedwongen ons sociaal te distantiëren van elkaar (wat er werkelijk gebeurt wordt duidelijker in het Nederlands). Een wettelijk opgelegde splijting dus.

Nu ligt een sociale splijting wel in lijn met onze individuele ontwikkeling, maar in de vorm zoals deze ons nu opgedrongen wordt, komt zij te vroeg. We zijn nog niet zo ver en het zal op deze manier eerder tot een sociale woestenij gaan leiden.

De zgn. 2e C-golf is nog maar een klein dingetje vergeleken met wat nog gaat komen. Het lijkt er op dat de terreurkraan weer wordt open gedraaid, we verwachten in het nieuwe kalenderjaar Covid 21 (of onder welke naam dan ook) en er wordt flink gas gegeven met de digitalisering van de mens (Agenda 2030).
De splijting wordt nu definitief voltrokken tussen de gelovigen (de volgzamen) en de ketters, diegenen die zelf tot een eigen inzicht willen komen. Het culturele leven droogt op, de broodnodige geestelijke voeding wordt de mens onthouden. Het is de frontale aanval op wat we hier het geestesleven noemen. Wat over blijft, is dan het juridische en het economische. Ook het gebrek aan geestelijke ontmoeting lijdt tot eenzaamheid.

 

Michaël en de Draak

Op Vrijescholen wordt elk jaar eind september het Michaëlsfeest gevierd waarbij de aartsengel Michaël de draak verslaat. Ook wanneer je niet heel bijbelvast bent of het met engelen niet zo hebt, kun je hieruit wel het beeld destilleren wat hiermee aangereikt wordt. Het goede overwint hier het kwade.

blankNu kan je denken: Ja nogal wiedes, Michaël was een engel, natuurlijk overwint hij de draak. Zo eenvoudig is dit niet. Wanneer de kinderen iets ouder worden moet, middels een oud middeleeuwse legende, ridder Joris eraan te pas komen. Deze dappere en moedige ridder, dus precies zoals wij ook van vlees en bloed zijn, verslaat helemaal alleen! de monsterlijke draak. (je zou ook kunnen zeggen in eenzaamheid)

Dat is nogal wat, maar mag ik even vragen wat dit op Wakkermens te zoeken heeft?
Kinderen leven in de beelden die hen aangereikt worden, zij zoeken naar (voor)beelden. De boodschap die hier gebracht wordt, is dat het kwaad overwonnen kán worden. Dit is geen vanzelfsprekendheid want ridder Joris laat daarbij nog zien dat moed en dapperheid noodzakelijk zijn. Maar ja, je moet het wel doen, in je uppie dus doen (eenzaam).

Als volwassene kan je de engel en de draak natuurlijk vertalen in het goede en het kwade. Goed en kwaad betekent hier: al datgene wat de mens(heid) verder brengt en al datgene wat de mens(heid) misleidt en afhoudt van een vrije ontwikkeling naar inzicht. Als volwassenen kan je ook inzien dat de draak niet alleen in de buitenwereld leeft, maar dat er ook in ieder mens wel een draakje (of meerdere grote) leeft. De legende doet dus ook een oproep om deze innerlijke draken te overwinnen.

Voordat je dus rond toetert dat je de draak gaat verslaan, is het dus uiterst zinvol dit eerst met je innerlijke draken te oefenen.

 

Individualisatie

Als mens hebben we de behoefte om ons te ontwikkelen, om innerlijk in beweging te blijven en ons steeds beter te kwalificeren: om morgen iets te doen wat vandaag nog niet lukte.

Deze behoefte lijdt tot een steeds sterker wordende individualisatie. Deze individualisatie gaat wederom gepaard met het (deels) uitleven van ons egoïsme. Oude sociale verbanden zullen zich hierdoor opheffen. Er zullen steeds minder verbindingen overblijven die voortkomen uit familie structuren, volk, stam, etniciteit of religie. Ook hier zal een vorm van vereenzaming plaats moeten vinden.

Waarom is dat goed? Omdat we naar vrijheid streven en dit doel alleen bereikt kan worden wanneer ook de oude, van buitenaf opgelegde saamhorigheidsstructuren zich opheffen. De individualisatie vraagt om bewuste keuzes en daden. In vrijheid de verbinding met de ander zoeken, een gewild interesse ontwikkelen in- en de verbinding aangaan met de andere mens. Hier kunnen we ons innerlijke draakje “egoïsme” te lijf gaan, hierin schuilt een element van het nieuwe ideaal.

 

Naar een nieuw ideaal.

blankStreven naar een nieuw ideaal kan ons de kracht geven die nodig is om de draak te verslaan. Welkom in de post corona tijd.

Dit zullen heel individuele processen gaan worden en we zullen nieuwe vormen van “samen” moeten ontdekken en ontwikkelen. Er zullen groepjes, gemeenschapjes ed. ontstaan waar het individu zich verder aan kan voeden en aan kan ontwikkelen. Idealiter zullen deze kleine groepjes netwerken gaan vormen. Zoals de geschiedenis ons leert, ontstaan door het innerlijke streven naar zelfstandigheid en vrijheid, in elke dictatuur vormen van verzet, vormen van “ondergrondse bewegingen”.

Ook, en dat is zeer belangrijk, is het nu de tijd waarbij de kans bestaat dat bij medeburgers het “kwartje” gaat vallen. Want wat er nu in de wereld gebeurt, is niet nieuw. Het bewust verwarren, misleiden en angst makerij wordt al lang gepraktiseerd.
Dit zijn reële kansen en daarvoor willen we ons met Wakkermens blijven inzetten. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid dat iemand zijn kwartje vindt.

De kwantiteit is hierbij volledig ondergeschikt. De geluksvogel die ontwakend zijn kwartje vindt, zal binnen de gespleten samenleving zich van de volgzamen afwenden (dit is een doodlopende ontwikkelingsweg) en zal zich samendoen met de mensen die zich zelfstandig verder willen ontwikkelen, die op zoek zijn naar een eigen inzicht. Hier vindt dus een eenrichtingsverkeer plaats van volgzamen naar zelfstandigen, van ontwikkelingsstagnatie naar ontwikkelingspotentie.

Dit is zeer bemoedigend.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.