Alternatief nieuws

blankAlternatieve media zijn onontbeerlijk voor een volledige overzicht van de gebeurtenissen in de wereld. Je vindt hier nieuws die op “onverklaarbare” wijze de toonaangevende media zijn ontgaan. Alternatieve media vormen een noodzakelijke aanvulling op de eenzijdige berichtgeving in onze “kwaliteitsmedia”.

De meeste alternatieve journalisten kijken ook achter de nieuwsmeldingen en stellen dan de vraag: Wie heeft er belang bij deze nieuwsmelding?

Inmiddels is er een groeiende, kritische houding tegenover de mainstream media. En terecht: Achter veel nieuwsberichten gaan grote belangen schuil. En omdat het meestal om werkelijk grote belangen gaat, overspoelt men ons dan met een dikke eenheidsbrij.
Dat de meeste gangbare media vanuit een eenzijdigheid berichten is voor een groot deel van de bevolking wel duidelijk. Zowel nieuwszenders maar ook kranten plegen vanuit hun visie doelgericht censuur en verspreiden nepnieuws.

blankExemplarisch hier het gerenommeerde dagblad de NRC. Ze proclameren in hun beginselen onverbloemd de steun aan het Noord Atlantisch Bondgenootschap. Daar is niets mis mee, maar je moet het wel even weten. Bij de weerberichten of bij de voetbaluitslagen die zij publiceren hoef je geen grote vraagtekens te plaatsen. Anders ziet het er uit wanneer de berichtgeving over economie of geopolitiek gaat. Deze kun je dus niet onafhankelijk en serieus nemen. En zeker niet als enige informatiebron.

Alternatief nieuws
op deze webpagina

Alle nieuws artikelen onder de rubriek “Alternatieve media” importeren wij uit andere bronnen. Bij het aanklikken van een nieuwsbericht wordt u naar de desbetreffende pagina geleid.