Disclaimer

Disclaimer

Op geen enkele manier kunnen de auteurs of de eigenaar van deze webpagina verantwoordelijk gesteld worden voor wat u doet met de informatie weergegeven op deze webpagina. U gebruikt deze webpagina en haar informatie volledig in eigen verantwoording.

Onze motivatie in de aangeboden informatie ligt erin om u van alternatieven te voorzien. Alternatieven voor de eenheidsbrij in de overheersende media. Alternatieven die wellicht ruimte tussen de oren scheppen en een eigenzinnige visie mogelijk maakt. Een visie die uitstijgt boven de eenzijdigheid van de heersende media.

Maar ook willen we alternatieven bieden om algemeen heersende en vast geroeste opvattingen binnen- en over onze samenleving, zelf opnieuw te toetsen. Door vele vanzelfsprekendheden dreigt een kritisch denken hierover dikwijls verwaarloost en lui te worden.

Geloof ons niet. We vragen u om bewust en zelf te oordelen, zelf een eigen visie op de realiteit te ontwikkelen. Veel artikelen bevatten hyperlinks naar externe webpagina’s. Gebruik ze, ga er zelf mee aan de slag. En als altijd: oordeel zelf.

We kunnen de correctheid, volledigheid of waarheid in onze artikelen niet garanderen. Wel zal de inhoud van deze webpagina dichter bij die illustere waarheid liggen dan het gemiddelde artikel in de toonaangevende media.

Wanneer we op onze webpagina over “de staat” schrijven, doelen we hiermee niet op gesettelde harlekijnen. We spreken dan over een apparaat wat zich inmiddels oncontroleerbaar verzelfstandigt heeft.

Hetzelfde geldt ook wanneer we over Amerika of de Amerikanen berichten. Het betreft hier dan niet de individuele mens(en). Integendeel, want ook vanuit Amerika treden er vele moedige individualiteiten op die zich weren tegen een vernietigende en anonieme machtselite.

“The few who understand the system, will either be so interested from it’s profits or so dependant on it’s favors, that there will be no opposition from that class.”

Rothschild, London, 1863

We beroepen ons met deze webpagina op de vrijheid van meningsuiting, die in Nederland helaas al niet meer zo heel ruim is.

Veel informatie, maar ook afbeeldingen, vergaren wij uit vrij toegankelijke bronnen op internet. Mochten we ondanks onze zorgvuldigheid per abuis eigendomsrechten onrecht doen of schaden, meld ons dat alstublieft. We zullen dit dan direct corrigeren.