Putin en de corona-crisis

Over het reilen en zeilen van Rusland ten tijden van de corona-crisis hoor je hier praktisch niets. En als je iets hoort is het negatief.

Als Rusland hulp stuurt naar Italië is dat zogenaamd alleen voor propagandadoeleinden. Voor China geldt trouwens hetzelfde. Op het hoogtepunt van de crisis heeft Italië de rest van de wereld om hulp gesmeekt. De enige reactie van de EU was een verveeld schouderophalen en eventueel het verwijt dat het Italiaanse gezondheidssysteem toch al op punt stond in te storten. Hulp kwam daarentegen van een onverwachte kant. Landen, als China, Rusland, Cuba en Albanië stuurden wat ze maar konden. Je zou haast wel zeggen dat een socialistisch verleden landen ook socialer maakt.

In de tussentijd bereidde Rusland zich op de crisis voor. Putin had reeds in januari de grenzen met China gesloten. Reizen naar het buitenland werden ontmoedigd, terwijl de meeste andere landen deden alsof er niets aan de hand was. Interessanterwijs hadden Russische virologen en epidemiologen toen al voorspeld dat Rusland in april door een corona-golf getroffen zou worden. Zo gebeurde het dan ook.

Actueel heeft Rusland (de stand is b.v. op https://стопкоронавирус.рф/ te vinden) ongeveer een half miljoen besmettingen, daarvan is de helft al weer genezen verklaard. Het aantal doden bedraagt ongeveer 7000. Dit opmerkelijk lage getal wordt in de westerse media dan ook in twijfel getrokken. Het is volkomen onvoorstelbaar dat Rusland of China beter met de crisis zouden omgaan dan wij.

Putin stelt mensenlevens voorop, de economische schade is van latere zorg. Putin wordt vaak als een demonische dictator afgeschilderd, maar in een video-conferentie met de regionale bestuurders is hij, volgens mij, oprecht bezorgd en aangedaan. Daarom vind ik het ook belangrijk om Putin zelf aan het woord te laten. (http://kremlin.ru/events/president/news/63288)

 

Vertaling toespraak

En in dit verband wil ik nog eens herhalen wat er aan door mij getroffen maatregelen ten grondslag ligt.
Een absolute waarde van een moderne beschaving is natuurlijk de vrijheid. De vrijheid van iedere burger. Maar het leven van ieder mens is uniek, is een absolute waarde die ons door God is gegeven. En we zijn verplicht deze waarde te verdedigen, opdat de mens in staat is gelukkig te zijn, lief te hebben, kinderen groot te brengen en gewoon te leven.

Ik wil ook de bekende uitspraak in het geheugen roepen: “de vrijheid van ieder individu wordt beperkt door de vrijheid van alle anderen”. In de strijd tegen de besmetting is deze uitspraak bijzonder op zijn plaats. Als iemand een andere benadering verkiest, dat wil zeggen, zijn persoonlijke, onbeperkte vrijheid verheft boven de belangen en vrijheden van andere mensen, dan brengt hij op dit moment hun leven in gevaar. En in dat geval verandert vrijheid in onverantwoordelijkheid, egoïsme en, in zekere zin, geweld tegen anderen, wat hen grote schade kan berokkenen.

En ik wil ook nog wijzen op de zedelijke, morele keuze waarmee we nu worden geconfronteerd. Over de hele wereld, en soms ook in Rusland, wordt de gedachte geopperd dat men allereerst moet nadenken over de economie, over het materiële welzijn. En dit is uiteraard heel erg belangrijk.

Maar wat wordt er in dit verband voorgesteld? In feite wordt voorgesteld om met alles gewoon door te gaan, over alles en iedereen heen te stappen, naar niets en niemand om te kijken. Dit betekent in feite geen rekening te houden met de gevaren die de epidemie met zich meebrengt, en zo snel mogelijk alle beperkingen op te heffen. En als iemand ziek wordt – zegt men: dan wordt die gewoon ziek, raakt gehandicapt of sterft zelfs, dat was dan kennelijk gewoon zijn lot. Kortom, de wet van de natuurlijke selectie wordt voorgestaan, waarbij iedereen slechts voor zichzelf vecht.

Uit geschiedenis en literatuur is bekend dat in vroegere tijden oude mensen, zieke kinderen, en verzwakte mensen eenvoudigweg in de steek werden gelaten om het overleven van de hele stam te garanderen. Vermoedelijk was er toen gewoon geen andere oplossing. Maar nu leven we in de 21e eeuw. En ik zal er maar geen doekjes om winden: degenen die nu voorstellen om mensen op te geven en aan hun lot over te laten, roepen in feite op tot een terugkeer naar verwildering en barbarij.

Men zegt dat in het oude Sparta zieke, kreupele kinderen van de berg Taigetos naar beneden werden gegooid. Weliswaar vermoeden historici en archeologen tegenwoordig, dat het hierbij slechts om een legende, een mythe gaat. Maar we weten dat de Spartaanse samenleving inderdaad op strenge regels berustte. Dat heeft echter niets uitgehaald, uiteindelijk ging het staatsbestel ten onder. De geschiedenis kan dus een waarschuwing zijn.

Ik zou ook aan een slechts enkele pagina’s omvattend, maar toch indringend en ontroerend verhaal van Jack London willen herinneren: “The Law of Life”. Het verhaal gaat over een stam waar oude mensen achtergelaten werden, die tot last waren geworden.

De kinderen lieten nog wat eten voor hen achter en vertrokken; de ouders bleven achter om door wilde beesten opgevreten te worden, en te sterven. En de oude vader, alleen gelaten bij een vuurtje, geloofde en hoopte tot het einde toe, dat zijn kinderen hem zouden komen halen. Kunt u zich ook maar voor een moment indenken, dat wij ons tegenover onze ouders, onze grootouders als in dit verhaal zouden kunnen gedragen? Ik kan dat niet geloven, dit zit gewoon niet in onze genen.

Want, van onze voorouders hebben we iets heel anders geleerd. Rusland bestaat al meer dan duizend jaar dankzij waarden van wederzijdse bijstand, onderlinge hulp en solidariteit. En ook vandaag nog vormen deze waarden de belangrijkste pijlers van ons staatsbestel. Ze zijn samen met de Orthodoxie tot ons gekomen. Dezelfde waarden liggen ook ten grondslag aan andere religies van de Russische volkeren – islam, boeddhisme, jodendom. De denkbeelden van mensenliefde hebben ons door de eeuwen heen geholpen om ons staande te houden. En ook vandaag hangt het lot van uw naasten, het lot van uw medemensen van uw verantwoordelijkheidsbewustzijn af.

En ik herhaal het nog eens: het belangrijkste op dit moment zijn voor ons de mensen en de mensenlevens. Een andere keuze zou voor ons volk onaanvaardbaar zijn. Ik ben ervan overtuigd dat een absolute meerderheid van u er net zo over denkt en dat uw geweten u hetzelfde zal ingeven.

We moeten de mensen redden en beschermen. Al het andere zal dan wel goed komen. We zullen zeker alles weer in orde brengen, de achterstand inhalen, we zullen dit coronavirus overwinnen en met een kalm gemoed zullen we met zijn allen de economie weer op gang krijgen. We zullen de welvaart vergroten, en beslist degenen steunen die hun baan en hun inkomen hebben verloren, en die het nu moeilijk hebben. Aangeslagen bedrijven zullen we een schouder bieden om op te leunen, hen helpen banen te redden en weer op eigen voeten te staan.

Deze steunmaatregelen van de overheid zullen voortdurend worden aangevuld en uitgebreid. En nu versterkt elk succes – hoe klein ook – en vooral elk gered leven, onze hoop, ons vertrouwen de epidemie te overwinnen.

We zullen deze epidemie beslist terugdringen. Het leven zal zeker beter worden. En het ligt aan ons om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren, opdat we niet alleen de huidige beproevingen en tegenslagen overwinnen, maar ook gunstige voorwaarden scheppen voor de toekomstige ontwikkeling.

Iedereen bedankt. Dank u!

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.