Geen nieuwe politieke beweging, of misschien toch?

Veel van onze meedenkers houden dit thema voor weinig zinvol. Zij menen dat onze democratie inmiddels al zo verziekt en star institutionaliseert is dat een nieuwe aanzet tot vernieuwing vruchteloos is. Partijpolitiek is het heersende principe en achterkamer-deals onttrekken de werkelijke beweegredenen die achter politieke beslissingen schuil gaan. Politici vertegenwoordigen al lang niet meer de burger maar dienen het heersende establishment.

 

Eigenwijze

Wij denken hier iets genuanceerder over en menen dat we bij het bestaande, hoe miserabel ook, moeten aanzetten. Ook al denken velen dat we al een heel volwassen democratie bedrijven, staat deze in werkelijkheid (gelukkig) nog in de kinderschoenen. Het is dan ook voor velen niet zo helder waar de democratische principes gelding kunnen hebben en waar de democratie absoluut niet op zijn plaats is.

 

Een paradoxaal streven

Op deze plek willen we een poging ondernemen om te streven naar meer democratische inzicht. Onze staat is bij uitstek een gebied waar we democratisch met elkaar beslissingen willen nemen. Wellicht kan dit uitgroeien naar een nieuwe partij, wie weet. Een partij die dus ernaar streeft, zichzelf overbodig te maken.

 

Directe democratie

Het groepsdenken is een uitloop model. Niet politieke partijen hebben ideeën en meningen, maar het zijn de mensen binnen onze samenleving. De politiek heeft zich inmiddels van de samenleving losgekoppeld en laat ons burgers symbolisch om de vier jaar onze stem afgeven. Afgeven, want aansluitend hebben we geen stem meer en vervolgens lapt onze “volksvertegenwoordiging” vier jaar lang de wensen en interesses van de burgers aan hun laars.

Een directe democratie via een bindend referendum is dus een noodzakelijk streven.
Overigens kan aan de hand van dit thema bij de bestaande politieke partijen even nakijken welke partij werkelijk de interesses van de burgers nastreven en hoe serieus ze de kiezer eigenlijk nemen. In een directe democratie, met een bindend referendum, verliezen politici aan macht. Logisch dat er dan ook maar weinig partijen voor een directe democratie zijn. Graag zelf even uitzoeken!

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.
We nodigen dan ook iedereen uit, hierover op deze plek mee te denken.