Heks_met_ketel

Wakker Mens

Een webpagina voor:
Vrij- & Doordenkers | Voor- & Nadenkers | Beginnende denkers

Hier klopt toch iets niet?

Wakker Mens

Hier klopt toch iets niet?
Het boek 1984 van George Orwell is ingehaald door de realiteit van de dag.
Deze spannende en schokkende roman beschrijft de controle over de gedachten,
het beheersen van het denken dus.

Herken het bos door de enkele boom weer te zien!
Illusie

Wakker Mens

Het is niet moeilijk om iemand voor de gek te houden.
Het is heel moeilijk om iemand duidelijk te maken dat hij/zij
voor de gek gehouden wordt.

Welk vak is donkerder A of B?

Motivatie

Onze bezorgdheid

Overrompeld door de steeds snellere opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen in de wereld en politici die als normaliteit onwaarheden verbreiden, groeit, met toenemende moedeloosheid, de onverschilligheid binnen de samenleving.
Door een volksvertegenwoordiging die onze soevereiniteit verkwanselt en die ons bijna dagelijks meer beperkingen in onze vrijheid oplegt, dreigen we in lethargie te verzinken.

Gebruikmakend van deze verwarring en zonder enige vorm van menselijkheid, bepaald inmiddels de economie toenemend het overgrote deel van onze samenleving, ja zelfs van ieders persoonlijke leven.
Wanneer we bovendien bedenken dat slechts een handje vol mensen de economie beheerst leven we dus ongemerkt in een dictatuur.

Op het wereldtoneel is het niet anders. Een kern van westerse machtselite bepalen en besluiten over oorlog & vrede, over arm & rijk.

Via de media wordt ons door middel van nieuws & nepnieuws – waar & onwaar voorgespiegeld.

Waarom accepteren we dit eigenlijk allemaal?

 

Wordt wakker!

Vrije en individuele meningsvorming wordt steeds lastiger. De heersende opvattingen zijn genadeloos. Dat de ontwikkelingen en samenhangen in de wereld ons ingewikkeld lijken, wordt bewust gewild. Anders denkenden worden als complotdenkers de mond gesnoerd en aan de schandpaal genageld.

Het is allemaal zo ingewikkeld.
Dat klopt, maar alleen dan, wanneer je het systeem erachter niet herkent. De propaganda en manipulatie draaien op volle toeren. Hierdoor verlangt het eigenzinnig en zelfstandig denken een steeds grotere inzet. Mede door de huidige mogelijkheden via digitale media is iedereen hiervan betroffen. Alleen een wakker bewustzijn kan hier iets tegenover stellen.

Deze webpagina wil proberen een bijdrage te leveren om ruimte tussen de oren te scheppen. Door middel van suggesties en artikelen, manipulatie & indoctrinatie zichtbaar te maken. Door een andere kant van het wereld gebeuren te belichten ontstaat wellicht de mogelijkheid een gevoel te ontwikkelen om manipulatieve krachten te herkennen en een werkelijk eigen beeld te kunnen vormen.

Eigen & zinnig denken dus, dit vergt moed!

Het systeem

Strijd der culturen
...of het noodzakelijke vijandbeeld. Op zijn laatst na de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft iedereen gemerkt dat de strijd der culturen in Europa is aangekomen. Bij Hebdo...
Lees meer "Strijd der culturen"
Meer voelen, minder denken
Naast het overheersende materialistisch denken komt er een ogenschijnlijke tegenbeweging op gang. Een toenemende trend om meer met je gevoelsleven de wereld tegemoet te treden. Meer via het gevoel de...
Lees meer "Meer voelen, minder denken"
Vrijheid van onderwijs
Wanneer we in de toekomst een menswaardig bestaan op onze planeet willen, dan moeten we niet alleen de milieuvraagstukken serieus nemen en hiervoor duurzame oplossingen vinden, maar bovendien en minsten...
Lees meer "Vrijheid van onderwijs"
De vrije markt, legitimering van het ongeremde egoïsme
In een tijd van toenemende individualisering is er maar weinig voor nodig om het egoïsme aan te sporen. Een sterk heersend egoïsme onder de mensen is voor diverse belanghebbenden, een...
Lees meer "De vrije markt, legitimering van het ongeremde egoïsme"
Amerika en de Wereldoorlogen
Was de bevrijding van Europa het doel van de Amerikanen? Of was de bevrijding een middel om een geheel ander doel te bereiken? Onze media doen er veel aan om...
Lees meer "Amerika en de Wereldoorlogen"

Pudding & hutspot in je hoofd

Door appjes, sms’jes, e-mail, Youtube, podcast, feeds, Facebook, Google+ of Twitter komt 24/7 en overal ter wereld elk berichtje, melding, nieuws of nepnieuws bij ons binnen. Voordat Trump zich kan krabben, staat zijn muggenbult al op Facebook.

Ontwikkelen we hierdoor meer inzicht? Wat is zaak, wat is bijzaak? Wat is informatie en wat is desinformatie?
Inmiddels zijn we overbelast door de vermeende noodzakelijkheid deze overmaat aan input structuur te geven. In de tussentijd wordt Syrië gebombardeerd en politici vinden dat de thema’s waarover zij (voor ons) beslissingen nemen te ingewikkeld zijn om door de gewone burger begrepen te worden. Het referendum wordt afgeschaft.

Door digitalisatie, egalisatie, homogenisatie en manipulatie raakt ons denken beneveld en worden ons keuzes ontnomen.
Via smoothies, uniform onderwijs tot aan de eenheidsbrij in de media zijn we hier allen door betroffen.
Soms lijkt het er op dat hier een systeem achter zit…

Klinkt suggestief?

 

Een wakkere jongen die George

Mooi, dat is precies wat het is. Een suggestie om ruimte tussen de oren te scheppen. We willen geen mening propageren, maar wel gevestigde meningen toetsen. Aan de kaak stellen, omdat we inmiddels weten dat er een aardig propaganda apparaat bezig is om onze kijk op de wereld te bepalen en te beheersen.
Het boek 1984 van George Orwell is ingehaald door de realiteit van de dag. Deze spannende en schokkende roman beschrijft de controle van de gedachten, het beheersen van het denken dus.
Wellicht is een systeem te herkennen; een systeem dat gedeeltelijk door de tijdgeest gevormd– gedeeltelijk ook door een machtselite bewust gecreëerd wordt.
Dit systeem veracht de menselijke waardigheid en tracht de ontwikkeling van de menselijke wil en vrijheid te verhinderen.