Heks_met_ketel

Wakker Mens

Een webpagina voor:
Vrij- & Doordenkers | Voor- & Nadenkers

Hier klopt toch iets niet?

Wakker Mens

Hier klopt toch iets niet?
Het boek 1984 van George Orwell is ingehaald door de realiteit van de dag.
Deze spannende en schokkende roman beschrijft de controle over de gedachten, het beheersen van het denken dus.

Herken het bos door de enkele boom weer te zien!

Illusie

Wakker Mens

Het is niet moeilijk om iemand voor de gek te houden.
Het is heel moeilijk om iemand duidelijk te maken dat hij/zij
voor de gek gehouden wordt.

 

Welk vak is donkerder A of B?

Hutspot in je hoofd

Heb jij ook af en toe zo’n raar gevoel in je buik?

blankHet gevoel dat er iets niet klopt, maar je kan de vinger er niet precies opleggen?
Wellicht vind je op deze webpagina de missende schakels om samenhangen te herkennen en wordt er voor jou, ondanks de waan van de dag, een rode draad zichtbaar.

24/7 komt via appjes, sms’jes, e-mail, podcast, feeds, Youtube, Facebook, Google+ of Twitter — waar ook ter wereld — elk bericht, melding, nieuws en nepnieuws bij ons binnen. Ontwikkelen we hierdoor meer inzicht?
Wat is zaak, wat is bijzaak? Wat is informatie en wat is propaganda? Inmiddels zijn we overbelast door de overmaat aan input.

Terwijl we druk bezig zijn om deze informatievloed op een rijtje te zetten, wordt Syrië gebombardeerd. Het referendum wordt afgeschaft omdat politici menen dat de thema’s waarover zij voor ons beslissingen nemen, te ingewikkeld zijn om door de gewone burger begrepen te worden.

Door digitalisatie, egalisatie, homogenisatie en manipulatie raakt ons denken beneveld en worden ons keuzes ontnomen. Van uniform onderwijs tot aan de eenheidsbrij in de media zijn we allen hierdoor betroffen.
Soms lijkt het er op dat hier een systeem achter zit…

 

Wat? Dat klinkt zeer suggestief!

blankMooi, dat is precies wat het is. Een suggestie om ruimte tussen de oren te scheppen. We willen geen mening propageren, maar wel gevestigde meningen toetsen. We willen gevestigde meningen open breken en aan de kaak stellen. De huidige wereldontwikkeling laat zien dat het boek 1984 van George Orwell reeds achterhaald is. Deze spannende en schokkende roman beschrijft de controle van de gedachten, het beheersen van het denken dus.

Wellicht is een systeem te herkennen; een systeem dat gedeeltelijk door de tijdgeest gevormd wordt, gedeeltelijk door een machtselite bewust gecreëerd wordt.
Dit systeem veracht de menselijke waardigheid en tracht de ontwikkeling van de menselijke wil en vrijheid te verhinderen.

Onze motivatie

blankOverrompeld door de steeds snellere opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen in de wereld en politici die als normaliteit onwaarheden verbreiden, groeit moedeloosheid en de onverschilligheid binnen de samenleving.
Door een volksvertegenwoordiging die onze soevereiniteit verkwanselt en die ons bijna dagelijks meer beperkingen in onze vrijheid oplegt, dreigen we in lethargie te verzinken.

Gebruikmakend van deze verwarring en lethargie en zonder enige vorm van menselijkheid, bepaalt inmiddels de economie toenemend het overgrote deel van onze samenleving, ja zelfs van ieders persoonlijke leven.
Wanneer we bovendien bedenken dat slechts een handje vol mensen de economie beheerst, leven we dus ongemerkt in een dictatuur.

Op het wereldtoneel is het niet anders. Een kern van westerse machtselite bepalen en besluiten over oorlog & vrede, over arm & rijk.
Via de media wordt ons door middel van nieuws & nepnieuws – waar & onwaar voorgespiegeld.

Waarom accepteren we dit eigenlijk allemaal?

Word wakker!

Vrije en individuele meningsvorming wordt steeds lastiger. De heersende opvattingen zijn genadeloos. Dat de ontwikkelingen en samenhangen in de wereld ons ingewikkeld lijken, is gewild. Andersdenkenden wordt als complotdenkers de mond gesnoerd en ze worden aan de schandpaal genageld.

Het is allemaal zo ingewikkeld.
Dat klopt, maar alleen wanneer je het systeem erachter niet herkent. De propaganda en manipulatie draaien op volle toeren. Hierdoor verlangt het eigenzinnig en zelfstandig denken een steeds grotere inspanning. Mede door de huidige mogelijkheden die gegeven zijn door digitale media is iedereen hiervan betroffen. Alleen een wakker bewustzijn kan hier iets tegenover stellen.

Deze webpagina wil proberen een bijdrage te leveren om ruimte tussen de oren te scheppen. Door middel van suggesties en artikelen, manipulatie & indoctrinatie zichtbaar te maken. Door een andere kant van het wereldgebeuren te belichten, kan mogelijk een gevoel ontwikkeld worden om manipulatieve krachten te herkennen en een werkelijk eigen beeld te kunnen vormen.

Eigen & zinnig denken dus, dit vergt moed!

 

blank

Amerika en de Wereldoorlogen

Was de bevrijding van Europa het doel van de Amerikanen? Of was de bevrijding een middel om een geheel ander doel te bereiken?

Lees verder

blank

Vrijheid van onderwijs is noodzakelijk

Belangrijker nog dan klimaatverandering is het streven naar Vrijheid van Onderwijs. Dit wordt door maar weinig mensen waargenomen, op onze website is hierover het een en ander te vinden.

Lees verder

blank

De vrije markt, legitimatie van het ongeremde egoïsme

In een tijd van toenemende individualisering is er maar weinig voor nodig om het egoïsme aan te sporen. Een sterk heersend egoïsme onder de mensen is voor diverse belanghebbenden, een wenselijk verschijnsel.

Lees verder

blank

Meer voelen, minder denken

Naast het overheersende materialistisch denken komt er een ogenschijnlijke tegenbeweging op gang. Een toenemende trend om meer met je gevoelsleven de wereld tegemoet te treden.

Lees verder

blank

Waarom de leerplicht er is

De meesten van ons kennen het niet anders dan dat de leerplicht is ingevoerd om kinderarbeid tegen te gaan. Dit is echter niet het geval maar klinkt wel heel sympathiek en zorgzaam.

Lees verder

blank

Strijd der culturen

…of het noodzakelijke vijandbeeld.
Op zijn laatst na de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft iedereen gemerkt dat de strijd der culturen in Europa is aangekomen.

Lees verder

Mens tussen Hemel & Aarde

blankNee, dit wordt geen religieus betoog. Het verdwijnen van de middenweg en de kloof willen we aanspreken. De kloof tussen arm & rijk, tussen goed & kwaad, tussen wel & niet en tussen hemel en aarde. Wij als mens hebben ergens hier tussenin een plekje. Wij bewegen ons tussen de extremen,zoekend naar het midden. Daar willen we het dus over hebben. Het midden en dat is hard nodig.

  • Er was nog nooit zoveel armoede in de wereld en tegelijkertijd een perverse ophoping van kapitaal anderzijds.
  • Het kruistochtenmodel uit de Middeleeuwen wordt nieuw getransformeerd. De christelijke (westerse) waarden versus de Islam. Het goede tegen het kwade. Het doel heiligt oorlogen. Pervers, want in werkelijkheid worden deze oorlogen meestal onder valse vlag gevoerd.
  • Het materialisme viert hoogtij en tegelijkertijd vluchten mensen in esoterische hocus pocus.
  • We geloven in het nieuws of we geloven in het nepnieuws. Een eigen middenweg wordt snel als politiek incorrect aangezien.

Vandaag dreigen de extremen te zegevieren. We vragen ons dan af: waar blijft de mens? De mens die naar de middenweg en het evenwicht zoekt? De mens met de natuurlijke drang zichzelf in vrijheid te kunnen ontwikkelen. De mens die tegelijkertijd de innige wens naar saamhorigheid koestert; naar het gevoel, deel van een gemeenschap te zijn.
Wie of wat hindert ons systematisch eraan het evenwicht te vinden, wat doorkruist steeds weer onze zoektocht naar het midden?