Onze motivatie

blankOverrompeld door de steeds snellere opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen in de wereld en politici die als normaliteit onwaarheden verbreiden, groeit moedeloosheid en de onverschilligheid binnen de samenleving.
Door een volksvertegenwoordiging die onze soevereiniteit verkwanselt en die ons bijna dagelijks meer beperkingen in onze vrijheid oplegt, dreigen we in lethargie te verzinken.

Gebruikmakend van deze verwarring en lethargie en zonder enige vorm van menselijkheid, bepaalt inmiddels de economie toenemend het overgrote deel van onze samenleving, ja zelfs van ieders persoonlijke leven.
Wanneer we bovendien bedenken dat slechts een handje vol mensen de economie beheerst, leven we dus ongemerkt in een dictatuur.

Op het wereldtoneel is het niet anders. Een kern van westerse machtselite bepalen en besluiten over oorlog & vrede, over arm & rijk.
Via de media wordt ons door middel van nieuws & nepnieuws – waar & onwaar voorgespiegeld.

Waarom accepteren we dit eigenlijk allemaal?

 

Word wakker!

Vrije en individuele meningsvorming wordt steeds lastiger. De heersende opvattingen zijn genadeloos. Dat de ontwikkelingen en samenhangen in de wereld ons ingewikkeld lijken, is gewild. Andersdenkenden wordt als complotdenkers de mond gesnoerd en ze worden aan de schandpaal genageld.

Het is allemaal zo ingewikkeld.
Dat klopt, maar alleen wanneer je het systeem erachter niet herkent. De propaganda en manipulatie draaien op volle toeren. Hierdoor verlangt het eigenzinnig en zelfstandig denken een steeds grotere inspanning. Mede door de huidige mogelijkheden die gegeven zijn door digitale media is iedereen hiervan betroffen. Alleen een wakker bewustzijn kan hier iets tegenover stellen.

Deze webpagina wil proberen een bijdrage te leveren om ruimte tussen de oren te scheppen. Door middel van suggesties en artikelen, manipulatie & indoctrinatie zichtbaar te maken. Door een andere kant van het wereldgebeuren te belichten, kan mogelijk een gevoel ontwikkeld worden om manipulatieve krachten te herkennen en een werkelijk eigen beeld te kunnen vormen.

Eigen & zinnig denken dus, dit vergt moed!