Oekraïne-conflict – diverse vredesvoorstellen

Terwijl aan het Oekraïens-Russische front nog steeds hevig gevochten wordt, en dagelijks duizenden mensen omkomen, gaat alle aandacht uit naar diverse vredespogingen, of tenminste naar “politieke praatclubjes” die pretenderen de wereldvrede te willen bevorderen. De top van de G7 die van 13 tot 15 juli 2024 in Italië plaats vond, is een van deze evenementen. De Groep van Zeven of G7 is een intergouvernementeel forum van zeven vooraanstaande industriële staten. Het gaat om Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De G7 werd opgericht om de economische belangen van de deelnemende staten te behartigen. Daarvan was dit jaar nog maar weinig te merken, het hoofddoel was Rusland te verzwakken en China in te dammen. De besproken onderwerpen behelsden:(1)De samenvatting is afkomstig van TASS

 • De G7 beschuldigde Rusland van het gebruik van “chemische stoffen” tegen de Oekraïense strijdkrachten.
 • De deelnemers aan de top waarschuwden Rusland voor het gebruiken of testen van kernwapens.
 • De G7 zijn van mening dat Rusland Oekraïne met 486 miljard dollar moet compenseren.
 • De G7 zal Oekraïne 50 miljard dollar extra geven voor militaire en budgettaire doeleinden en voor de wederopbouw van het land.
 • De G7 roept China op er bij Rusland op aan te dringen de militaire operatie te beëindigen.
 • De G7 veroordeelde Wit-Rusland voor het steunen van Rusland en riep Iran op om de Russische kant niet te steunen.
 • De G7 verwacht ook dat Rusland en Noord-Korea hun militair-technische samenwerking beëindigen.
 • De G7 beloofde de effectiviteit van het prijsplafond voor Russische olie te vergroten.
 • De deelnemers aan de top riepen alle partijen in Soedan op om de vijandelijkheden te staken.
 • Ze eisten ook dat de Houthi’s hun aanvallen op schepen in de Rode Zee staken.
 • De G7 is van mening dat het conflict in Gaza moet eindigen met de erkenning van Palestina.
 • De G7 heeft haar belangrijkste standpunten over de kwestie Taiwan, waaronder het principe van “één China”, niet losgelaten.
 • De deelnemers aan de top zijn van mening dat de Venezolaanse regering open verkiezingen moet houden en de overeenkomst met de oppositie moet nakomen.
 • De G7 riep alle landen op een staakt-het-vuren in acht te nemen tijdens de Olympische Spelen in Parijs.
blank
De G7 top vond onmiddellijk na de verkiezingen voor het Euro-parlement plaats

Ter verhoging van de feestvreugde was om ondoorgrondelijke redenen ook Zelenski uitgenodigd, waar hij voor de zoveelste keer de gelegenheid had de wereld te vertellen hoe slecht Poetin en Rusland in het algemeen, niet waren.

Zelfs de westerse pers had voor het evenement slechts nog maar spot over.

POLITICO komt met de kop: “6 lamme eenden en Giorgia Meloni” en The Guardian: “Meloni in haar sas wanneer ze een stoet van wandelende doden kan troosten“. Één resultaat heeft de top wel opgeleverd, men heeft een manier verzonnen om zich de Russische tegoeden quasi-legaal toe te eigenen. Verder vormde de top het kader voor het ondertekenen van een 10-jaar geldende veiligheidsovereenkomst tussen de VS en Oekraïne, die in wezen niets nieuws bracht, maar wederom Amerikaanse financiële en militaire steun beloofde, iets dat er nu al plaatsvindt.


blankOp 14 juni vond er in Rusland een evenement plaats dat daarentegen een zeer serieuze character had – Poetin sprak de top-ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe en stippelde het toekomstige beleid uit.(2)Ik heb de hele toespraak vertaald, zie: Poetin – een vredesvoorstel of een verklaring van oorlog?

Sergej Lavrov vat de toesprak van Poetin nog eens samen en beantwoord vragen van de pers.

Toespraak en antwoorden op vragen van de media door de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Sergej Lavrov na de ontmoeting van de president van Rusland Vladimir Poetin met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, Moskou, 14 juni 2024

U hebt allemaal de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin gehoord en zijn diepgaande analyse van de situatie met betrekking tot de veiligheid in de wereld, Europa en Eurazië. President Vladimir Poetin schetste nogmaals in detail onze consequente lijn met betrekking tot Oekraïne, die tot nu toe nog nooit op begrip is gestuit in het Westen, dat had besloten uit Oekraïne een instrument te maken om de Russische Federatie te kunnen onderdrukken, onder meer met behulp van militaire, economische en andere methoden.

Over veiligheid gesproken: Vladimir Poetin zei dat het Euro-Atlantische veiligheidsmodel tot het verleden behoort. In dit verband moet ik opmerken dat we na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, en ook in de laatste jaren van het bestaan van de USSR, bereid waren tot samenwerking (de president van Rusland heeft ons daar vandaag nog eens aan herinnerd), maar dan wel op een manier die gelijkheid en belangenevenwicht zou garanderen. Het Westen, dat had besloten dat het de Koude Oorlog had gewonnen, zette koers om overal en nergens te domineren. Ook toen zaten we de eerste decennia van de vorige eeuw binnen structuren vast, die Euro-Atlantisch van karakter waren. Eind jaren negentig werd de NAVO-Rusland Raad gevormd. Er was een uitgebreid mechanisme voor onze interactie met de Europese Unie: twee topontmoetingen per jaar, vier gemeenschappelijke ontmoetingsruimten, een groot aantal gezamenlijke projecten. Natuurlijk stond de OVSE (ondanks de naam(3)Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) ook aan de wieg van het concept van de Euro-Atlantische dimensie van veiligheid. Al deze en andere structuren die op de een of andere manier “verbonden” waren met de Euro-Atlantische dimensie waren tot mislukken gedoemd als gevolg van de lijn van de Verenigde Staten om alles en iedereen aan hun wil te onderwerpen.

Ook Europa is een van de slachtoffers van dit beleid geworden. Het heeft zijn onafhankelijkheid verloren. In die zin is veiligheid als iets haalbaars, wenselijks in de Euro-Atlantische context niet langer relevant voor ons. Wij willen, zoals president Vladimir Poetin zei, veiligheid nastreven in Eurazië. Dat is logisch. Omdat we op hetzelfde continent liggen, geen oceaan, geen kanaal die ons ervan scheidt.

Er zijn al een aantal integratieverbanden op dit continent. Veel daarvan houden zich bezig met veiligheidskwesties. Ik bedoel de CSTO, het GOS, de SCO en economische structuren zoals de EAEU en ASEAN.(4)CSTO – Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid / Collective Security Treaty Organisation, GOS – Gemenebest van Onafhankelijke Staten SCO – Shanghai-samenwerkingsorganisatie / Shanghai Cooperation Organisation EAEU – Euraziatische Economische Unie / … Lees verder... Ze werken allemaal in de gemeenschappelijke Euraziatische ruimte. In 2015, tijdens de eerste Rusland-ASEAN-top in Sochi, stelde president Poetin voor om na te denken over het harmoniseren van integratieprocessen op ons continent in het kader van de vorming van een Groter Euraziatisch Partnerschap.

Naast de organisaties die ik heb genoemd, zijn er nog andere integratiestructuren aan het werk, onder andere in Zuid-Azië en in de zone rond de Perzische Golf – de Samenwerkingsraad van Arabische Staten. De Arabische Liga “neemt ook in belangrijke mate een plaats in” in het Euraziatische continent over.

Zoals de Russische president vandaag zei, is dit het Groot Euraziatisch Partnerschap. Als het zich richt op economische, transport- en financiële ketens die onafhankelijk zijn van het dictaat van de Verenigde Staten en hun satellieten, zal het een soort sociaaleconomisch en materieel fundament vormen voor het veiligheidssysteem dat we willen opbouwen. President Poetin heeft benadrukt dat het openstaat voor alle landen en organisaties van het Euraziatische continent, zonder uitzondering. Dit houdt natuurlijk ook in dat de deur openstaat voor Europa, voor die Europese landen die eindelijk zullen beseffen dat het belangrijk is dat zij hun toekomst besteden aan de verwezenlijking van de oorspronkelijke belangen van hun volkeren en niet aan de “dienstbaarheid” aan de Verenigde Staten van Amerika, die het hele “collectieve Westen” onder de duim houden.

De taken die voor ons liggen betreffen in de eerste plaats de vorming van een geconcretiseerd concept van het Groter Euraziatisch Partnerschap en Euraziatische veiligheid in al zijn dimensies: militair-politiek, economisch en humanitair. Zoals u weet, worden er op ons continent, als reactie op de pogingen van het Westen om zich de internationale sport en cultuur toe te eigenen, al een aantal evenementen georganiseerd die een Euraziatische en zelfs tot op zekere hoogte mondiale context zullen hebben. Ik heb het over de Future Games, de BRICS Games, de komende Friendship Games, het United Cultures Forum en het Intervision International Song Contest.

Op initiatief van de president van Kazachstan, K.Zj.K.Tokajev, is een internationale organisatie voor de Russische taal opgericht. Dit zal ook een essentieel element zijn in het verenigen van het Euraziatische continent, waar veel mensen, landen en naties de Russische taal en de Russische cultuur kennen en liefhebben.

Met betrekking tot Oekraïne heb ik niets toe te voegen. De Russische president Vladimir Poetin heeft alle gebaren van goede wil opgesomd (tot op zekere hoogte zelfs met elementen van concessies) die we sinds de Maidan en de staatsgreep in februari 2014 hebben gedaan. Talloze stappen die de nadruk legden op de constructieve benadering van Rusland, op onze wens om de Oekraïense staat te behouden door ervoor te zorgen dat het land ons vriendelijk bejegent, zijn consequent, hardvochtig en categorisch afgewezen.

Nu zijn we in een situatie beland waarin de Russische president Vladimir Poetin opnieuw heeft opgeroepen om naar ons te luisteren, omdat er de afgelopen tien jaar telkens wanneer het Westen onze voorstellen afwees, niets goeds uit voort is gekomen.

Vraag: De Russische president Vladimir Poetin heeft duidelijke voorwaarden geformuleerd om tot vredesbesprekingen over Oekraïne te kunnen komen. Hoe denkt het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn kant deze instructies in de praktijk te brengen en mogen we überhaupt contacten verwachten, vooral met het oog op de legitimiteit van de huidige regering in Oekraïne?

Sergej Lavrov: President Vladimir Poetin heeft ook het aspect van legitimiteit zeer gedetailleerd uiteengezet. Dit is niet de eerste keer dat hij dit onderwerp aansnijdt. Alles is duidelijk. Toen de president van Rusland dit onderwerp eerder aankaartte, zei hij dat de uiteindelijke beslissing moet worden genomen binnen het politieke en wettelijke kader van Oekraïne. Elke jurist zal deze conclusies trekken nadat hij zich vertrouwd heeft gemaakt met de Oekraïense grondwet. Als deze signalen tot nu toe nog door niemand zijn opgepikt, betekent dit dat we opnieuw teleurgesteld worden door onze westerse partners.

Wat betreft de rol van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn niet van plan iemand achterna te lopen. Onze ambassadeurs in de respectieve hoofdsteden zullen de tekst van de toespraak van president Poetin overbrengen en verder uitleggen wat er bedoeld wordt (inclusief de achtergrond van deze situatie). We verwachten dat er een reactie volgt. Ik twijfel er niet aan dat de landen van de wereldmeerderheid dit allemaal al hebben begrepen. Ik heb met veel van hun vertegenwoordigers uitvoerig over Oekraïne gesproken, onder andere op 11 juni van dit jaar in Nizjni Novgorod met de deelnemers aan de BRICS Plus-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken. Ze begrijpen dit allemaal heel goed.

Wat de besluitvormers betreft. Zij zijn nu in Italië op de bijeenkomst van de G7. Zelensky “spookt” daar ook ergens rond. Morgen en overmorgen zal er een “evenement” in Zwitserland plaatsvinden, hoewel het onduidelijk is in welke samenstelling en op welk niveau. Ik hoop dat de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin hen stof zal leveren om over te praten.

Vraag: Zoals u weet zijn er binnenkort verkiezingen in Frankrijk. Kunt u ons vertellen hoe u de situatie beoordeelt? Wat verwacht u? Waar hoopt u op?

Sergej Lavrov: Natuurlijk volgen we de ontwikkeling van de politieke situatie in de landen waar we onze diplomatieke missies hebben. Zij informeren ons over de binnenlandse en internationale agenda van de betrokken landen, net zoals de ambassadeurs van Frankrijk, Amerika en andere landen in Rusland hun hoofdsteden informeren over wat er in ons land gebeurt.

Wat mijn verwachtingen betreft. Ik verwacht al heel lang niets meer van wie dan ook, ook niet van de leidende Europese landen. Ik heb medelijden met hen. Ze zijn hun onafhankelijkheid kwijt, zoals de Russische president Vladimir Poetin vandaag in zijn toespraak zei. De Franse president Macron heeft herhaaldelijk “strategische autonomie” geprezen. Maar kijk eens wat er nu in werkelijkheid gebeurt.

Vraag: De door president Vladimir V. Poetin geuite voorstellen voor vrede zijn gebaseerd op het feit dat Oekraïne de voorgestelde voorwaarden van Russische zijde zou moeten volgen. Maar moet Rusland niet de eerste stap zetten en zijn troepen terugtrekken van het Oekraïense grondgebied?

Sergej Lavrov: Heeft u naar de president geluisterd? Tweemaal, in het midden en aan het einde van zijn toespraak, zei hij dat hij de opeenvolging van gebeurtenissen niet nog eens wilde herhalen. Zijn verklaring zal op grote schaal worden verspreid en daar zal alles worden toegelicht.

Ik denk dat als u de toespraak leest, u zich zult realiseren dat Rusland al het mogelijke heeft gedaan op basis van de gesloten akkoorden, die op aandringen van B. Johnson en van een aantal andere politici zijn tenietgedaan.

Vraag: Als Oekraïne instemt met de voorwaarden van de Russische kant, zal Rusland dan de gevechten stopzetten? Waarom zou het Westen u vertrouwen?

Sergej Lavrov: We vragen het Westen niet om ons te vertrouwen. De positie en acties van het Westen boezemen geen vertrouwen in. Er zijn vandaag al veel voorbeelden gegeven. Ik wil niet in herhaling vallen over niet nagekomen verplichtingen, inclusief die van juridische aard.

Eerlijk gezegd maakt het voor ons niet uit of het Westen ons vertrouwt of niet. Ze moeten de daadwerkelijke situatie begrijpen. Ze begrijpen niets anders dan de harde feiten. Laten ze zich tot hun eigen volk wenden. Zij hebben immers democratie. Laten ze de mensen vragen wat ze moeten doen als reactie op de voorstellen van Poetin.

Vraag: Onafhankelijk van het feit of het het Westen ons nu gelooft of niet, indien we een voorstel hadden gedaan en stel dat ze akkoord zouden gaan, zouden we dan onze troepen terugtrekken…?

Sergej Lavrov: Ik zal onderbreken. Ik wil niet naar de koffiedik kijken. Ik denk dat je je zelf realiseert dat het geen zin heeft om nu te zeggen “wat als”. Dat is al gezegd.

Vraag: Maar kunnen we erop vertrouwen dat ze ons niet nog een keer zullen “belazeren”?

Sergej Lavrov: Natuurlijk kunnen we dat niet. Daarom is alles geformuleerd zoals het is geformuleerd. We zijn bereid om het probleem onder de voorwaarden op te lossen die de president van Rusland heeft bekend gemaakt. Pas als we hebben vastgesteld dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen we de vijandelijkheden onmiddellijk staken, zoals hij al heeft gezegd.

Vraag: Zijn we van plan om dit voorstel in welke vorm dan ook naar de VN te sturen en via welke kanalen zullen de eventuele voorstellen van president Vladimir Poetin aan Oekraïne worden doorgegeven?

Sergej Lavrov: Ik denk dat iedereen deze voorstellen al heeft gelezen en dat iedereen ze nu al kent. Deze aard van toespraak leent zich niet per sé voor publicatie van een document in de vorm van een officieel voorstel of initiatief.

Maar dit is slechts een technische vraag. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in hoe het zal worden verspreid. Iedereen weet dit nu al. We zullen zien wat de reactie is.

Vraag: Als ik me niet vergis, waren de laatste contacten met de leiders van de Amerikaanse diplomatische diensten in januari 2022. De speciale militaire operatie is al twee jaar aan de gang. Zijn er op dit moment, vandaag, aan Amerikaanse zijde op officieel niveau behoeften en wensen om contact op te nemen met ons ministerie van Buitenlandse Zaken?

Sergej Lavrov: Ik heb geen idee wat de wensen, laat staan de behoeften, van de Amerikaanse kant zijn, in elke mogelijke betekenis van het woord.

Vraag: Vindt u niet dat de voorstellen voor het starten van vredesbesprekingen meer lijken op een ultimatum tot capitulatie?

Sergej Lavrov: De vraag is niet helemaal juist.

President Poetin vestigde voordat hij zijn toespraak beëindigde specifiek de aandacht op het feit dat hij het totale beeld nog eens wilde schetsen. Wij stemden het memorandum over het behoud van de territoriale integriteit van Oekraïne binnen de grenzen van 1991 toe. Dit was op 21 februari 2014. Heel Europa stond garant voor de naleving van het akkoord tussen de Oekraïense president Janoekovitsj en de oppositie. Voormalig president Obama belde Poetin en vroeg hem dit akkoord niet te torpederen. Maar nadat wij onze steun hadden toegezegd, vond er desondanks de volgende ochtend een staatsgreep plaats. Als dat niet was gebeurd, zou Oekraïne  binnen de grenzen van 1991 hebben tot nu hebben voortbestaan.

Toen werden de regio’s die weigerden de resultaten van de bloedige anticonstitutionele staatsgreep te erkennen, tot terroristen uitgeroepen. Een jaar lang ging de oorlog door. Met onze hulp, omdta iedereen ons had verzocht (Duitsers, Fransen), werden de akkoorden van Minsk gesloten, volgens welke Oekraïne zijn territoriale integriteit behield, maar zonder de Krim. En zo kan ik nog een poos doorgaan.

President Poetin heeft dit alles zeer nauwkeurig uiteengezet. Ik denk dat u, als iemand met een analytische geest, waarschijnlijk in staat bent om conclusies te trekken over de vraag of het een ultimatum is of niet. Maar als u schrijft dat het een ultimatum is, vergeet dan alstublieft niet de voorgeschiedenis en wat tot deze toestand heeft geleid. Want in jullie berichten wordt heel vaak gesproken over de cancel-culture gesproken, als jullie tot conclusies komen, maar de onderliggende redenen weglaten.


Het derde evenement in deze reeks is de zogenaamde internationale vredestop in Zwitserland, die op 15 en 16 juni plaatsvond.(5)Swiss Peace Summit – Zelenski spreekt dit weliswaar als Piss Summit uit, wat misschien ook wel een goede benaming is – het geheel is een farce

Lange gezichten op de persconferentie ter gelegenheid van de vredestop voor Oekraïne. China, Brazilië, Erdoğan en Joe Biden hebben afgezegd. Maar opperhoofd Zelenski is er wel. “Zwitserse belastingbetalers naar de kassa, alstublieft,”

Vredestop als lachertje en “ uur nul” voor de Zwitserse neutraliteit

President Zelenski heeft de Zwitserse regering verboden om Rusland uit te nodigen en de Bondsraad heeft dit bevel gedwee opgevolgd.

We mogen niet vergeten dat Kiev deze top al lange tijd voorbereidt. In januari kondigde de toen nog legitieme president van Oekraïne aan dat hij met Zwitserland was overeengekomen om een “top op basis van de Zelenski-vredesformule” te houden om te laten zien “dat de hele wereld tegen de Russische agressie is”. Sindsdien heeft Oekraïne onvermoeibaar gewerkt om zoveel mogelijk landen over te halen om deel te nemen, vooral landen die het Zuiden vertegenwoordigen, geleid door China.

Oorspronkelijk wilde Oekraïne staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 160 landen uitnodigen voor de top. Dit aantal daalde vervolgens gestaag, net als de positie van afgevaardigden. De Amerikaanse president Joe Biden wilde de top niet bijwonen en stuurde in plaats daarvan Kamala Harris, die vertrok voordat het slotcommuniqué was aangenomen.

Andere landen namen dan ook de vrijheid om ministeriële delegaties naar het protocollaire evenement in Zwitserland te sturen. Er werd officieel aangekondigd dat er vertegenwoordigers van 92 landen aanwezig waren, maar slechts 57 van hen waren staatshoofden. Sommige deelnemers stuurden ambassadeurs. In werkelijkheid is de situatie echter nog betreurenswaardiger voor de organisatoren: de Colombiaanse president Gustavo Petro, die op de lijst stond, annuleerde zijn reis naar Zwitserland op het laatste moment toen hij zich realiseerde dat de politici daar bijeenkwamen voor oorlog en niet voor vrede.(6)Citaat zie: Die unglaublichen Abenteuer von Wladimir Selenskij und seiner “Formel” in der Schweiz — RT DE

BREAKING NEWS van de “vredestop” in Zwitserland:

🇫🇮 Oekraïne komt het vredesproces binnen in een sterke positie, veel sterker dan 3 weken geleden – president van Finland

🇪🇪 Rusland is een koloniale macht, bijna een halve eeuw lang, tot 1990, maakte Estland deel uit van het Russische koloniale systeem – Estse premier Kaja Kallas

🇮🇹 Beste President Zelenski, kom alstublieft naar Italië, we zijn bereid een nieuw pakket gewapende hulp naar Oekraïne te sturen – Italiaanse vicepremier

🇫🇷 Niemand in deze zaal is in oorlog met Rusland, maar iedereen wil vrede en herstel van de internationale orde. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal een resolutie aannemen over de Olympische wapenstilstand, maar wij beschouwen deze wapenstilstand niet als verplichtend voor Oekraïne. Dit is een oproep aan Rusland (Macron)

🇹🇷 De nieuwe vredesvoorstellen van Poetin geven een sprankje hoop, maar de conferentie over Oekraïne in Zwitserland zou effectiever geweest zijn, mits ook Russische vertegenwoordigers eraan hadden deelgenomen – Turkse minister van Buitenlandse Zaken

🇳🇱 Het feit dat Poetin gisteren met dit waardeloze “vredesvoorstel” kwam, is een teken dat hij in paniek is, en dat is goed nieuws – Nederlandse premier Rutte

🇬🇪 Voor Boetsja was er Abchazië en voor de oorlog in Oekraïne was er een oorlog tegen Georgië. “Oekraïne vecht voor de veiligheid van heel Europa en nog veel meer,” zei de Georgische presidente Zurabishvili.

Maar de kroon spande wellicht de Poolse president Duda:

🇵🇱 “Ik stel voor om Rusland op te delen in 200 etnische staten. Rusland is de grootste koloniale macht ter wereld die 200 etnische groepen gevangen houdt”

En wat vinden de Russen van het hele spektakel?

MK.RU (Новостной портал Московский Комсомолец – МК) schrijft:

“Één grote teleurstelling”: de resultaten van de vredestop in Zwitserland samengevat

De uitkomst van de vredestop in Zwitserland lijkt zelfs voor een leek twijfelachtig. Het slotdocument bevat slechts drie hoofdpunten en is niet ondertekend door de belangrijkste spelers in het Globale Zuiden. Op de conferentie zelf werden geen revolutionaire verklaringen afgelegd. Behalve dat hier en daar een vertegenwoordiger van een land verzuchtte: “Natuurlijk bereiken we geen vrede zonder Rusland.[…]

De westerse alternative kanalen zijn al even negatief over het evenement en de officiële zwijgen het dood.(7)Zie bijvoorbeeld: Ian Proud – Zelensky’s Peace Summit will be another echo chamber to browbeat nations for more weapons and money – Brave New Europe of Ian Proud – Zelensky’s peace formula is dead: My takeaways from the Swiss summit – Brave New Europe

Het Zwitserse EDA (Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten) heeft de uiteindelijk tot stand gekomen slotverklaring gepubliceerd: Summit on Peace in Ukraine: Joint Communiqué on a Peace Framework.

De slotverklaring was zo algemeen gehouden, dat zelfs Rusland deze misschien ondertekend zou hebben, indien het land was uitgenodigd.

 

 

 

 

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.