Het nieuwe normaal?!

Uit de nieuwsbrief van Driegonaal

Het onderstaande bericht is een fragment uit een zojuist verschenen boekje van John Hogervorst:

“Toekomst scheppen – in tijden van corona”

blank
Meer informatie over deze uitgave.

Voor velen is de angst op besmetting met het coronavirus een reële dreiging. Voor mij vormt de term ‘het nieuwe normaal’ een grotere dreiging. De inperking van onze vrijheid wordt in de komende tijd mogelijk nog een stap verder gevoerd met behulp van (verplichte?) apps. En het is niet denkbeeldig dat het nieuwe normaal uitmondt in een vaccinatieplicht op het moment dat er een vaccin beschikbaar is. Wat dan weer zal betekenen dat er een jaarlijkse verplichting tot vaccinatie zal volgen, want – zoals bekend – virussen ‘zitten niet stil’ en lopen steeds een stapje voor op het menselijk immuunsysteem. Dat is de ‘natuur’ en zo is het al sinds de mensheid bestaat.

Mogelijk zien wij hierin de taak van een ‘zorgzame overheid’ Toch kan die zorgzaamheid vragen oproepen. In 2017 stierven er in Nederland 19.420 mensen als gevolg van roken.(1)https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/gevolgen#node-sterfte-door-roken   In 2004 – recentere cijfers kon ik niet vinden (!) – overleden in Nederlandse ziekenhuizen 1735 mensen aan de gevolgen van medisch handelen(2)AMGATE_6059_138_TICH_R192043870206564.pdf – fouten, overbehandeling – , men noemt dit iatrogene schade. In 2018 eiste het verkeer 678 doden en 21.700 ernstig gewonden.(3)https://www.swov.nl/nieuws/monitor-verkeersveiligheid-2019-meer-verkeersdoden-en-meer-ernstig-verkeersgewonden-2018 Degenen die ‘laagopgeleiden’ worden genoemd, leven in Nederland gemiddeld 6 jaar korter dan anderen.(4)https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie#!node-levensverwachting-bij-geboorte-naar-opleiding Hoe verhoudt dit zich tot de zorgzaamheid die de overheid ten opzichte van het coronavirus aan de dag legt? – Zorgzaamheid kent zijn grenzen, én voorkeuren – kennelijk.

Er zijn, ook in ernstige tijden uitgesproken woorden van Rudolf Steiner, die ons ertoe kunnen bewegen het nieuwe normaal dat onze premier voor zich ziet, met grote opmerkzaamheid te bekijken:

Onze brave bevolking, deze autoriteitsvrije bevolking, die niet in autoriteiten wil geloven en daarom op vanzelfsprekende wijze aan alle autoriteit ten prooi valt, zal opnieuw nietsvermoedend over zich heen laten komen wat nu als eenzijdige ahrimanische macht met betrekking tot de vormgeving van de maatschappelijke structuur wil ingrijpen.(5)Rudolf Steiner, Erdensterben und Weltenleben, GA 181 ,voordracht van 14 mei 1918

Het gaat erom dat er in onze tijd daadwerkelijk een soort sluier wordt gehuld over de ware impulsen waarom het gaat. Bepaalde mensenkrachten zijn bezig iets voor zichzelf veilig te stellen. Wat dan wel? Bepaalde mensenkrachten zijn bezig de impulsen die tot aan de Franse Revolutie terechte impulsen waren en die ook door bepaalde occulte scholen werden vertegenwoordigd, nu te vertegenwoordigen in ahrimanisch-luciferische terughouding; deze krachten zo te vertegenwoordigen dat zij daarmee een maatschappelijke ordening overeind te houden welke de mensheid dacht sinds het einde van de 18e eeuw overwonnen te hebben.(6)Rudolf Steiner, Individuelle Geistwesen und das Wirken in der Seele des Menschen, GA 178; Voordracht van 25 november 1917); dit citaat is afkomstig uit: Rudolf Steiner, Tijdgenoot in ernstige omstandigheden

Met de laatste woorden duidt Rudolf Steiner op de Franse Revolutie. De leuze ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’ betekende het einde van het absolutistische koningschap en zou moeten (hebben) betekend: de emancipatie van onderdaan tot burger; het tot ontwikkeling komen van de mondigheid van de mens die niet meer ‘over zijn hoofd heen’ geregeerd wil worden. Het betekende ook dat de ware rol van de staat is dienaar van het volk te zijn. (Zie hierover op Wakkermens)

Wij leven in een ernstige tijd. En de weg naar de toekomst is niet altijd ‘vooruit’. Elke tendens, elke macht die in onze tijd de mens zijn mondigheid, zijn eigen oordeel en eigen verantwoordelijkheid wil ontnemen of onthouden, is gericht tégen de toekomst en ‘het leven in vrijheid’ waarnaar wij op weg zijn. – Degenen die de mens willen bevoogden, omdat zij nu eenmaal menen dat de mens ‘nog niet zo ver is’, stellen zich in dienst van de krachten die de ontwikkeling van de mens willen verstoren, al doen zij dat mogelijk ‘met de beste bedoelingen’.

Wat dat betreft is het oude gezegde ‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens’ het waard om nog eens goed overdacht te worden.

Het nieuwe normaal van onze premier baseert zich op de aanname dat de burger niet zelf de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en welbevinden zou kunnen dragen. Hij kan alleen aan het handje van de vaderlijke voogd lopen… Maar wat kunnen wij hier ‘ontwaren’, wanneer wij in het bewustzijn nemen dat de moderne mens een individueel wezen is, een mondig wezen bovendien, en feitelijk in alle aspecten van het leven tot zijn eigen keuzes wil komen? Zou een mondig, individueel en verstandig mens niet zelf kunnen bepalen hoe hij wil omgaan met gezondheidsrisico’s? Zou hij niet zelf vanuit het inzicht kunnen handelen dat hij uit de buurt blijft van degenen die tot de corona-risicogroepen behoren (alleen over de vraag wie tot de risicogroepen behoren heb ik de deskundigen elkaar niet tegen horen spreken), of zichzelf extra in acht nemen voor de kans op besmetting indien hij daar aanleiding toe ziet? Zou hij niet zelf, met degenen die bij hem horen en daarbij betrokken zijn, kunnen bepalen of het gevaar op besmetting misschien te verkiezen is boven het bijstaan van een dierbare die in eenzaamheid en verwarring zijn laatste dagen beleeft?

Mondige, individuele, verstandige mensen zouden dat samen heel goed kunnen. Samen maken zij de keuzes die zij in hun situatie passend vinden; zij brengen misschien zichzelf in (besmettings)gevaar – maar niet iemand anders die dat niet wil.

Is het mogelijk, ook los van de coronacrisis (op weg naar een nieuw normaal), dat wij inzien dat een bewust, in vrijheid oordelend mens heel goed in staat is zijn eigen keuzes te maken, de verantwoording voor zijn eigen leven te nemen – zonder anderen daarbij te schaden?

Houden wij dit voor mogelijk, dan ligt in die richting het nieuwe normaal. En dan is de belangrijkste vraag: hoe stimuleren wij elkaar om ‘mensen van dit slag’ te worden: in vrijheid verantwoordelijk handelend te worden, zonder anderen te schaden.

Rudolf Steiner beschreef de weg naar dit nieuwe normaal al, en deed dat op twee niveaus. Voor de individuele mens beschreef hij deze weg in de Filosofie van de vrijheid; voor de samenleving als geheel die zich vormt op basis van de in vrijheid en verantwoordelijkheid handelende mens, beschreef hij deze weg in De kernpunten van het sociale vraagstuk.(7)De filosofie van de vrijheid, Christofoor, Zeist 1998; De kernpunten van het sociale vraagstuk, Christofoor, Zeist 2004

“Zoals mijn Filosofie van de vrijheid onderzoekt, van waaruit bij de individuele mens de krachten van de vrijheid komen, zo onderzoekt De kernpunten van het sociale vraagstuk hoe het sociale organisme moet functioneren opdat de individuele mens zich vrij kan ontwikkelen. En dat zijn de twee grote vraagstukken die ons nu in het openbare leven bezig moeten houden. Het echte antwoord op deze vragen zal tegelijkertijd licht werpen op de huidige chaos.(8)Rudolf Steiner, Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334 ;Voordracht van 17 maart 1920

Dit was een fragment uit een zojuist verschenen boekje van John Hogervorst
Hier kunt u dit boekje bestellen.

Voetnoten[+]

1 gedachte over “Het nieuwe normaal?!”

 1. Als de 1,5mtr wet er gaat komen zou betekenen dat het vanuit de staat als zeer gevaarlijk en besmettelijk wordt erkent als die wet er komt zal dan naar mijn inziens het volgende niet mogen ontbreken.

  Grenzen zullen dicht moeten en geen enkele Nederlander (ook geen staatshoofd, parlementariër en defensie medewerkers) meer naar het buitenland omdat daar geen 1,5mtr regel en of wet geldt dit ivm het zeer grote besmetting gevaar van dit zeer gevaarlijke virus en daar door het in gevaar brengen van Nederland.

  Mensen die Nederland in willen zullen 2 weken in quarantaine moeten.

  Schiphol zal ook dicht moeten omdat hier 10 duizenden mensen per dag komen wat een zeer Hooge verspreiding van het zeer gevaarlijke en dodelijke virus mee zal brengen, de staats steun van 4 miljard kan dan ook vervallen voor zolang ze wet geldt.

  Het vracht vervoer zal opgang moeten blijven voor de voedsel voorziening maar zal bij de grens zeer goed ontsmet moeten worden en de bestuurders van de voertuigen aan de grens blijven of als ze Nederland binnen willen 2 weken in quarantaine.

  Als deze bovenstaande regels niet in de wet komen om de Nederlanders van dit zeer gevaarlijke en zeer besmettelijke virus te beschermen kan deze wet beschouwd worden als een volslagen idioot en belachelijk makende de wet voor de Nederlandse burgers en kan dit alleen betekenen dat Nederland een communistische staat word en dus geen democratie meer is en dus ook niet langer meer lid van de EU en NAVO en VN kan zijn. Ik verwacht dan ook dat de Amerikanen samen met de VN ons van deze onderdrukking komen bevrijden zoals ze dat met elk onderdrukt volk doen en hebben gedaan.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.