Een opstand die uitging als een nachtkaars

De Prigozjin-muiterij: De dag erna

Nu de opgewaaide stof weer wat is neergedaald, enkele gedachten over de gebeurtenissen van gisteren (24-06-2023).

Het Westen kraait natuurlijk victorie en denkt dat het een beetje dichter bij het bereiken van haar oorlogsdoelen gekomen is, namelijk Poetin af te zetten.

De houding van de westerse media kan uitstekend aan de hand van de onderstaande overzicht worden weergegeven.

Overzicht van Engelse media door Vanessa Beeley

In middels is bekend geworden dat Washington orders had gegeven om iedere berichtgeving over de muiterij stil te houden, om elk vermoeden van een Amerikaanse betrokkenheid te vermijden. Gelijktijdig kreeg Kiev het bevel geen aanvallen op Russisch gebied te ondernemen om het slagen van de muiterij niet te verstoren.(1)De Anti-Spiegel heeft een hele reeks artikelen over de opstand gepubliceerd, o.a. https://www.anti-spiegel.ru/2023/update-prigoschins-coup-war-lange-vorbereitet-derzeit-laufen-verhandlungen/ https://www.anti-spiegel.ru/2023/putschversuch-in-russland/ enz.

Wikipedia heeft overigens al een uitvoerig artikel over de Opstand van de Wagnergroep – ik bewonder hun ijver – en dat alles met vrijwilligers!

De gebeurtenissen van het afgelopen weekend (23 – 25 juni 2023) waren zo surrealistisch en fantastisch dat ze iedere beschrijving tarten. Op vrijdagavond stortte zich de beruchte Wagner-groep in een onderneming  die leek op een heuse gewapende opstand tegen de Russische staat. Ze bezetten delen van Rostov aan de Don – een stad met meer dan 1 miljoen inwoners, de grootste stad in de regio en tevens het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district van Rusland. Van daaruit splitste zich enkele uren laten een ongeveer 4000 man sterke konvooi af en maakte zich onder leiding van Dimitri Oetkin op weg naar Moskou. Dit konvooi – gewapend met zwaar materieel, waaronder luchtverdedigingssystemen kwam – vrijwel ongehinderd door het Russische leger  – tot op een paar honderd kilometer onder de hoofdstad. Daar maakten ze halt en later werd bekendgemaakt, dat er dankzij de bemiddeling van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko een overeenkomst bereikt was. Het konvooi maakte keert, en reed terug naar hun kamp ergens aan het Russisch-Oekraïense front.

Ondertussen tekenden zich in de berichtgeving twee stromingen af, namelijk de Westerse:

  • Poetin is ernstig verzwakt, zijn regime staat op instorten

en de ultra-pro-Russische:

  • Poetin (de alwetende) heeft het allemaal zo gepland met het doel verraders uit hun tent te lokken

Hoe verschillend men deze affaire beoordelen kan, wordt hier aan de hand van een enquête van RT Deutsch illustreert.

 

 

Ondanks het tot nu toe gefaalde Oekraïense tegenoffensief, gelooft Zelenski dat hij zijn doel bijna heeft bereikt.

Vandaag heeft de wereld gezien dat de bazen van Rusland niets controleren. Helemaal niets. Compleet chaos. Complete afwezigheid van enige voorspelbaarheid.

Ten eerste moet de wereld niet bang zijn. We weten wat ons beschermt. Onze eenheid.

Oekraïne zal zeker in staat zijn om Europa te beschermen tegen Russische troepen, en het maakt niet uit wie het bevel voert. Wij zullen beschermen. De veiligheid van de oostflank van Europa hangt alleen af van onze verdediging.

Oekraïense soldaten, Oekraïense kanonnen, Oekraïense tanks, Oekraïense raketten zijn alles wat Europa beschermt tegen marsen zoals we die vandaag op Russisch grondgebied zien. En als we vragen om F-16 gevechtsvliegtuigen of ATACMS, versterken we onze gemeenschappelijke verdediging. Echte verdediging.

Ten tweede moet alles reëel zijn. Het wordt tijd dat iedereen in de wereld eerlijk zegt dat alle misdadige acties van Rusland tegen Oekraïne niet uitgelokt waren en zijn. En we moeten ons allemaal uitsluitend richten op onze gemeenschappelijke veiligheidsprioriteiten. De NAVO is niet zomaar een woord of een reeks formele beloften. Het zijn betrouwbare garanties voor iedereen dat de vrede niet zal worden vernietigd. Zonder Oekraïne zijn zulke garanties waardeloos. Al in juli, tijdens de top in Vilnius, is het een historische kans voor echte beslissingen zonder achterom te kijken naar Rusland. Elk land dat aan Rusland grenst, steunt dit.

Wat zullen wij, Oekraïners, doen?
We zullen ons land verdedigen. We zullen onze vrijheid verdedigen. We zullen niet zwijgen en niet inactief zijn. We weten hoe we moeten winnen – en dat zal ook gebeuren. Onze overwinning in deze oorlog.

En wat gaan jullie, Russen, doen?
Hoe langer jullie troepen op Oekraïens grondgebied blijven, hoe meer verwoesting ze Rusland zullen brengen. Hoe langer deze persoon in het Kremlin zit, hoe meer rampen er zullen gebeuren.

Maar is Poetin echt wel verzwakt? In zijn toespraak aan de natie van 24 juli lijkt Poetin kalm en gezien de situatie niet wezenlijk verontrust.(2)Zie bijv. in het Duits https://de.rt.com/russland/173484-ansprache-von-putin/ of op Russisch https://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/71496. Hij is kennelijk lichtelijk  geïrriteerd, maar eerder met een houding “deze onzin kunnen we nu echt niet gebruiken” dan dat hij onzeker zou zijn.

Maar terug naar de vermeende zwakheid van Poetin.
In welk land is het ooit gelukt om een gewapende opstand binnen 24 uur (ja, al naar gelang wanneer je het beginpunt aanzet, duurde het iets langer) vreedzaam en vrijwel zonder bloedvergieten te beëindigen? Wagner heeft blijkbaar een paar Russische helikopters neergeschoten, maar details zijn nog niet bekend, dus het ging niet helemaal zonder bloedvergieten.

De Prigozjin-affaire kan ook worden gezien als een blijk van sterkte. In een vergelijkbare situatie had Amerika er blind op losgeslagen. In Rusland wordt onderhandeld en iedereen houdt de moed erin.

Met de juiste PR zou het hele verhaal ook in die zin geïnterpreteerd kunnen worden, alleen is PR niet bepaald het sterkste punt van de Russen. (Russische propaganda bestaat niet!)

Oleg Tsarjov (pro-Russisch Oekraïens politicus) beoordeelt het gebeuren als volgt:

Dat de confrontatie zo geëindigd is, is heel goed nieuws.

[…]

Ik kan me voorstellen hoe boos onze vijanden zijn. Maar het feit dat de crisis vandaag is opgelost, is een hele goede zaak.

Dank aan Djoemin(3)officier en gouverneur van Toela en Loekasjenko voor hun inspanningen. Dank aan de mensen van Rostov en alle inwoners van de nederzettingen waar de PMC’s doorheen kwamen. Iedereen behandelde de soldaten met sympathie en de situatie met begrip. Dank aan alle mensen in Rusland voor hun terughoudendheid. Dank aan mijn abonnees. In de moeilijkste momenten hebben jullie menselijkheid en de juiste reacties getoond.

De combinatie van kracht en vriendelijkheid is een typisch Russische eigenschap. We weten hoe we moeten vechten, maar we weten ook hoe we moeten vergeven en vrede moeten sluiten.

Dank aan de soldaten van alle eenheden, ongeacht hun afkomst, dat ze niet op elkaar begonnen te schieten. Dit was een wijs besluit.

Ik denk dat we hierdoor samen Rusland hebben kunnen behoeden voor bloedige onlusten.
Vandaag was een zware dag. Nu kunnen we uitrusten.

blank
Houd op met die ruzies! (Ik weet niet of het woord мырытес de Wit-Russische spelling moet voorstellen, in het Russisch wordt het миритесь gespeld)

President Alexander Loekasjenko van Wit-Rusland heeft bemiddeld en uitvoerig met Prigozjin onderhandeld, met het resultaat dat de “mars der gerechtigheid”  200 km voor Moskau omdraaide en Prigozjin in Wit-Rusland asiel kreeg. Loekasjenko doet uitvoerig verslag over het verloop van de onderhandelingen(4)Door de Anti-Spiegel naar het Duits vertaald: https://www.anti-spiegel.ru/2023/praesident-lukaschenko-im-wortlaut-ueber-seine-verhandlungen-mit-prigoschin/. Onder andere vertelt hij ook dat Prigozjin tijdens het eerste halve uur van het gesprek in een zeer opgewonden staat verkeerde en niets anders deed dan vloeken. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat mijn hypothese  misschien zou kunnen kloppen dat Prigozjin in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gehandeld. Prigozjin bevond zich tijdens de gevechten om Bachmut/Artjomovsk namelijk de hele tijd, of wellicht met tussenpozen ter plekke en heeft veel gruwelijkheden mee aangezien, wat misschien tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) geleid zou kunnen hebben. Maar dit is zuiver mijn persoonlijke inschatting.

Op maandagavond (26 juni 2023) wendde zich Poetin nogmaals aan de natie. Het is vrij uitzonderlijk dat Poetin zich twee dagen achter elkaar tot de bevolking richt. De zaak zat hem kennelijk zeer hoog en men bespeurt zijn opluchting dat alles zo goed is geëindigd.

Beste vrienden!

Vandaag richt ik mij opnieuw tot alle burgers van Rusland. Dank u voor uw uithoudingsvermogen, eenheid en patriottisme. Deze burgerlijke solidariteit heeft aangetoond dat elke chantage, elke poging om interne onrust te stoken, gedoemd is te mislukken.

Nogmaals, de samenleving, de uitvoerende en de wetgevende macht op alle niveaus hebben zich op het hoogste niveau geconsolideerd. Publieke organisaties, religieuze genootschappen, vooraanstaande politieke partijen en vrijwel de gehele Russische samenleving namen een vastberaden, ondubbelzinnig standpunt in ter ondersteuning van de grondwettelijke orde. Allen waren verenigd en verbonden door de hoofdzaak – verantwoordelijkheid voor het lot van het vaderland.

Ik wil benadrukken dat vanaf het allereerste begin van de gebeurtenissen alle noodzakelijke beslissingen om de dreiging te neutraliseren en de grondwettelijke orde, levens en veiligheid van onze burgers te beschermen, snel werden genomen.

Een gewapende opstand zou hoe dan ook zijn neergeslagen. De organisatoren van de muiterij, ondanks hun realiteitsverlies, konden niet anders dan dit in te zien. Ze hebben alles begrepen, inclusief het feit dat ze criminele daden hebben begaan door het land, dat nu geconfronteerd wordt met een enorme dreiging van buitenaf, een ongekende druk van buitenaf, te verdelen en te verzwakken. Terwijl onze kameraden aan het front sterven met de woorden “We wijken geen stap!”

Maar de organisatoren van de opstand, die hun land, hun volk hadden verraden, verraadden ook degenen die ze in de misdaad hadden betrokken. Ze logen tegen hen, ze dreven hen de dood in, onder vuur, om hun eigen mensen neer te schieten.

Juist dit was de uitkomst – broedermoord – die de vijanden van Rusland nastreefden: de neonazi’s in Kiev, hun westerse beschermheren en allerlei nationale verraders. Ze wilden dat Russische soldaten elkaar zouden doden, ze wilden dat soldaten en burgers zouden sterven, ze wilden dat Rusland uiteindelijk zou verliezen en ze wilden dat onze samenleving zou breken en zou verzinken in een bloedige interne strijd.

Ze wreven in hun handen en droomden ervan wraak te nemen voor hun mislukkingen aan het front en tijdens het zogenaamde tegenoffensief, maar ze hebben een verkeerde inschatting gemaakt.

Ik dank al onze militairen, ordehandhavers en speciale diensten die de opstandelingen hebben tegengehouden, die trouw bleven aan hun plicht, hun eed en hun volk. De moed en zelfopoffering van de omgekomen heldhaftige vliegeniers zorgden ervoor dat Rusland de tragische, vernietigende gevolgen bespaard bleven.

Tegelijkertijd wisten en weten we dat de overgrote meerderheid van de strijders en commandanten van de Wagner-groep ook Russische patriotten zijn, toegewijd aan hun volk en staat. Ze hebben dit bewezen met hun moed op het slagveld, bij de bevrijding van de Donbass en Novorossija. Er werd geprobeerd om hen op een kwaadwillende manier te gebruiken tegen hun wapenbroeders, met wie ze samen hadden gevochten voor het land en zijn toekomst.

Daarom werden er vanaf het allereerste begin van de gebeurtenissen op mijn directe instructie stappen ondernomen om veel bloedvergieten te voorkomen. Het kostte ook tijd, onder andere om diegenen die een fout hadden gemaakt de kans te geven tot bezinning te komen, om te beseffen dat hun acties resoluut werden afgekeurd door de samenleving en dat het avontuur waarbij ze betrokken waren geraakt tragische en destructieve gevolgen had voor Rusland en voor onze staat.

Ik dank de soldaten en commandanten van de Wagner-groep die de enige juiste beslissing namen – ze kozen niet ervoor om het bloed van hun broeders te vergieten, maar stopten op het laatste moment.

Vandaag hebben jullie de kans om Rusland te blijven dienen door een contract te tekenen bij het ministerie van Defensie of andere veiligheidsdiensten, of om terug te keren naar jullie naasten. Wie wil, kan ook naar Wit-Rusland gaan. Mijn belofte zal worden gehouden. Ik herhaal, de keuze zal door een ieder van jullie zelf moeten worden genomen, maar ik ben er zeker van dat het de keuze zal zijn van een Russische soldaat die zijn tragische vergissing heeft ingezien.

Ik ben de president van Wit-Rusland, Alexander Grigorjevitsj Loekasjenko, dankbaar voor zijn inspanningen en zijn bijdrage aan een vreedzame oplossing van de situatie.

En nogmaals, het was de patriottische geest van de burgers en de consolidatie van de gehele Russische samenleving die in deze dagen een beslissende rol speelden. Deze steun maakte het voor ons mogelijk om samen de moeilijkste beproevingen voor ons vaderland te overwinnen.

Ik dank u hiervoor. Mijn dank.

Wat heeft de hele affaire nu gebracht?

  • Het Westen verkeert in de veronderstelling dat de recente gebeurtenissen rond het Wagner-hoofd Jevgeni Prigozjin, president Poetin en Rusland verzwakt hebben.
    De uiteindelijke resultaten van de poging om met wapengeweld een herstructurering van het Ministerie van Defensie op gang te brengen, zijn echter onder andere:
  • Prigozjins verbanning naar Wit-Rusland,
  • de effectieve ontbinding van de Wagner-groep (alle strijders vallen nu  rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het MvD, zijn verbannen of hun contracten zijn ontbonden),
  • geen enkele verandering met betrekking tot het MvD. Sjojgu is nog steeds minister van Defensie en zijn aanwezigheid wordt in diverse vergaderingen gesignaleerd,
  • en de onmiddellijke en absolute demonstratie van eenheid door Russische militaire en politieke leiders na de eerdere toespraak van president Poetin waarin hij de acties van Prigozjin veroordeelde.

Tot slot: ik heb op Locals in het Duits ook nog een paar commentaren over Prigozjin geplaatst. Daar zijn nog aanvullende bronvermeldingen te vinden.

Die Prigoschin-Affäre

Die Prigoschin-Meuterei

 

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.