De mentale kaasstolp

 

Dit bericht verscheen op Rubikon.news
Vertaling WM

Alleen wanneer wij beseffen dat we gemanipuleerd worden,
hebben wij een kans om ons te bevrijden uit het gevangenisbewustzijn.

“Geloof niet alles wat je denkt”, is een uitspraak van de komiek Heinz Erhard. We hoeven niet alles wat er in ons hoofd omgaat voor waar aan te nemen. Onze gedachten hangen niet alleen af van wat in onze hersenkronkels wordt voortgebracht, maar ook van wat er van buitenaf binnenkomt. Manipulatie, dat ligt in de aard der dingen, wordt door de betrokkene niet waargenomen. Dit op te sporen is de eerste stap om zich ervan te bevrijden en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.

blank
Foto: MikyR

Het gaat ons goed! Mensen leven in vrede, de wereld is veilig geworden. Er is geen onrust, geen oorlogen, geen honger, geen armoede, geen ongelijke verdeling van goederen.
De welvaart en de kwaliteit van het leven zijn voor iedereen toegenomen. De ontbossing van oerwouden is stopgezet en fabriekslandbouw verboden. Gifstoffen, biologische en chemische wapens worden niet meer geproduceerd. De grond is schoon en de lucht is zuiver. Kanker en hart- en vaatziekten, diabetes, zwaarlijvigheid, burn-out en depressie komen nauwelijks voor.

We zijn gezond! De oorlogen hebben gebracht wat ze beloofden: Vrede. We weten nu wat liefdadigheid is, solidariteit, veiligheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, moraliteit. Dankzij kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en mondiaal bestuur zijn we nu beter af dan ooit. Het is een lange weg geweest. Maar de inspanningen zijn de moeite waard geweest! Eeuwenlang hebben wij ons laten vernederen, kleineren en onderdrukken waar wij maar konden. Wij keken niet op toen wij afwisselend werden uitgemaakt voor arme zondaars, bloeddorstige wolven, nutteloze eters, defecte machines en, tenslotte, virushaters.

We hebben het voor elkaar gekregen! Is ons gaan niet steeds meer en meer rechtop geworden? Hebben we de slavernij niet overwonnen? De bekrompenheid van de kerk? Cholera en de pest? De onderdrukking van vrouwen? Goed, de omstandigheden in de fabrieken van de landen die voor ons produceren zijn nog steeds niet ideaal. Er zijn tegenwoordig onevenredig veel meer ziekten dan in het verleden, en de vele alleenstaande moeders vormen wel een probleem. We brengen onze dagen en nachten door gebogen over smartphones, en ons geloof in de wetenschap doet denken aan de religieuze dogma’s van weleer. Er moet hier en daar nog wel wat worden bijgeschaafd. Natuurlijk, er zijn altijd zwarte schapen. Maar wie zou er serieus aan twijfelen dat we op de goede weg zijn?

 

Wortelbehandeling

De arts, gezondheidsleraar en historicus Raik Garve wel(1)https://www.youtube.com/watch?v=sk8wYTf7hv8. Wat hij in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen aan het licht brengt, is niet voor mensen die zich niet willen laten weerhouden om hun eigen wereldbeeld op te poetsen. Want hij gaat tot de wortel van de ideeën en denkpatronen die ertoe hebben geleid dat de wereld is zoals hij nu is. Bij het aansnijden van de fundamentele vragen van het leven, stopt hij niet voor zekerheid en schuwt hij niet om zich op glad en een terrein vol mijnen te begeven.

Zijn waarnemingen vergen van ons niet alleen openheid en onpartijdigheid, maar ook moed en staan dus op het scherp van de snede wat de gebeurtenissen van onze tijd betreft. Grote uitdagingen vergen grote veranderingen, ook en vooral in ons denken. Stilzwijgende of luide protesten veranderen het systeem niet, evenmin als de verwijdering van bepaalde figuren. Nieuwe zouden het onmiddellijk overnemen en voortzetten wat begonnen is. Het kernprobleem is niet dat we uit het systeem moeten. Het kernprobleem is dat het systeem uit ons moet, uit ons hoofd, uit ons denken, uit ons bewustzijn.

Het voelt goed om te zien dat je eigen wereldbeeld wordt opgediend en om te denken dat niet jij de idioot bent, maar de anderen.

Waarschijnlijk denken de meeste mensen dat hun overtuigingen en denkpatronen van hen zijn. Welnu, wij grijpen naar bepaalde merken wanneer wij gaan winkelen, maar wij zijn ons ervan bewust dat wij ons misschien een beetje laten inpakken door de reclame. We volgen de mode een beetje. We moeten met de tijd meegaan. De mening van de een of de ander kan ons beïnvloeden, vooral wanneer er velen zijn die hetzelfde denken en zeggen.

Maar eigenlijk hebben we zelf in de hand wat er in ons hoofd omgaat. Hebben we onszelf niet in de hand? Dat is wat degenen die veel tijd besteden aan denken, geloven. Zij gaan zo ver dat zij denken dat hun eigen mening objectief is en dat hun hersensalade de waarheid is. Dit is de reden waarom met name academici volledig falen wanneer het erom gaat manipulatie te herkennen. Wij zijn opgeleid! We hebben gestudeerd! We drinken toch uit de goede bronnen!

Dat het juist deze bronnen zijn die vergiftigd werden, zal wellicht bij niemand opkomen. Zij zijn tenslotte alles wat er voor de meeste intellectuelen overblijft. Hun hemel is leeg en in hun borst leeft geen ziel meer, niets dat hen bindt aan een hoger verband en zin geeft aan hun leven. Ze hebben niets meer dan een paar instellingen waarin ze geloven. De voorstelling dat iemand hier zou kunnen beginnen, dat wat men als vooruitgang ziet, als een verworvenheid, als een goede zaak, in werkelijkheid iets totaal anders is, is zo onverdraaglijk dat de meesten slechts de ogen kunnen sluiten en onruststokers die afwisselend met minachting en onwetendheid aan het gevestigde wereldbeeld krabben, kunnen bestraffen.

 

Alles volgens plan

Raik Garve heeft zich tot taak gesteld om de kluwen van het waarneembare te ontwarren. Hij onderzoekt de gebeurtenissen scherpzinnig. Hij heeft de censor in zijn eigen hoofd uitgezet. Wat hij zegt is begrijpelijk voor iedereen die hetzelfde doet. Stap voor stap ontwikkelt hij hoe er decennia lang, eeuwenlang, doelbewust aan is gewerkt om de bronnen te vergiftigen en de opgeleiden van de samenleving te veranderen in trekpaarden van een onmenselijk en levensvernietigend systeem en alle mensen samen – tot melkkoeien die met hun energie een minuscule elite voeden.

Wij kunnen allen zien hoe ongelijk de goederen worden verdeeld en wie het meest profiteert van de oorlogen, met welke wapens die ook worden gevoerd. Maar bijna niemand geeft graag toe dat het geen toeval is en dat er een plan achter zit. Degenen die dat wel doen, hebben echter, vooral in de afgelopen twee jaar, ervaren hoe het is om te worden aangevallen en uitgestoten voor het uiten van een mening.

De meerderheid is op het paard gesprongen en schiet blindelings in het rond met termen uit het woordveld “samenzweringstheorie”. Elke twijfel, elke kritische vraag wordt door een heel bataljon van zelfbenoemde sheriffs in de kiem gesmoord. Opgezweept door steeds nieuwe vijandbeelden en steeds grotere gevaren die nooit echt zichtbaar worden, gaan de kudde en haar leiders op weg naar het slachthuis. “Kijk!” roepen de desperado’s. “Jullie zijn geen vee! Je hoeft je niet zo te gedragen! Zie je het echte gevaar niet?” Maar de prik heeft de meeste van hen nog volgzamer gemaakt.

De eigenlijke stuurders  lachen zich in het vuistje. Ze zitten niet in de voorste rijen. Niemand kan ze zien. De piramidale sociale orde verhindert dat zij die onderaan staan, zien wat er boven hen gebeurt. Elke laag wordt geleid door de hogere, die iets meer weten. Maar niemand heeft een overzicht. De blinden worden geleid door blinden die zichzelf inbeelden te kunnen zien.

 

Gekanaliseerde energie

Ieder mens, aldus Raik Garve, dient naar mate van het “begrijpen” zichzelf, en naar mate van het “niet-begrijpen” dient men anderen, die wederom veel meer begrijpen. Zonder dat we het beseffen, worden onze goede bedoelingen geïnstrumentaliseerd en letterlijk door de top van de piramide afgetapt. De onweerlegbaarheid van het systeem is juist gebaseerd op het feit dat wij ons best doen en ervan overtuigd zijn dat wij het juiste doen. Is het niet goed om solidair te zijn met de zwakkeren in de samenleving? Redden dokters geen levens? Staan politici niet garant voor democratie? Beschermen soldaten ons land niet?

Ons beste, wat we denken te doen voor het algemene welzijn, wordt omgeleid zodat iedereen afhankelijk wordt. In dit systeem is niemand vrij. Alle initiatieven om elkaar op één niveau te ontmoeten en op gelijke voet met elkaar van gedachten te wisselen worden systematisch belemmerd en onderdrukt. Hiërarchieën zijn gebaseerd op concurrentie en niet op samenwerking. Gebrek is de motor, onze vermeende machteloosheid de brandstof.

Elk levensgebied is gekaapt om alle macht te geven aan de handelende en geen aan de behandelde.

Het begint al voordat we op de wereld komen: kunstmatige inseminatie, geboorte onder toezicht, “verzorging” in de vroege kinderjaren, klassikaal denken, mensen inschikkelijk maken door cijfers te geven, te belonen en te straffen – we brengen onze meest vormende levensjaren door met het sorteren van meestal nutteloze leerinhouden in gefragmenteerde, onsamenhangende reeksen in hokjes en halen die er weer uit wanneer we worden gecontroleerd.

Ons hele bestaan worden we gebombardeerd met informatie die ons onzichtbare ketens oplegt. De Derde Wereldoorlog is dus een informatieoorlog, en die is allang begonnen. Het ligt ten grondslag aan alle oorlogen die met tanks en geweren worden uitgevochten. Het mosterdgas van de 21e eeuw zijn giftige gedachte virussen. De loopgravenoorlog vindt plaats door middel van een systematisch geïnstalleerd vriend-vijand denken en een voortdurend opnieuw geënsceneerd  verdeel – haat zaaien- en heers. Totale vernietiging gebeurt niet via bommen, maar via de atomisering van de samenleving.

 

Versplinterd

Het is een werkelijk duivels systeem dat met behulp van onze gedachten-energie gevormd is. Het leeft van leugens, verdraaiing en bedrog. Een piramide met een brede basis en een kleine top is opgetrokken over de oorspronkelijke wereld waarin wij geboren zijn, om de natuurlijke orde te vernietigen. Alle verbindingen zijn systematisch doorgesneden: met de natuur, met de elementen, met planten en dieren, met onze medemensen, met het aardse, met het goddelijke en tenslotte met onszelf. Net als in de kettingreactie van ontelbare explosies gaat de oerknal waaruit ons heelal zou zijn ontstaan, maar door en door.

Ons geloof in het toeval, zielloosheid, voortschrijdend isolement en hiërarchisering leidde ertoe dat we dit lieten gebeuren. Manipulatie heeft isolatie nodig. Grote en uitgebreide gezinnen werden kerngezinnen, kerngezinnen werden alleenstaande moeders. Afstand werd de nieuwe nabijheid. Alle maatregelen die ons geleidelijk aan tot totale bewaking hebben gebracht, werden ons als sociale vooruitgang verkocht. We gingen enthousiast en gewillig mee. Ging het niet om meer rechtvaardigheid, meer vrijheid, meer comfort, meer tijd, meer gezondheid, meer veiligheid? Zo werden slaven belastingbetalers, onderdrukte vrouwen goedkope arbeidskrachten, seksuele preutsheid werd pornografie en geboortebeperking werd de schepping van een kunstmatige mens.

 

Ingepakt

De manipulatie vindt plaats op drie niveaus. Terwijl we denken dat we een keuze hebben omdat we kunnen kiezen uit vijftig verschillende soorten yoghurt, worden we voortdurend afgeleid met informatie, reclame en films die basisemoties als hebzucht, gierigheid en egoïsme bevorderen en ons in een toestand van permanente stress brengen. Angst voor terrorisme, pandemieën, oorlog, klimaatverandering, ecologische rampen, economische en financiële ineenstortingen nemen onze geest in beslag en laten nauwelijks ruimte voor schoonheid, vreugde, lichtheid, vertrouwen.

Er wordt steeds meer informatie gegeven over wat er kan gebeuren en niet over wat er werkelijk gebeurt. De kans is groot dat het echt zal gebeuren. Geloof verzet bergen.

Wat alle producten van angst gemeen hebben, is dat zij niet grijpbaar zijn en dat er slechts over kan worden gespeculeerd. De aanvoegende wijs domineert de krantenkoppen.
Beelden creëren beelden. Mensen die voortdurend op elk pakje sigaretten te horen krijgen dat zij impotent zullen worden en aan kanker zullen sterven, zijn onbewust getraind om te geloven dat dit zal gebeuren.

“Nocebo” is de naam van het omgekeerde placebo-effect: Ik zal kwaad doen.
Wat wij ons inbeelden verschijnt aan ons als realiteit. Zij die geloven dat de wereld hen vijandig gezind is, zullen overal gevaar bespeuren. Zij die denken dat ze geen macht hebben, hebben er geen. Zo zijn wij letterlijk tot onvolwassen baby’s gekrompen die zich tot het puntje van hun neus laten toedekken. Persoonlijke verantwoordelijkheid is daarmee volledig onmogelijk geworden. Ontevredenheid, frustratie en het verlies van ons eigen levensgevoel zijn het gevolg.

 

Verleid

Als eindproduct van de apenevolutie, gevangen in de gedachten van een zinloze, vijandige wereld, leven wij tussen lethargie en shock, niet meer wetend waar ons hoofd staat in het media- en politieke pingpongspel. Alles komt erop neer dat we ons leven ingewikkeld maken. Niets is meer eenvoudig. Niets is mogelijk zonder technologie, die verondersteld wordt ons leven makkelijker te maken, maar het alleen maar moeilijker maakt.

Onze desoriëntatie en ons onvermogen om waarheid van leugen te onderscheiden manifesteren zich ook in onze gezondheidstoestand. Misvormd door onderwijs en massamedia, manipulatie en leugens, zijn we volledig in de war geraakt. Door sociale normen, regels, wetten, taboes, verboden, afleidingen, economische druk en materiële schaarste hebben wij ons vermogen verloren om ons van het oude te bevrijden en het nieuwe te scheppen. Alles wat van ons overblijft zijn slappe, versleten hulzen waarvoor de verandering in genetische opmaak niet meer is dan een klein prikje.

In het hamster-loopwiel van alledaagse bezigheden, gekneveld door een parasitair monetair systeem, worden we steeds vermoeider, steeds meer opgebrand, steeds meer gefrustreerd en leeg, terwijl het wereldwijde controlesysteem ons blijft ontlasten van verantwoordelijkheid en ons onophoudelijk verleidt tot meer en meer afhankelijkheid, immobiliteit, luiheid, egoïsme en valse trots.

De hamster-loopwielen worden bestuurd en geleid door hen die deze kwaliteiten in het bijzonder bij zichzelf hebben ontwikkeld. Het zijn de meest corrupte, volgzame en machtsbeluste mensen die de hoogste posities in onze samenleving bekleden. Zij laten zich promoveren in het kader van de “Young Global Leaders” van het World Economic Forum om het transhumanisme, de nanotechnologie, de genetische manipulatie, de kunstmatige intelligentie en het energieparasitisme verder te bevorderen en de wereld steeds meer te verdelen en te verdraaien.

Dat hier werkelijk diabolische krachten – in de zin van lasteren, verdelen, verwarren – aan het werk zijn, wordt door de meesten niet gezien. Onze tijd vreest God noch de duivel. Bij ons is alles relatief. Zodat de splijtzwammen ongestoord kunnen werken. Degene die er tegen waarschuwt wordt aan de schandpaal genageld. Is hij zelfs in competitie met het kwaad? Zoals altijd is hij de boodschapper die het ongemakkelijke uitspreekt, aan wie de schande toekomt. Maar met de vinger naar anderen te wijzen komt er altijd op neer dat er drie vingers naar onszelf wijzen. Hoe we het ook wenden of keren, we komen er niet omheen om te kijken waar we iets kunnen veranderen: bij onszelf.

 

De geesten die ik riep

Om de macht weg te nemen van de programmeurs van de mooie nieuwe wereldorde, moet de Paus uit ons hoofd verdwijnen. Datgene wat in ons geprogrammeerd is en ons is ingeprent, waardoor wij als tandwieltjes  in een versnellingsbak functioneren, kunnen wij niet uit onszelf verwijderen. We hebben de codes hiervoor niet. We moeten leven met wat ons ooit is ingeprent. Wat we wel kunnen doen, is de programma’s deactiveren. Daartoe is het nodig te weten dat ze bestaan. Als we dit niet willen erkennen, blijven ze in ons onderbewustzijn draaien.

Als we geen marionetten willen zijn, moeten we de touwtjes doorknippen. Dat kunnen we alleen doen als we ze zien.

Van deze bereidheid hangt het af wat er met ons gebeurt. Om het voor ons bedoelde verhaal te veranderen(2)Klaus Schwab: Das große Narrativ: Für eine bessere Zukunft, Forum Publishing 2022, kunnen wij een verhaal ontwikkelen waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor de technologie, maar voor de mens die bevrijdt is van zijn machteloosheid. Als hij slaagt voor de test die hem nu wordt aangeboden, wordt hij volwassen. Hij heeft ingezien dat hij zijn problemen niet buiten kan oplossen, en hij voedt niet langer het energieveld van de slavernij, maar met dat van de soevereiniteit.

Alleen op die manier kan de machine van de vernietiging worden gestopt. Alleen wij hebben die macht. Deze is allang ontglipt aan degenen die het geprogrammeerd hebben. Net als Stanley Kubrick’s Doctor Strange, kunnen ze nu alleen nog toeschouwers van de chaos zijn die ze zelf hebben aangericht. De tovenaarsleerlingen hebben zichzelf voor groter gehouden dan ze in werkelijkheid zijn en ze hebben een kamer geopend waarvan ze de sleutel zijn kwijtgeraakt. De Frankenstein, het kinderetende monster, de egregor die zij hebben geschapen, het collectieve energieveld dat hun schepsel is geworden, is hun allang over het hoofd gegroeid.

 

Op adelaarsvleugels

De echte macht ligt volgens Raik Garve niet bij de mondiale instellingen, de exclusieve geheime genootschappen in de haute-finance, de loges of denktanks. De denkfabrieken van de Social Engeneering, zoals de Club van Rome, het Tavistock Instituut, de Council on Foreign Relations, het Wereld Economisch Forum, de Tritaterale Commissie of de Bilderbergers. De echte kracht zit tussen onze oren en hangt af van de beslissing van ieder individu aan welk energieveld hij zich aansluit en wat hij groot laat worden.

Zo is de oplossing dus even eenvoudig als complex. Het hangt ervan af waarmee we in resonantie gaan en wat we denken dat we zijn: soepkip of adelaar? Wij kunnen ons alleen verheffen als wij een zekere lichtheid bezitten, beweeglijk zijn en ons in een dynamische stabiliteit bevinden tussen onze zwakheden en onze sterke punten. Vliegen is alleen met twee vleugels mogelijk. Dat gaat alleen wanneer men met zichzelf in vrede leeft, bereid is tot berouw en vergeving, zichzelf respecteert en openstaat voor de hoogste kracht van het universum: de liefde.

Samen hebben we de macht om een fundamentele verandering teweeg te brengen. Als we ons niet laten leiden door wat we vrezen, maar de visies voeden van hoe we willen leven, dan kunnen we zo veel bereiken! Het is niet nodig dat eerst de halve mensheid ontwaakt. Er is maar één kleine steen nodig om de reus ten val te brengen.(3)https://www.youtube.com/watch?v=Gw9uIGkKOEw Laten we ons de wereld voorstellen die we willen. Laten we ons voorstellen dat we samen een nieuw onderwijssysteem uitvinden, een economie gebaseerd op geven en delen, familiestructuren waarin voor iedereen wordt gezorgd.

Laten we visies ontwikkelen over hoe we onszelf kunnen bevrijden uit de leugenmatrix en kunnen terugkeren naar de waarheid, hoe zinloosheid tot zinvolheid wordt, het kunstmatige in het natuurlijke, een eendimensionaal in een multidimensionaal wereldbeeld, energie-parasitisme in een natuurlijke energie kringloop verwordt. Laten we ons voorstellen hoe uit het ego het zelf groeit, hoe angst liefde wordt, gebrek overvloed, rationaliteit hartkwaliteit wordt. Laten wij onszelf omvormen van machteloze consumenten tot zelfbewuste soevereinen die, in plaats van rechten van anderen op te eisen, hun eigen plichten vervullen en hun onafhankelijkheid beleven in het bewustzijn van eenheid en verbondenheid met alles.

De training om van de kinderwereld in een volwassen wereld te stappen is hard. We raken geweldig buiten adem. Het zweet breekt uit en de spieren doen pijn voordat ze sterker en sterker worden. Het doel van de oefening is niet om de anderen voorbij te streven, maar om met zoveel mogelijk mensen door het oog van de naald te komen die het “nieuwe normaal” scheidt van een nieuw bewustzijn. Niemand kan gedwongen worden om aan deze opleiding deel te nemen. Maar iedereen heeft de kans om het te doen.

Hier kunt u het boek bestellen:

Als Pocket of als E-book

Als wij veranderen, verandert de wereld.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.