De grote “reset”

Corona als aanjager van de vierde industriële revolutie. Lockdown en pandemie met desastreuze gevolgen voor economie en democratie, vormen een uitstekende gelegenheid voor de superrijken om de wereld naar hun voorstellingen opnieuw vorm te geven.

Dit artikel verscheen op Rubikon.news en eveneens bij KenFM
en kwam uit de pen van Hermann Ploppa

Vertaling: FZ

De elites willen Corona gebruiken om in een daad van “creatieve vernietiging” een heerlijke nieuwe techno-wereld te creëren.

blank

We zijn momenteel getuige van wereldwijde, schoksgewijze en diepgaande omwentelingen, waarvan het resultaat een geheel nieuwe ordening zal zijn met dystopisch aandoende kenmerken. Bestaande stelsels worden roekeloos vernietigd en vervangen door nieuwe, steeds gecentraliseerdere en onmenselijkere structuren. De lockdown en de pandemie hebben desastreuze uitwerkingen op de economie en de democratie, maar zijn een geweldige kans voor de superrijken om de wereld opnieuw en naar eigen inzicht vorm te geven. Op deze manier wordt Corona de gangmaker van de vierde industriële revolutie.

“Een van de belangrijkste kenmerken van de vierde industriële revolutie is niet dat onze manier van werken verandert. Deze keer zijn wij het zelf die veranderd worden
Klaus Schwab, het brein achter het World Economic Forum (1)https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0.

Misschien hebt u zich al afgevraagd waarom de drastische inperkingen van onze ontplooiingsmogelijkheden door het Corona-regime nog steeds voortduren, ook al is de pandemie al lang voorbij. Nog steeds zijn de restricties voor het midden- en kleinbedrijf verstikkend.

De alom geduchte onderneming Creditreform (2)verstrekt o.a. informatie over de creditwaardigheid van bedrijven waarschuwde twee maanden geleden al voor een in de herfst plaatsvindende golf van faillissementen. Mogelijkheden om je op politiek vlak hiertegen te verzetten, worden brutaal onderdrukt. Moeten we hierbij nog steeds in toeval geloven? In wanbeheer? Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Alle ontplooiingsmogelijkheden van een middenlaag van de samenlevingen, d.w.z. het MKB, de publiek-rechtelijke sector en coöperatieve ondernemingen, worden doelmatig belemmerd.

Reeds in maart schreef Lawrence “Larry” Fink – de CEO van de vermogensbeheerder BlackRock, waarvan de omzet 7,4 biljoen Dollar bedraagt – aan de aandeelhouders dat de wereld na Corona niet meer dezelfde zou zijn als tevoren en de post-Corona wereld “enorme investeringsmogelijkheden” zou bieden.(3)Open brief van BlackRock-baas Larry Fink aan zijn aandeelhouders op 29 maart 2020: “The world will get through this crisis. The economy will recover. And for those investors who keep their eyes not on the shaky ground at our feet, but on the horizon ahead, there are tremendous opportunities to be … Lees verder...

De vermogensverschuivingen in de paar maanden sinds de invoering van het Corona-regime zijn gigantisch: Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, zag zijn privé-vermogen sinds de lock-down met maar liefst $ 25 miljard groeien. Mister Tesla, Elon Musk werd $ 8 miljard rijker en het vermogen van Eric Yuan, de uitvinder van het online conferentieformaat Zoom, groeide met $ 2,58 miljard in een maand tijd. In 1990 bezaten 66 Amerikaanse miljardairs met zijn allen in totaal $ 240 miljard. Tegenwoordig hebben 614 miljardairs in de Verenigde Staten een vermogen van $ 2.947 biljoen. Zodoende bezitten ze ongeveer evenveel als de onderste tweederde van de Amerikaanse bevolking.

De ongelijkheid in welvaart is in Duitsland wat minder verpletterend. Maar dat kan nog steeds veranderen indien de corona-gerelateerde beperkingen blijven bestaan.

Zonder overdrijving kan men stellen dat we getuige zijn van wereldwijde, schoksgewijze en diepgaande omwentelingen, waarvan het resultaat een geheel nieuwe ordening zal zijn met dystopisch aandoende kenmerken. Een daad van “creatieve vernietiging”. Dus de nietsontziende vernietiging van volkomen intacte structuren om de mogelijkheid te scheppen tot oprichting van nieuwe, steeds verdergaande gecentraliseerde en onmenselijke structuren.

Dit is met de vernietiging van Indiaanse hoogculturen te vergelijken. Of met de onteigening van meent en akkerland en de omvorming ervan in weilanden in het vroegmoderne Engeland, waaruit de industrialisatie en het proletariaat voortkwamen. Of de vernietiging van staats-socialistische economische stelsels in de derde wereld in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

We hebben er geen voorstelling van wat er nu aan de hand is in zwaar door corona getroffen landen zoals India, Brazilië of Nigeria. Daar storten de mensen zonder een vangnet in een existentiële afgrond. Het bankroet wordt daar snel gevolgd door honger en dood.

Er zijn zeker bevoorrechte medemensen die, tijdens de door de misere van het corona-regime veroorzaakte ontwrichting, hun kans schoon zien om de wereld helemaal opnieuw te ordenen.

Uiteraard van boven naar beneden. Weg van natuurlijke ordening naar een tot nu toe onvoorstelbare kunstmatigheid. De resetknop indrukken en de nieuwe wereld-software downloaden: The Great Reset.

Concepten voor het juiste kapitalisme

Het World Economic Forum (WEF) heeft niets minder in gedachten, wanneer het elk jaar in de vorm van een “economische wereldtop” bijeenkomt in het prestigieuze kuuroord Davos. Alles wat rang en naam heeft, ontmoet elkaar daar. Monarchen, politici, vooraanstaande ondernemers, wetenschappers en niet te vergeten, de vertegenwoordigers van de media. Het WEF werkt echter het hele jaar door en ontwikkelt concepten voor het juiste kapitalisme.

De belangrijkste beleidsmaker van het WEF is een Duitser, Klaus Schwab, een econoom uit Ravensburg. En hij runt samen met zijn vrouw de Schwab-Stiftung. En deze stichting promoot op haar beurt de zogenaamde sociale ondernemers, zoals de uitvinder van het microkrediet Mohammad Yunus uit Bangladesh of de Wikipedia-oprichter Jimmy Wales. Schwab wil laten zien dat sociale betrokkenheid en winstgericht ondernemerschap samen kunnen gaan. Alles ter wereld kan succesvol met een winstoogmerk geëxploiteerd worden.

Wanneer Schwab met zijn indrukwekkende Praetoriaanse Garde het auditorium in Davos betreedt, luisteren de machtigen der aarde eerbiedig naar de kapitalisme-paus uit Ravensburg wanneer hij vanaf het podium verkondigt:

“Een van de belangrijkste kenmerken van de vierde industriële revolutie is niet dat deze onze manier van werken verandert. Deze keer zijn wij het zelf die veranderd worden” (4)https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0.

De vierde industriële revolutie is het favoriete onderwerp van Schwab. Hij schreef er een boek over, waarin we lezen:
“Ten eerste ben ik van mening dat het vereiste niveau van leiderschap en inzicht in aanstaande veranderingen op ieder vlak laag zijn bij alle betrokkenen, afgezet tegen de noodzaak onze economische, sociale en politieke stelsels opnieuw te overdenken om op de vierde industriële revolutie te kunnen reageren. Als gevolg hiervan is, zowel op nationaal als op mondiaal niveau, het noodzakelijke institutionele kader ontoereikend om de verspreiding van innovaties te beheersen en ontwrichtingen tegen te gaan. Dit kader is in het beste geval inadequaat, en in het slechtste geval geheel afwezig.”

Ten tweede ontbreekt, volgens Schwab, een samenhangend narratief om de nieuwe techno-wereld op een aantrekkelijke manier aan de mensen te verkopen. Als men de mensen niet mee zou krijgen, zou er een “afweer-reactie binnen de bevolking ontstaan tegen de fundamentele veranderingen die al gaande zijn” (5)Klaus Schwab: “The Fourth Industrial Revolution“. Londen 2017 “First, I feel that the required levels of leadership and understanding of the changes underway, across all sectors, are low when contrasted with the need to rethink our economic, social and political systems to respond … Lees verder....

Klaus Schwab is een intelligente man. Hij onderkent heel duidelijk, dat het kapitalisme aan zijn einde zal komen, als alles onveranderd door gaat. Daarom gelooft Schwab dat na een fase van staatskapitalisme, waartoe hij bijvoorbeeld Roosevelts New Deal, of de inhaalslag van de industrialisering in sommige derdewereldlanden rekent, een fase van markt-radicalisme volgt, dat hij eenvoudigweg ‘liberalisme’ noemt, dat op zijn beurt daarna afgelost wordt door het door hem gedefinieerde ‘stakeholder-kapitalisme’, waarbij hij een onderscheid maakt tussen stakeholder- en shareholder-kapitalisme.

Dat betekent: de kapitalistische ondernemer heeft niet uitsluitend aan de aandeelhouders verplichtingen. Hij moet ook zijn omgeving erbij betrekken. Hierbij is er echter geen ruimte voor coöperaties en publiekrechtelijk management. Iedere vezel van de samenleving moet met het winstprincipe doordrongen zijn.

Deze twee elementen: de vierde industriële revolutie en het stakeholder-kapitalisme wil Schwab nu in het vacuüm van de corona-verlamming met grote sprongen aanjagen.

Daarom zal de volgende World Economic Summit in Davos in 2021 ook onder het motto moeten staan: The Great Reset. Er staat een dubbel evenement gepland. In het kuuroord, zullen zoals vanouds, als Corona dat tenminste toelaat, de niet meer zo jonge grootheden van de wereld en hun wat jongere protégés elkaar fysiek in levenden lijve ontmoeten.

Parallel ertoe zullen vanaf de zijlijn de jonge stakeholders via videoconferenties de senioren in Davos kunnen volgen. Ze zullen vanuit alle uithoeken van de aarde online verbonden zijn. Reeds in april hebben aankomende talenten van de heerlijke nieuwe techno-wereld elkaar op internet onder het motto “Reset Everything” ontmoet (6)Reset Everything, 29-30 april 2020. Euforische discipelen van de nieuwe kunstmatige plastic-wereld. Het ging over 5G, transhumanisme, kunstmatige intelligentie, cryptocurrency, nieuwe soorten vaccinaties en de verlenging van het leven.

Meedogenloze innovatie

En nu dus de Great Reset. Dit kwam echter niet uit heldere hemel vallen. De Verenigde Naties hadden reeds in 2015 een agenda voor 2030 goedgekeurd, waarin de belangrijkste elementen van de huidige nieuwe wereldorde al uitgestippeld zijn. Dit werd nogmaals onderstreept door een strategisch partnerschap tussen de VN en het World Economic Forum in juni 2019 (7)https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework. De samenwerking tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft hier een tegenhanger bij het vormgeven van de toekomstige kunstmatige wereld.
En het is buitengewoon verhelderend om te zien wie er bij The Great Reset allemaal betrokken zijn (8)https://www.weforum.org/agenda/2020/04/world-vs-virus-podcast/.

Men komt er Jennifer Morgan van Greenpeace tegen. En ook de secretaris-generaal van de wereldfederatie van vakbonden, Sharan Burrow. Reeds de grote openingsvideo maakt duidelijk hoe de hiërarchie vandaag is opgebouwd. De inleidende woorden worden gesproken door de grote voorzitter Klaus Schwab vanaf zijn troon, ondersteund door een microfoon die uit een museum lijkt te komen (9)https://www.weforum.org/great-reset?emailType=Newsletter.

Hij wordt gevolgd door ZKH Prins Charles, die, vanaf een te hoog opgehangen teleprompter, zijn houterigen woorden over de bescherming van de natuur – beslist nu en hier en nooit later – afdraait. Daarna komt Schwabs handlanger, de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, met een flegmatieke begroetingstoespraak. Daarop neemt nog eens de kapitalisme-paus, Klaus Schwab het woord.

En het is interessant de volgelingen te zien die daaraan deelnemen. Uitsluitend jonge Start-Up ondernemers, allemaal aangesloten bij de Top Tier Impact,(10)https://www.toptierimpact.com/ men zou kunnen zeggen: de gebundelde kracht van de eerste liga. Men komt er Ingmar Rentzhog tegen. Weet u nog wie? Rentzhog is de jonge Zweedse ondernemer die het klimaat-popicoon Greta Thunberg heeft uitgevonden en vervolgens namens haar tientallen miljoenen heeft opgehaald voor zijn startup ‘We don’t have Time’.(11)https://www.thelocal.se/20190209/start-up-used-child-climate-activist-to-raise-millions
Alex Bates van Neocortex Ventures investeert in kunstmatige intelligentie. De jongondernemers-club “500 Startups” doet ook aan de grote reset mee. Evenals WebIT.(12)http://www.webit.org/about/index.php Ooit van gehoord? Behalve dan dit jaar, organiseert WebIT regelmatig grootschalige congressen waarbij opwindende innovaties uit de mooie wereld van computers en internet worden gepresenteerd en bekroond. Daar hebben dan
ongeveer 15.000 technologie-fanaten de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een van de attracties was daarbij bijvoorbeeld de sprekende humanoïde pop Sophia.

Heerlijke nieuwe wereld (13)Heerlijke nieuwe wereld is de Nederlandse titel van Brave New World van Aldous Huxley

In een video uit de pre-resetperiode licht de Klaus Schwab-geloofsgemeenschap de heerlijke nieuwe wereld van absolute kunstmatigheid toe. De bio-ethica Nita Farahany vindt het fascinerend dat men nu de gedachten van mensen op het scherm visualiseren kan en dat het binnenkort mogelijk zal zijn om de ‘zwarte doos’ van de diepste gedachten van de mens te ontcijferen.

De neuro-ethica, die doet denken aan Mephisto in de belichaming van Gustav Gründgens, adviseert tevens de Amerikaanse regering door middel van het door Obama ingestelde orgaan voor Brain Research through advancing innovative Neurotechnologies (BRAIN). Want ook de Amerikaanse regering en het onderzoeksnetwerk van het Pentagon – Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) zouden graag rechtstreeks in onze hersenen willen kijken. Vanzelfsprekend is gegarandeerd dat het uitsluitend gaat om het genezen van Alzheimer en soortgelijke ziekten. Tja. En natuurlijk gaat het bij de neuronale besturing van mensen uitsluitend en volkomen onbaatzuchtig erom, dat mensen in een rolstoel in staat gesteld worden opnieuw gelukzalig te kunnen lopen.

Er zijn vast wel veel superrijken die belangeloos de mensheid willen helpen. Maar wij worden opgescheept met Bill Gates en zijn gen-manipulerende vaccinaties.

Maar Bill Gates wil ook Afrika bevrijden van de malaria-plaag. Daarom werkt zijn team koortsachtig aan het veranderen van de gen-sequenties van de malaria-overdragende muggen, zodat ze het schadelijke gen niet meer kunnen overdragen.(14)https://futurism.com/videos/the-age-of-crispr-why-genetic-engineering-will-change-everything En Bill Gates zou Bill Gates niet zijn, als hij al doende niet meteen ook de aard-atmosfeer zou willen redden.

De atmosfeer moet door middel van het besproeien met chemicaliën gered worden (15)https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering. En met zijn SpaceX-ruimtevaartbedrijf is Elon Musk tegenwoordig de stuwende kracht in ruimtevaart, terwijl de NASA, die contractueel aan hem is gebonden, alleen nog de junior partner en sponsor is.

Opvallend is dat de Volksrepubliek China bij Schwabs Great Reset steeds overal bij betrokken is. Zoals gezegd, Klaus Schwab is een wijze man. Hij realiseert zich dat het staatsapparaat niet geheel overbodig is voor het slagen van de wereldwijde reset. De machtsorganen van China, met zijn stabiliserende factoren, het Volksleger, de Communistische Partij en het staatsapparaat, passen perfect bij de ambities van multimiljonairs als Jack Ma. En hoe soepel, snel en efficiënt deze krachtmachine, China naar het nieuwe 5G-supernetwerk heeft gebracht, maakt niet alleen indruk op het aan overwinningen gewende westen, maar maakt het ook lichtelijk bang.

De noodgedwongen verlamming van onze beschaving door het Corona-regime, kan ook worden geïnterpreteerd als een poging om de waargenomen ontwikkelingsachterstand in de vierde industriële revolutie ten opzichte van China in een klap in te halen.

Een idée fixe van een kleine kliek?

Hoe realistisch is de grote reset nu werkelijk? Is dit slechts de obsessie van een kliek van superrijken? Helaas niet. In mijn boek uit 2014, „Die Macher hinter den Kulissen(16)Hermann Ploppa: Die Macher hinter den Kulissen. Wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern. Frankfurt 2014. heb ik voorzichtig tegenover een muur van verdenkingen en veronderstelde complot-theorieën, empirisch aangetoond hoe de door de eeuwen heen moeizaam bevochten democratische instrumenten van medezeggenschap, zoals de algemene wil, de volonté genérale, en het gezamenlijk belang – instrumenten die stevig verankerd waren in de moderne staat – nu stukje bij beetje geïnfiltreerd worden door netwerken en denktanks van de superrijken, en hoe deze van binnenuit uitgehold werden.

Ik kwam al in 2014 tot de conclusie, dat de politici zelf eraan meegewerkt hebben de staatsmacht uit te kleden. Door belastingontduiking te vergemakkelijken en de regels steeds verder te versoepelen. Ze hebben stichtingen geïntroduceerd als een wettelijk instrument voor belastingontduiking. De op deze manier opgepepte stichtingen hebben nieuwe, kunstmatige onderwerpen de politiek laten binnen sijpelen; eerst onopvallend, en toen met steeds meer ophef.

En sinds de publicatie van mijn boek is de situatie er niet beter op geworden, maar heeft zich duidelijk verslechterd. Terwijl het gedeelte van de bedrijfswinsten dat de belastingdienst misliep, in de jaren zeventig nog rond de 5 procent was, gingen na de jaren 2000 meer dan 50 procent aan de neus van de solidaire gemeenschap van belastingbetalers voorbij. Tegenwoordig is dit aandeel ongetwijfeld nog groter.

De staat verarmt, terwijl de miljardairs steeds rijker worden. Tegenwoordig moeten de staatshoofden een voetval maken voor de superrijken, neem het actuele voorbeeld – Bill Gates en zijn sacrosancte vaccinatiecampagne voor alle zeven miljard aardbewoners. De rijken zijn door stichtingen en netwerken uitverkoren en opgeleid tot leiders, niet in de laatste plaats door het World Economic Forum. Het wereldbeeld van Klaus Schwab hebben ze tot hun eigen visie gemaakt. Wat anders? Het is de meest gewone zaak ter wereld om de superrijken openbare middelen op een presenteerblaadje aan te bieden. Alleen het particuliere winstbejag kan de samenleving toch effectief aansturen, nietwaar ?!

De stichtingen en netwerken van deze uitverkorenen zijn ook in staat om met behulp van de media en dankzij de controle van de partijen, de laatste overgebleven werkelijk democratische bewegingen, in een zelfzuchtige wurggreep te houden en deze heel soepel en in hoge mate incestueus door middel van propaganda-achtige uitdrukkingen zoals “rechts-populistisch” of “samenzweringstheorie” te verstikken.

Dit kan ook worden bereikt door een synthetisch gegenereerde pseudo-oppositie, de “basisbewegingen”, alsook door via stichtingen gefinancierde instrumenten van politieke vorming en via de online encyclopedie Wikipedia. Ze waren er ook niet wars van, om op pseudo-wetenschappelijke wijze een significante correlatie tussen “samenzweringsmentaliteit” en natuurgeneeskunde te construeren(17)Pia Lamberty / Roland Imhoff: https://www.researchgate.net/publication/324210382_Powerful_Pharma_and_its_Marginalized_Alternatives_Effect_of_Individual_Differences_in_Conspiracy_Mentality_on_Attitudes_towards_Medical_Approaches">Powerful Pharma and its Marginalized Alternatives? Effects of Individual Differences in Conspiracy Mentality on Attitudes Toward Medical Approaches. Mainz april 2018.

Toe maar. Ze kunnen dus alles wat ze maar willen afdwingen, dit soort miljardairs. Of ze zichzelf ook kunnen beschermen tegen ongemakkelijke feiten, is een ander verhaal. Door de vernietiging van democratische organen en door het verstoren van de maatschappelijke samenhang, door de onophoudelijke militarisering van deze wereld, en door Gated Communities, zijn er voldongen feiten geschapen. Veel zones op aarde vallen buiten iedere controle. Hier helpt ook geen kunstmatige intelligentie, geen 5G-netwerk of genetische manipulatie meer.
En hoe moet er een synergie tussen mens en machine ontstaan in een wereld waarin de sociale ongelijkheid dimensies heeft aangenomen, zoals nog nooit eerder vertoond in het verleden? Als er dan rivaliserende bendes van superrijken hun machtsstrijd ook nog over de rug van een hele natie uitvechten, zoals dat momenteel in de Verenigde Staten het geval is, waar miljardair George Soros zijn synthetische Black Lives Matter-oppositie op de gewetenloze Manchester-kapitalist Trump afstuurt? (18)Manchester kapitalisme, ook Manchester liberalisme is een economische stroming die uitsluitend op de krachten van de markt vertrouwt.

De great reset staat niet alleen op lemen voeten, maar op een gevaarlijke hoop puin. Desalniettemin wordt de grote reset ons opgedrongen.

Eisen voor de toekomst

Er moet dus een enorme inspanning geleverd worden. Is het überhaupt mogelijk om een volledig verlamd en totaal nietsvermoedend publiek wakker te krijgen?

Allereerst moet weer helder zien wat we eigenlijk willen. Waar we eigenlijk vandaan kwamen.

Dus: we kwamen uit een wereld die de democratie hoog in het vaandel had. We kwamen uit een wereld waar sociale rechtvaardigheid bestond. In onze wereld gold de regel dat het winstprincipe alleen daar ongeremd tekeer kon gaan, waar dit geen kwaad kon. Het politieke primaat had de overhand. Het gemeenschappelijke goed. In het verleden werden alle belangrijke economische activiteiten uitgevoerd door coöperaties of door overheidsinstanties. En een sterke middenklasse werkte dicht bij de mensen en voor de mensen. Dit maakte het leven allemaal zo onbezwaard en zorgeloos.

Naar deze toestand moeten we weer terug. Als eerste stap.

We moeten dus onze staat “herstellen”. En deze uitrusten met een krachtig, handelingsbekwaam apparaat om belastingen te innen. Zelfs een geringe belastingverhoging voor de superrijken zou de middelen opleveren voor een functionerende infrastructuur.

Bovendien zou de directe democratie ingevoerd moeten worden. Op die manier zouden onderwerpen niet gekoppeld zijn aan partijprogramma’s, maar per geval worden beslist. Een dwingend mandaat zou ervoor zorgen dat functionarissen ten allen tijde uit hun ambt weggestemd zouden kunnen worden, indien zij de opdracht van de kiezers niet naar behoren zouden uitvoeren.

Slechts een paar dingen die men als argument tegen de grote reset kan gebruiken. We verzetten ons nadrukkelijk tegen de heerlijke nieuwe techno-wereld van Klaus Schwab. Opdat we zelf kunnen sturen en beslissen zonder dat nog slechts een impuls van buitenaf onze ogen doet oplichten.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.