Agenda 21, een verborgen agenda?

blank
Klik om te vergroten

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling. Velen hebben er misschien van gehoord, weinigen weten precies wat het betekent. En er zijn ook mensen die denken dat het iets geheims is of zo.

Nee, het is niet geheim, het is een overeenkomst die 178 staatshoofden + de heilige Roomse stoel, in 1992 in Rio de Janeiro, ondertekende. Twee zaken vallen op. De instemming van de Roomse stoel en bovendien dat de voorbereidingen in 1989 al begonnen, twee jaar voordat de Sovjet Unie uiteen viel. Een jaar na de val van de Sovjet Unie werd het verdrag ondertekend.

Het stelt zich voor als een groots, ambitieus en ook pretentieus plan. En dat is het ook. Want hier werden afspraken gemaakt over alle levensgebieden van de mens en de wereld in zijn geheel. Het is zo te zeggen een agenda hoe men met de mensen en de wereld denkt te moeten omgaan. U kunt het 351 tellende pagina document hier downloaden van de website van de Verenigde Naties.
21 heeft geen betrekking op 2021 maar op de 21 eeuw, groots, grondig en met een lange termijn visie.

Wanneer we de 17 speerpunten bekijken (zie afbeelding hier boven) zijn dit allemaal zaken waar elk gezond voelend mens mee kan instemmen. Sterker nog, de meeste van ons zullen het toejuichen, bijna elke doelstelling is lovenswaardig.
Geen honger meer, geen armoede, iedereen gezond, iedereen blij en het lijkt wel een beetje op het beloofde paradijs.

Toch heersen er ook grote bedenkingen tegen deze agenda. Ons gevoel zegt ons dat de (meeste) doelen goed zijn, onze ratio zal een alarmbelletje moeten laten klingelen. Waarom?
Raken we hier bedwelmd door het mogelijke paradijs, met overmacht geslagen door de goede bedoelingen? Uit ervaring weten we toch dat je best wel twijfels mag hebben aan de goede bedoelingen die van “boven” opgelegd worden.
Of vergeten we maar al te graag onze ervaringen die we hebben opgedaan omdat het ook wel fijn is dat grote leiders ons de weg wijzen?

 

De verborgen agenda achter de
verwoesting van onze samenleving

blank
Alternatieve agenda?

Als eerste is het alarmerend dat hier alle levensgebieden geregeld worden en wel gemerkt, wereldwijd en wereld – centraal. Door “over-overheden” dus. Top down door de nationale staten heen naar de burgers toe.

Maar bovenal zijn de maatregelen die men meent van “overheidswege” te moeten aanpakken, zaken die vooral de individuele mens zelf betreffen en ook zelf zou moeten beslissen.
Het wordt dan ook de hoogste tijd dat mensen zelf hun deel verantwoordelijkheid nemen voor de mensheid en planeet. Echte veranderingen kunnen niet opgelegd worden en moeten in ieder van ons groeien. Elke goede manager weet dat ook. Maatregelen die niet door de basis gedragen worden, hebben meestal grote negatieve gevolgen.

 

Wereldwijd en centraal geregeld

Juist door de huidige corona tijd hebben we er een gevoel voor kunnen krijgen wat dat betekend wereldwijd – centraal geregeld.
Op vele plekken op Wakkermens wijzen we erop dat de permanent toenemende overheidsbemoeienissen dodelijk zijn voor een gezonde samenleving en funest voor een individuele ontwikkeling. En ja, ieder ontwikkeld zich met een eigen tempo, met andere nuances enz. Dat hoort bij het mens zijn, dat hoort bij een menselijke samenleving.

Met de Agenda 21 wil men, zoals gezegd, alles regelen, planeet inclusief zijn bevolking. Het hoofdthema van de Agenda21 is dus vooral onmondigheid van de bevolking te bevorderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er geïnventariseerd en gecontroleerd wordt. Anders heeft het geen zin. Agenda 21 gaat dus (indirect) over controle.
(Zie ook Het schrikbeeld van de elites: Een mondige burger)

Wanneer men de controle over zijn Renaultje Clio verliest zal men zijn doel niet bereiken. Deze wetmatigheid geldt ook voor de bestuurder van een Rolls-Royse en ook voor het vehikel mensheid. Wanneer de mensen niet gemonitord worden en onder permanente controle staan, kan men zijn doel niet bereiken, men moet het vehikel beheersen.

Een interview van Spiro Skouras met Agenda 21 expert Rosa Koire

 

Rutte hoort niet bij de machtselite

Het is een vergissing te menen dat Rutte, de Jonge of andere politieke harlekijnen deel van de machtselite zijn. Zij zijn zo te zeggen het personeel van de machtselite.
Hierom kunnen we het ook nu weer niet nalaten onderstaande voordracht van Rainer Mausfeld, professor voor algemene psychologie aan de universiteit Kiel, onder de aandacht te brengen.
Om überhaupt tot een mondige burger te kunnen komen, moet je een gevoel ontwikkelen hoe de manipulatie en de indoctrinatie werkt. Voor diegene die het ernst neemt met zijn eigen mondigheid is dit een “plicht” voordracht. Helder, veeleisend en leerzaam.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.