Twee nieuwjaarstoespraken

blank
Nu weet ik weliswaar niet wie Mark Duursma is, maar bij het zoeken naar een titel voor dit stuk, heb ik op Twitter gezien dat hij kennelijk hetzelfde idee had

Gewoonlijk voorzie ik Russische video’s  van ondertitels, maar ik wil niet eenzijdig zijn, en heb voor een keer een toesprak van de Oekraïense president Zelenski ondertiteld.

Het is opmerkelijk dat iemand gedurende een redevoering van 17 minuten zo weinig kan zeggen. De inhoud bestaat voornamelijk uit kreten en leuzen. Er wordt de Oekraïners geen toekomstperspectief geboden, behalve “we zullen winnen”. Maar ik moet toegeven dat de video in propaganda-technisch opzicht heel geslaagd is. De beelden op de achtergrond zijn zorgvuldig gekozen, hoewel ik zou kunnen zweren dat ik sommige beelden al eerder heb gezien, maar dan waren ze afkomstig uit de Donbass. Deze video is zeker niet op oudejaarsdag in een uurtje in elkaar gedraaid, hier heeft iemand lang aan gewerkt. Als  voormalige acteur en producer kent Zelenski natuurlijk alle fijne kneepjes van het productieproces.

Zelenski is een demagoog van het zuiverste water. Je zou kunnen stellen dat Poetin de geest en Zelenski het hart – of eigenlijk de emoties – aanspreekt.

 

Poetin is van zijn nieuwjaarsroutine afgeweken en heeft dit keer als achtergrond soldaten uit de Zuid-Oekraïense gevechtszone gekozen. Ik moet zeggen, persoonlijk ik zou daar niet graag meer dan een kwartier lang willen staan, zonder een spier te vertrekken.

blankDe westerse media hebben de toesprak natuurlijk al becommentarieerd, en alle aandacht ging uit naar de soldaten op de achtergrond, vooral omdat het gebruikelijke argument “Poetin is stervende” hier niet gebruikt kon worden – daarvoor ziet er hij gewoon te gezond uit. De media beweren nu(1)Zie: AwfulAvalanche, Who is that mysterious Blonde? dat Poetin permanent met een stelletje statisten onderweg is, die het imago van een populaire president moeten creëren. Maar ik ben er vrij zeker van dat Poetin zijn toespraak, anders dan Zelenski, niet eindeloos gerepeteerd heeft.

De toespraak van Poetin kun je ook gewoon als tekst lezen, de video voegt er niet veel aan toe.


Nieuwjaarstoespraak tot de burgers van Rusland

[begin van de vertaling]

Beste burgers van Rusland! Beste vrienden!

Het jaar 2022 loopt ten einde. Het was een jaar van moeilijke, noodzakelijke beslissingen, van grote stappen op weg naar volledige soevereiniteit van Rusland en een krachtige consolidatie van onze samenleving.

Dit was het jaar waarin veel zaken werden opgehelderd, waarin een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen moed en heldendom en verraad en lafheid, waarin werd aangetoond dat er geen grotere kracht bestaat dan liefde voor de naasten, trouw aan vrienden en strijdmakkers en toewijding aan het vaderland.

Het was een jaar van werkelijk lotsbepalende gebeurtenissen. Deze vormen een mijlpaal die de basis legt voor onze gemeenschappelijke toekomst, voor onze volledige onafhankelijkheid.

Dit is waar we vandaag voor vechten; we verdedigen ons volk op ons historische grondgebied op het territorium van in de nieuwe leden van de Russische Federatie. Samen bouwen we en scheppen gemeenschappelijk iets nieuws.

Het belangrijkste is het lot van Rusland. Het moederland verdedigen is onze heilige plicht tegenover onze voorouders en nakomelingen. Morele en historische gerechtigheid staat aan onze kant.

Het voorbije jaar bracht grote en kardinale veranderingen voor ons land, en voor de hele wereld. Het was vol zorgen, angsten en verdriet.

Maar ons multinationale volk heeft, zoals op elk moeilijk moment in de Russische geschiedenis, moed en waardigheid getoond, en heeft de verdedigers van het vaderland, onze soldaten en officieren en allen die bij de speciale militaire operatie betrokken waren, gesteund.

We hebben altijd geweten, en vandaag zijn we er opnieuw van overtuigd, dat de soevereine, onafhankelijke en veilige toekomst van Rusland alleen van ons afhangt, van onze kracht en onze wil.

Jarenlang hebben westerse elites ons allen schijnheilig wijsgemaakt dat zij vreedzame bedoelingen hebben, ook met betrekking tot een regeling van het moeilijke conflict in de Donbass. In werkelijkheid hebben ze de neonazi’s aangemoedigd, die militaire en overduidelijke terroristische acties bleven uitvoeren tegen de vreedzame burgers van de volksrepublieken in de Donbass.

Het Westen deed zich vredelievend voor, maar bereidde zich voor op geweld en geeft dat vandaag ook openlijk toe. Ondertussen wordt de Oekraïne en zijn bevolking cynisch misbruikt om Rusland te verzwakken en te verdelen. We hebben nooit en zullen nooit toestaan dat iemand dit doet.

Russische militairen, milities en vrijwilligers vechten nu voor hun vaderland, voor waarheid en gerechtigheid, voor garanties voor vrede en veiligheid voor Rusland. Ze zijn allemaal onze helden. Zij zijn degenen die het moeilijkst hebben.

Ik zend mijn hartelijke nieuwjaarsgroeten aan alle deelnemers aan deze bijzondere militaire operatie, aan hen die nu bij mij staan en aan hen die zich aan het front en aan het thuisfront bevinden, aan hen die zich in opleidingscentra voorbereiden op de strijd, aan hen die in ziekenhuizen liggen of al naar huis zijn teruggekeerd na hun plicht te hebben vervuld, aan allen die in strategische divisies gevechtsdiensten verrichten, aan al het personeel van de strijdkrachten!

Kameraden, bedankt voor jullie moedige dienst! Onze hele natie is trots op uw standvastigheid, uithoudingsvermogen en moed. Miljoenen mensen zijn met hun hart en ziel bij u, en we zullen zeker ter ere van u een toost uitbrengen aan de nieuwjaarstafel.

Hartelijk dank aan allen die de oorlogsinspanning ondersteunen: de machinisten en spoorwegarbeiders die de frontlinies bevoorraden, de artsen, paramedici en verpleegkundigen die vechten voor het leven van de soldaten en de gewonde burgers verplegen. Ik dank de arbeiders en ingenieurs van onze militaire en andere fabrieken die vandaag met volle overgave werken, de bouwvakkers die civiele voorzieningen en verdedigingswerken bouwen en helpen bij de wederopbouw van verwoeste steden en dorpen in Donbas en Novorossija.

Beste vrienden!

Sinds 2014, na de gebeurtenissen op de Krim, leeft Rusland onder sancties, maar dit jaar werd ons een echte sanctieoorlog verklaard. Degenen die de sancties instelden, verwachtten de totale vernietiging van onze industrie, financiën en transport.

Dat is niet gebeurd, omdat we allemaal degelijke voorzorgsmaatregel hebben getroffen. Wat wij op dit gebied hebben gedaan en doen, heeft alles te maken met het versterken van onze soevereiniteit op het belangrijkste gebied – de economie. En onze strijd voor onszelf, voor onze belangen en voor onze toekomst dient zeker als inspirerend voorbeeld voor andere staten in hun streven naar een rechtvaardige multipolaire wereldorde.

Ik denk dat het belangrijk is dat in het afgelopen jaar eigenschappen als barmhartigheid, solidariteit en actief aanpassingsvermogen in ons volk zijn toegenomen. Steeds meer mensen voelen de behoefte om anderen te helpen. Ze komen uit zichzelf bijeen, zonder formele instructies.

Ik wil u bedanken voor uw gevoeligheid, verantwoordelijkheid en vriendelijkheid, voor het feit dat u, mensen van alle leeftijden en inkomens, actief deelneemt aan deze gemeenschappelijke zaak, door opslagplaatsen en transporten te organiseren om pakketten te bezorgen aan onze soldaten in het oorlogsgebied. Pakketten voor de stads- en plattelandsbewoners die geleden hebben en door kinderen uit de nieuwe gebieden op vakantie te sturen.

Mijn besten, jullie verlenen enorme steun aan de families van onze gesneuvelde soldaten. Ze gaven hun leven om de levens van anderen te verdedigen.

Ik begrijp hoe moeilijk het nu, op oudejaarsavond, is voor hun vrouwen, zonen, dochters, hun ouders die echte helden hebben opgevoed. Wij zullen alles in het werk stellen om de families van onze gesneuvelde strijdmakkers te helpen, hun kinderen op te voeden, hen een fatsoenlijke opleiding en een beroep te geven.

Met heel mijn hart deel ik uw pijn en vraag u om mijn oprechte woorden van medeleven te accepteren.

Beste vrienden!

Het nieuwe jaar wordt in ons land altijd gevierd, zelfs in de meest zware tijden. Het was en is onze meest dierbare feestdag en heeft de magische gave het beste in mensen naar boven te halen, het belang van traditionele familiewaarden en de energie van vrijgevigheid en vertrouwen nog te versterken.

Nu we het nieuwe jaar naderen, streven we er allemaal naar om onze dierbaren gelukkig te maken, om hen te warmen door aandacht en hartelijkheid, om hen te geven waar ze van gedroomd hebben, om de verrukking in de ogen van kinderen te zien, om ontroerende dankbaarheid te voelen voor onze aandacht van ouders en de oudere generatie – zij weten deze momenten van geluk het meest te waarderen.

Beste vrienden, dit is het beste moment om alle persoonlijke krenkingen en misverstanden achter je te laten, om tegenover je dierbaren je innige gevoelens en liefde te uiten, over hoe belangrijk het is om er voor elkaar aanwezig te zijn – altijd, op elk moment.

Mogen deze oprechte woorden en nobele gevoelens ons allen de kracht van geest en het vertrouwen geven waarmee we samen alle moeilijkheden zullen overwinnen en ons land groot en onafhankelijk zullen houden.

Laten we voorwaarts gaan en overwinnen in het belang van onze gezinnen, in het belang van Rusland, in het belang van de toekomst van ons enige, geliefde moederland!

Gelukkig Nieuwjaar, beste vrienden! Een gelukkig Nieuwjaar, 2023!

[einde van de vertaling]

 

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.