Totalitarisme

Een gastbijdrage van Gerard

blank

Wat is totalitarisme?
Is het politiek links of rechts?
Wat is het verschil met een dictatuur?
Het antwoord is zo simpel dat we het vaak niet eens zien.

Er zijn verschillende staatsvormen die willekeurig door elkaar gebruikt worden in deze tijd, dictatuur, tirannie, despotisme en totalitarisme. Het is van belang dat we eerst deze verschillen toelichten.

 

Dictatuur

Laten we beginnen met dictatuur. Dit hoeft helemaal niet slecht te zijn. Sterker nog, vaak beter dan democratie. Het ligt er gewoon aan hoe goed of fout de dictatuur of het systeem is. In Europa hebben we sinds 1990 een dictatuur. Met het “Verdrag van Maastricht” om precies te zijn. Hierop werd de EU opgericht. Een verdrag met meer dan 10.000 bladzijden en honderden verwijzingen naar andere verdragen. Elke minister-president zette daar de handtekening onder en geen enkele president had ook maar één bladzijde gelezen. De Verenigde Naties verdragen gingen ook zo. Duizenden verdragen. Bijna geen enkel land ter wereld heeft nog voldoende zeggenschap over het eigen land. Naast de EU sinds 1990 over Europa, is de VN beetje bij beetje de werelddictatuur geworden. De EU is grotendeels een uitvoerend orgaan van de VN geworden. We hoeven een dictatuur dus niet meer te krijgen, zoals velen denken, we zitten er al 30 jaar in. We hebben wel te maken met een dictatuur, maar niet met één dictator. Men hield ons jarenlang alleen de schijn van democratie voor, terwijl die al heel lang niet meer bestaat.

 

Tirannie

De volgende dan, tirannie. Tirannie is een “alleenheerser”, de tiran, die zijn macht misbruikt. Vaak kwam dat voor binnen een monarchie. We hebben hier niet te maken met een alleenheerser, maar met andere instanties op de achtergrond.

 

Despotisme

Despotisme komt al dichter bij. Dit kan een kleine groep zijn met absolute macht. Dit is ook mogelijk binnen een oligarchie. Het Romeinse Rijk was daar een goed voorbeeld van. Maar ook de Katholieke Kerk met de vervolging van zogenaamde ketters door de inquisitie. De totalitaire vorm van besturen ontbrak hieraan. Kon toen nog niet door gebrek aan technische middelen hiervoor. Totale controle is niet het streven van despotisme. Despotisme kan in beperkte kring ook democratisch zijn, dus met gekozen leiders. Maar er is nooit een volksvertegenwoordiging. Deze vorm van bestuur komt al sinds de middeleeuwen niet meer voor. Vergeet tirannie en despotisme. Dit is het zeker niet.

 

Totalitarisme

Waar we mee te maken gaan krijgen is “totalitarisme”, ook wel “totalitair regime” genoemd. De naam zegt het eigenlijk al, totale controle. Sommige schrijvers hierover leggen dit kort in één woord uit, “meester-slaaf-regime”. Dit is ook exact wat het is. In het verleden hebben we er vele gehad zoals, Rusland onder Stalin, Duitsland onder Hitler, China onder Mao Zedong, Cambodja onder Pol Pot, en nog enkele meer in Afrika en zuid Amerika. De meeste hiervan vielen in korte tijd al om, maar er zijn ook lange periodes zoals USSR (tot 1990) en nog steeds China sinds 1947. Op een heel specifiek punt valt zulk regime heel snel om of blijft heel lang bestaan. Daar komen we later nog even op terug.

 

Misverstanden

blank
Hannah Arendt

Er zijn drie grote misverstanden rond totalitarisme volgens Hannah Arendt. Ten eerste, dictatuur is GEEN totalitarisme. Totalitarisme valt wel altijd onder een dictatuur. Vandaar dat we die nu al hebben. Ten tweede, het heeft niets te maken met communisme, kapitalisme, socialisme, fascisme, nationalisme, enzovoorts. Het heeft met geen enkel *isme iets te maken. Het heeft enkel en alleen te maken met een totale controle over de bevolking door een streng regime. Zoals een meester zijn slaven beheert. Derde misverstand, de totalitaire regimes van Hitler en Stalin waren verschillend. Neen, ze waren exact hetzelfde. Dat ze met elkaar de oorlog aangingen had andere redenen. Dat had dus niets te maken met de tegenstelling tussen communisme en nationalisme. Omdat het tweede misverstand heel hardnekkig is en tevens enorm belangrijk, gaan we hier eerst dieper op in.

 

*isme begrippen bestaan niet echt

blank

Hiermee kunnen we meteen de verschillen tussen links en rechts, extreem links en extreem rechts, communisme en kapitalisme, enzovoorts, naar de prullenbak verwijzen. Die vage *isme begrippen zijn niet eens te definiëren, zoals George Orwell in zijn vele essays zo vaak heeft uitgelegd in de jaren 30 en 40. En dat waren ze na die tijd nog veel minder. Orwell nam de proef op de som en ondervroeg politieke kopstukken van elke stroming, communisten, fascisten, nationalisten, socialisten en liberalen, om uitleg te geven wat het is. Vraag aan 10 kenners van elke politieke stroming de definities, dan krijg je ook 10 totaal verschillende definities. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat we verder gaan denken op iets wat niet eens bestaat. Verschillen worden ons aangeleerd door machtshebbers die daar belang bij hebben. Meerdere tweedelingen is immers iets wat een volk goed bestuurbaar houdt. Verdeel en heers. Wat wil een volk eigenlijk echt? Die willen elke dag eten, een dak boven hun hoofd, een goede baan, sociale contacten, een gezond leven, een gezin, op tijd wat ontspanning.

Dit is niet eens zoveel en goed onderling te realiseren. Er is een goed uit te leggen definitie van menselijk leven waar ieder mens naar streeft. Daar heb je een allesomvattende overheid helemaal niet voor nodig. De collectieve kerntaken waar we een overheid voor nodig hebben, zijn op één hand te tellen. Maar een overheid wil wat anders. Of beter nog, wat boven de overheden staat. Die willen macht, die willen dwang, ze willen blinde gehoorzaamheid, ze willen een slavenmaatschappij, ze willen de hele wereld, ze willen alles. Daarom noemt men ze ook wel “globalisten”. Ze willen totale controle over alles en iedereen. Politiek trekt daarom zoveel psychopaten en narcisten aan. Die geestesziekte is ook 10x hoger onder politici dan onder de gewone bevolking. Een bewezen feit. Toch blijven wij denken in verschillen in politiek. Zelfs onze politieke leiders, zo onwetend als ze zijn. Nicolai Kondratieff toonde 100 jaar geleden al aan dat er nauwelijks verschil zat tussen marxisme en kapitalisme. De basis van marxisme was macht bij de arbeider. Waar in het marxisme was dat werkelijk het geval? In Noord Korea? Het China van Mao? De USSR van Stalin? Arbeiders werden nergens zo hard onderdrukt als in marxistische landen. Hannah Arendt ging in haar boeken nog vele stappen verder. Ze ging vergelijkingen maken tussen het fascisme in de jaren 30 tussen Italië, Spanje en Duitsland. Het waren 3 totaal verschillende staatsvormen die totaal niet te definiëren vielen. Ze toonde daarmee ook letterlijk aan dat fascisme niet eens bestaat. Dan kapitalisme. Je mag in een vrije wereld een eigen bedrijf hebben. Maar dan moet je wel diploma’s hebben, heel veel vergunningen hebben, de overheid bepaalt wanneer je bedrijf open en dicht moet, de overheid bepaalt honderden wetten en regels voor het bedrijf, hoe je de boekhouding moet voeren, en de lijst is eindeloos. Daarbij pakt de overheid de winst van jouw bedrijf in de vorm van accijns en BTW. Houdt de ondernemer daarna alsnog wat over, moet je dat ook nog afgeven aan de staat via een veelvoud aan belastingen. Is dat kapitalisme? Waar zit het verschil dan? Zoals zowel George Orwell als Hannah Arendt al aangaven, de mate van vrijheid ligt gewoon bij de overheid, ongeacht welke *isme er uitgevoerd wordt.

Wat wel bestaat, en daar gaan Orwell en Arendt ook over, is in welke mate er vrijheid is voor burgers. Tussen totalitarisme en vrijheid zit nog heel veel tussen. Vergeet het begrip van politiek links of rechts. Allemaal onzin en misleiding. We willen gewoon “mens” zijn in een menselijke wereld, meer niet. Wat gelijkheid betreft is ook zo’n fabel. Er zijn amper twee mensen gelijk aan elkaar. De menselijkheid van nature is dat we elkaar steunen hierin. En dat we gebruik maken van elkaars diensten, kennis en kunde. Daar heeft de mens helemaal geen overheid voor nodig. We hebben daarvoor wel de natuurlijke sociale contacten nodig. Gelijkheid bestaat niet, willen we ook niet, kan ook niet en het is niet eens menselijk. Het is een fabel, het is bedrog. Gelijke menselijke behandeling willen we wel, maar dat is heel iets anders. In goede menselijke gemeenschappen met voldoende sociale contacten komt extreem rijk of extreem arm helemaal niet voor. In de antropologie zijn daar meer dan genoeg voorbeelden van.

Wat George Orwell betreft, die legt totalitarisme uitstekend uit in zijn roman “1984”. Hannah Arendt legt in haar boek “Totalitarisme” uit wat totalitarisme is en hoe zoiets tot stand komt. Dat deed ze door het totalitarisme van Stalin in Rusland en Hitler in Duitsland goed te bestuderen. Het was haar levenswerk. Hoewel haar boek in 1951 geschreven is, staat er toch alles in wat nu gebeurt. De aanloop naar totalitarisme is steeds hetzelfde gebleven. Zoals sociale contacten vernietigen. Angst en tweedeling creëren. Daar massapsychose overheen te drukken, iets waar ze de totale media voor inzetten. Hiervoor moet in de aanloop daarvan alle media onder hun controle vallen. De middelen zijn leugens en bedrog. Mistgordijnen optrekken met tegenstrijdige berichtgeving zodat niemand meer weet wat wel waar is en wat niet waar. Propaganda en censuur erbij. Alles is exact hetzelfde als toen in Rusland en Duitsland. Teveel slaven onder controle houden is niet handig en ook overbodig. Dat is de reden voor de grote genocides in elk zulk regime. Stalin vernietigde alle “nutteloze eters”, zoals hij die noemde. Hitler begon met de Joden, maar de gele “P” van Pool lag al kant en klaar.

Om totalitarisme te leren begrijpen, is het dus nodig goed te beseffen dat politieke stromingen niet bestaan. Een uiterst lastig begrip omdat we hierin opgevoed zijn.

 

Media maken het mogelijk

blankIn de jaren 70 waren er ook onderzoekers naar totalitarisme, en deze omschreven het grote gevaar van de TV en radio. We zijn sindsdien nog nooit zoveel misleid dan ooit tevoren. Vooral de TV creëerde tevens een enorm groot collectief. En precies in het grote collectief zit het grote gevaar waarin zulks allemaal kan gebeuren. Voor 1900 bestond totalitarisme helemaal niet. Wel tirannie en despotisme sinds de Romeinse tijd, maar dit is totaal wat anders en hierin kwam genocide enkel voor op tegenstanders. Totalitarisme maakt geen enkel verschil tussen voorstanders en tegenstanders.
Naast een groot collectief in denkwijze gecreëerd door de media, gaat dit nog een gevaarlijke stap verder: massahypnose. Onze machthebbers weten maar al te goed hoe dit werkt. De media brengt mensen onder hypnose. Dit wordt heel zorgvuldig opgebouwd door de juiste woordkeuzes. Het veelvuldig herhalen versterkt het effect. Het vreselijke hieraan is, dat niemand anders de slachtoffers uit de hypnose kan halen. Wie ons erin geplaatst heeft, moet ons er ook weer uithalen. Zo werkt hypnose helaas. Het is om deze reden dat machthebbers eerst de media geheel onder controle moesten krijgen, voordat ze de volgende stap konden zetten. Hoe precies de fraude, bedrog, chantage, omkoperij en censuur werkt in de media, daar gaat het boek “Gekochte journalisten” van Udo Ulfkotte over. Uiteindelijk zijn er maar een paar miljardairs die het totale nieuws bepalen. En dat al meer dan 100 jaar. Dit boek geeft hier harde feiten van.

 

Psychopaten

blank
Klaus Schwab

Langdurig onder massahypnose brengt een volk psychopaten voort. Die kunnen dan worden gestuurd in gruwelijke misdaden. Dat zagen we in de vernietigingskampen van WO2. Het waren vooral de meest brave “gehoorzame” huisvaders die mensen doodmartelden op gruwelijke wijze. Na de oorlog en eenmaal uit de hypnose, snapten ze zelf niet wat ze gedaan hadden. Ze bleven overtuigd gewoon “gehoorzaam” te zijn geweest aan hun meesters. Bijna niemand van hen is daarna nog een normaal mens geworden. Hoe langer de hypnose duurt, hoe moeizamer het proces om ooit te genezen van de psychose die het veroorzaakt. Psychopaten in de absolute macht hebben het vermogen om een groot deel van de bevolking psychopaat te maken.

 

De leugen regeert d.m.v. nieuwspraak

Komen we weer even terug op 1984 van Orwell. In dit boek legt hij voortdurend uit waarom geschiedenis steeds opnieuw herschreven moet worden. We mogen geschiedenis niet kennen. We mogen daar nooit iets van leren en bovendien legt het de leugens bloot. Men moet ook steeds opnieuw de oude leugens met nieuwe leugens bedekken. In deze roman werd dit gedaan op het “ministerie van Waarheid”. Daarnaast spreekt het boek over “nieuwspraak”. Ook dat herkennen we in deze tijd. De naam “griep” werd gewijzigd. Daarop kan men de leugens baseren. Totdat het niet meer werkt, dan wijzig je gewoon een ander woord. Sinds 2020 bestaat griep niet meer. Enkel het woord werd steeds gewijzigd. Kijk eens hoe uitstekend nieuwspraak werkt! We werden sinds 2020 collectief doodsbang voor een nieuwe naam. Verliest die nieuwe naam aan kracht, dan verzinnen ze varianten van die naam.

 

Afhankelijkheid

Een geheel ander belangrijk punt waar men in de voorbereiding tot totalitarisme aan werkte, is de complete afhankelijkheid van de overheid. Eerst het volk, daarna de overheden.
Tot aan de industriële revolutie ca 1850 a 1900 bestond totalitarisme nog niet. Mensen leefden onafhankelijk. Bijna iedereen was boer in een gemengd bedrijf, enkele koeien, kippen en een stukje landbouwgrond. De een wat groter dan de ander, maar 90% van de bevolking was boer. Voedsel is immers de basis van elk leven. Alles vond plaats binnen eigen kleine dorpsgemeenschappen, waarbinnen de economie ook perfect draaide in allerlei beroepen. Pas vanaf rond 1960 a 1970 werd dat snel anders. We moesten een auto kopen om over grote afstanden in een fabriek te gaan werken. Op het platteland was niet genoeg werk meer en men kon door de steeds hogere belastingdruk en regels niks meer verdienen. Daardoor groeiden de grote steden. Zodra iedereen in de grote nieuwe economie werkzaam was, ontstond grote werkloosheid door economische crisissen die ze zelf creëerden. De werklozen en ouderen werden afhankelijk van de overheid gemaakt. Steeds meer en meer. 50+ kwam door wetgeving al helemaal niet meer aan een baan. Het werk daarna werd gedaan door oost Europeanen, en het werk in oost Europa werd gedaan door Oekraïners. Vandaar dat het verkeer zo enorm toenam. De economie en arbeid moest wereldwijd. Mensen werden gedwongen om over duizenden kilometers te gaan werken. Het wordt letterlijk zo gestuurd met een doel. Door de belastindruk zover te verhogen, konden de mensen niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Toen kwamen de bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag, energietoeslag, enzovoorts. Mensen werden beetje bij beetje steeds meer afhankelijk van de overheid gemaakt. Daarnaast werden de nog zelfstandige mensen in steeds hogere schulden gelokt. We werden bijna allemaal afhankelijk van schulden, aflossing en rente. Afhankelijk van overheid en banken.

Daarna was men klaar voor de volgende stap. Naast het afhankelijk maken van het volk, werden op hun beurt ook de overheden afhankelijk gemaakt door schulden. En dat vooral vanaf de crisis van 2008. De staatsschulden zijn sindsdien zo hoog, dat de overheden de rente niet meer op konden brengen. Overheden werden “gered” door de centrale banken als de FED en ECB door de QE’s (Quantitive Easing), wat niets anders was dan uit het niets geld printen en als schuld uit te delen. Centrale banken zijn particuliere organisaties, geheel los van de overheid. Ze staan via de BIS rechtstreek onder beheer van de opperste macht, extreem rijke miljardairs. De rente op die QE’s is rond de 0%, mits de overheden braaf doen wat ze gezegd wordt. Doen ze dat niet, gaat de rente omhoog en de geldkraan dicht. Dat zagen we vooral in de Griekenland crisis van 2011-2013, ook wel de eurocrisis genoemd. Lees vooral het artikel “De cyclus van geld”, indien je wilt weten hoe iedereen afhankelijk werd gemaakt van een door en door corrupt geldsysteem, wat eigenlijk een “schuldensysteem” is.

 

Chaos en hiërarchie

Het volgende wat in een totalitarisme nodig blijft, is chaos. Bewust wetten opzetten die zo tegenstrijdig zijn aan elkaar, dat niemand meer weet wat wel en niet mag. En dus is alles en iedereen strafbaar. Niets mag nog goed functioneren in het totalitarisme. Dit in combinatie met het afschaffen van de hiërarchie. Leidinggevenden staan daardoor zwaar onder druk van de lagere werknemers en lagere klassen. Anders gezegd, iedereen kan iedereen aangeven bij de geheime politie indien men het vermoeden heeft dat de hogere persoon verkeerd denkt. Dus ook als ze hem niet moeten. Het maakt dat men elkaar onmogelijk nog kan vertrouwen. Zodoende functioneert niets meer. Zodoende kan er nooit een tegenkracht ontstaan. En dat is precies wat ze willen.

 

Politie

Om het volk te kunnen bewaken en te controleren, heeft men politie nodig. Willekeurig gekozen mensen die tot de meest enge psychopaten worden gemaakt. We kennen de politiediensten uit het verleden zoals, SS, Gestapo, KGB, Stasi, enzovoorts. Het waren een soort kampbewaarders, slavendrijvers, spionnen, of wat voor taak ze ook hebben. Ze stonden iets hoger dan het gewone volk. Verdienden iets beter en hadden meer vrijheden. Het waren wrede sadistische mensen die elkaar strak controleerden in het vak. Was je dus niet sadistisch genoeg, lag je eruit en vaak liep dat slecht met je af. Uit de politie stappen was verraad en dat bekocht je vaak met een doodvonnis. Zulks is alleen mogelijk als er geen leiding meer is van bovenaf. Vandaar dat niets mag werken onder een hiërarchie. Politie is een onmisbaar apparaat voor het totalitarisme. Vandaar ook dat we zoveel sadisme zien onder onze huidige politie. Van de SS was bekend dat als deze cultuur eenmaal staat, er helemaal niemand meer geselecteerd hoeft te worden voor deze baan. Iedereen kon zomaar lid worden. Men maalt gewoon mee in deze cultuur of je wilt of niet.
Het meest akelige aan politie is op dit moment dat ze voor een groot deel vervangen gaan worden door technologie. Vooral de geheime politie. Denk aan camera’s op elke hoek van de straat en in huis. Microfoons in de telefoon en zelfs in de tv afstandsbediening, GPS in auto’s en telefoons, 5G, wifi, internet, internet of Things. Een volk onder een totalitair regime heeft vooral veel controle nodig. Meesters moeten hun slaven strak in de gaten houden.

 

Leger

Het enige waar de leiders doodsbang voor zijn, is het leger. Het leger is bewapend en zal nooit tegen het eigen volk optreden. In WO2 was de Wehrmacht ook ondergeschikt aan de “Waffen SS”, een onderdeel van de SS politiemacht welke ingericht was als leger. Het was om deze reden dat ons leger klein gehouden werd met zo min mogelijk wapens en manschappen en zwaar onder controle. Tegelijkertijd wordt de politiemacht extreem groot gemaakt.

 

Subsidies of chantage

blankSubsidie is meestal een deftig woord voor legale “omkoping”. Het werkt bovendien corruptie en fraude in de hand en dat liet men massaal toe over tientallen jaren. Subsidie wordt in de omgang al heel snel persoonlijke “beloning”. Dit werd vooral in de media zo toegepast. Een beetje invloed levert zomaar miljoenen op. Heel veel mensen zijn daar gevoelig voor. Voor de machthebbers geen enkel probleem, omdat ze al dat geld bij de belastingbetalers weghalen of het wordt voor ze bij geprint (QE).
In veel andere takken werkt omkoping of subsidie niet, zoals rechtspraak, financieel systeem en gezondheidszorg. Vaak omdat hogere leidinggevenden al meer dan genoeg hebben. In dat geval wordt chantage toegepast. Zo zijn er gevallen van bankdirecteuren bekend die vrijwillig zelfmoord pleegden omdat anders hun kinderen ontvoerd of vermoord zouden worden. Persoonlijk heb ik ooit iemand gesproken waarvan een kind enkele weken ontvoerd was. Het ging hier om een fabrieksorder waar het om heel veel geld ging. Vooral rechters zijn vaak slachtoffer van chantage. Dit is een uiterst effectief middel gebleken in eerdere regimes onder Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot. Dit gebeurt nu meer dan men zou kunnen geloven.

 

Wetenschap

Wetenschap is een heel belangrijke pijler in totalitaire regimes. Heel kort gezegd, wetenschap is de basis van leugens. De leugens moeten schuilen achter de wetenschap. Wetenschap maakt de leugens mogelijk terwijl de machthebbers hun handen kunnen wassen in onschuld tegenover het volk. Wetenschappers zelf werden altijd vervangen door corrupte insiders. Veel echte wetenschappers werden in het gunstigste geval ontslagen. Maar vaak werden ze vermoord of gechanteerd als ze teveel kennis hadden. Een bij ons al lang bekend bedrog is de “klimaatwetenschap” onder IPCC. Daarom mag er ook nooit een andere mening getolereerd worden. Leugenaars kunnen discussies niet overleven. Elke echte wetenschapper is automatisch een complotdenker. Ook dit is een belangrijke reden voor totale censuur, zoals wij die nu kennen.

 

Passystemen

Stalin had in zijn totalitair systeem de “arbeidspas” ingevoerd. Zonder arbeidspas, geen toegang tot eten en het openbare leven. Hitler had de “gezondheidspas” al kant en klaar liggen. Het kwam er op het laatste moment niet omdat dit vertraagd werd door de oorlog. Voorheen was er wel een toegangspas die op de jas genaaid moest worden. Een passysteem is belangrijk om mensen te onderdrukken en te selecteren.

 

Drugs en spelletjes

blank
Yuval Noah Harari

Om het volk zo dom mogelijk te houden, geven we ze drugs en spelletjes. Dat heeft Yuval Harari (adviseur van Klaus Schwab) onlangs nog bevestigd op een toespraak van het WEF. Dit wordt goed omschreven in de roman “Brave new world” van Aldous Huxley. Anders gezegd, voetbal, computerspelletjes, Linda de Mol, coke en bier. Dan praat men nergens meer over…, totdat wij klaar zijn! De eeuwige vraag over tientallen jaren of Orwell met “1984” gelijk gaat krijgen of Huxley met “Brave new world”, is nu beantwoord.

 

Vrijmetselarij

blankHet doel van de freemasons (vrijmetselaars). De meest geheime bestuurslaag die er bestaat. Leden hiervan zijn mensen met hoge maatschappelijke posities. Het geheel van deze bestuurslaag wordt gevormd in lagen. Vanaf leerling tot meester en daarna van de 1e t/m de 33 graad. Leden denken vaak dat ze goede dingen doen. Alleen de hogere graden weten waar ze mee bezig zijn. Van hieruit worden hoge posities gekozen in politiek, rechters, SG’s ministeries, CEO’s van multinationals, enzovoorts. Niet alle vrijmetselaarsloges, de meeste doen er nauwelijks toe. We spreken hier alleen over de 36 a 37 hoge internationale loges. Loges waar hoge rechters, hoge politici, mediagiganten, CEO’s multinationals, VN secretarissen, enzovoorts, lid van zijn. Het gaat hier wat ver om dit geheel uit te leggen, maar deze loges voorkomen o.a. dat er hoge posities uitgedeeld worden aan mensen die niet beïnvloedbaar zouden zijn door het systeem. Kennis van zaken is hierin ondergeschikt. Alleen naïef zijn en een goede babbel hebben is belangrijk. In de “Protocollen van de wijzen van Sion” (handboek wereldmacht en totalitarisme van de illuminatie) wordt het nut van deze loges nader omschreven. Een bekende loge die veel macht heeft in Europa is “Three Eyes” waarvan vrijwel de hele wereldmacht lid is. Deze loges beslissen ook over oorlog en vrede en internationale en nationale wetgeving. Elk lid hangt een doodstraf boven het hoofd als men iets over de geheime loges naar buiten brengt. Men krijgt dan ook daadwerkelijk een ongeluk. Masoni was een 33e graad die dat toch deed in een boek na een diagnose van terminale kanker. Het boek is regelmatig uit de handel gehaald of vervalst, maar het oorspronkelijke boek in het Italiaans verschijnt desondanks toch in steeds meer talen. Nog niet in het Nederlands verschenen, wel vervalsingen. Er is een goede analyse van het oorspronkelijke boek in het boek van Robin de Ruiter, “Hoge politici in de greep…”.

blank blank

Veel loges zijn aangesloten bij de illuminatie. De schrijver van “de protocollen van de wijzen van Sion”, Adam Weishaupt, richtte de illuminatie op in 1776 en koppelde dit aan de vrijmetselaarsloge “Theodor zum Guten Rath”. Jaartal van oprichting staat nog steeds op het 1 dollar biljet, 1776. Ook het logo daarvan, de driehoek met het alziend oog.

 

Angst en crisis

Een ander belangrijk punt is het volk in constante angst te houden. Vooral doodsangst. Dan werkt de hypnose op z’n best. Het logisch nadenken wordt daarmee uitgeschakeld. Zeker bij langdurige angst. Angst maakt ook dat je het verschil niet meer ziet tussen een “mening” en een “feit”. Angst is een sterk wapen. Ook dit is van aller tijden. Denk eens aan de brandstapels van de Roomse Kerk en hun inquisitie. Nu zijn we doodsbang voor de jaarlijkse griep, met een andere “nieuwspraak” naam. Elke slaaf moet in angst leven voor de meesters, anders werkt het systeem niet, anders zouden ze in opstand komen. Er zijn nu eenmaal meer slaven dan meesters. Om angst erin te houden organiseren de meesters steeds opnieuw een crisis, als de vorige angst aan kracht verliest. Varianten van de griep of AIDS. Ze verzwakken bewust het immuunsysteem door voedsel ingrediënten te verbieden zodat griep en kanker harder om zich heen grijpt (bron: boek “dodelijke leugens” , C. van der Horst”). Dat creëert meer angst voor je gezondheid. Angst voor je baan bij elke economische crisis. Angst voor oorlog. Angst voor het klimaat. Angst voor het regime zelf uiteindelijk. Alles is angst, angst en nog meer angst. Angst verlamd niet alleen je gezond verstand, het maakt mensen ook passief. Precies wat ze willen.

 

Punt van “no return”

blank
De structuur is simpel

Bovenstaande laat zien dat een totalitair systeem in de opbouwfase tientallen jaren duurt. Er komt echt heel veel bij kijken. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de rol van de honderden stichtingen die onder George Soros vallen, zoals BLM, Greenpeace of de rebellen in Oekraïne, de staatsgrepen in andere landen en nog heel veel meer. Niet gehad over de stichting Avaaz onder Soros, waaronder duizenden websites vol desinformatie verspreid worden die een totaal mistgordijn opwerpen die tot doel hebben complotdenkers te misleiden. Ook de rol van de grote industrie, NGO’s, propaganda, censuur, VN en het WEF laat ik even weg. Heel veel mensen werken mee in de opbouwfase. Degenen die daaraan meewerken weten in die fase niet eens wáár ze aan meewerken. Maar als het eenmaal staat, is het in stand houden een heel ander verhaal. Zo ver zijn wij nu nog niet. In die overgangsfase moet de top verdwijnen uit al die instanties op een of andere manier. Zodat het verband met de echte hoge top en het volk verdwenen is. Elk totalitair regime kan vallen als de tegenkracht van binnenuit ontstaat. Dit uitschakelen van de top heette in Rusland de “Grote zuivering”, in Duitsland “De nacht van de lange messen” en in China “De culturele revolutie”. Elke hooggeplaatste leider werd dan vermoord. Het tweede doel was dat hiermee ook de hiërarchie geheel verdwijnt. Of men dit nu ook op dezelfde manier gaat doen, lijkt mij onduidelijk, maar er komt zeker zulk punt. Hoe dat er dan gaat uitzien, weten we niet. Maar de top wordt hoe dan ook vernietigd want al die instanties zijn nu overbodig en kunnen zich gevaarlijk tegen het systeem gaan keren. Zijn we dit punt eenmaal voorbij, dan is er geen enkele weg meer terug. De verbinding met de absolute top is weg en de hiërarchie is ook weg.

 

Terug van nooit weggeweest

Al met al zien we nu dat totalitarisme weer bijna helemaal terug is. We hebben er de afgelopen 120 jaar vele gekend, USSR onder Stalin, China onder MAO, Duitsland onder Hitler, Cambodja onder Pol Pot, Rwanda eind jaren 90, en nog enkele meer. We zeggen steeds, dat nooit meer, maar 90% van de bevolking doet wél gewoon mee. Vaak zonder het te beseffen omdat ze onder massahypnose gebracht zijn of men leidt aan het Stockholmsyndroom. Of ze doen mee omdat ze het simpelweg niet kunnen geloven. Men voelt zich er goed bij omdat ze zo “gehoorzaam” zijn. Soms zijn medewerkers zo naïef dat ze denken dat ze met goede dingen bezig zijn, zoals het klimaat of werken aan de 17 SDG. Weer anderen worden omgekocht of gechanteerd, maar meedoen doen ze allemaal. Dit is hoe het systeem werkt.

 

Hoe te stoppen

blank
Enkel een slaaf bezit niks

Veel mensen willen niet in een slavenmaatschappij leven, anderen juist wel, zoals politie en corrupte rechters, omdat ze daarvoor fors beloond worden met iets meer vrijheden. Stoppen kan alleen maar in de opbouwfase, zoals hierboven beschreven. Er komt een punt van “no return”, zodat het systeem niet van binnenuit kan instorten. We denken vaak dat ze met veel zijn. Dat is niet zo. Het is slecht een handjevol mensen. Maar ze heersen via de macht van politie, media en rechtspraak. In de opbouw stopt het onmiddellijk als het volk niet meer meedoet. Helaas gaat dat niet gebeuren omdat de meerderheid van het volk in hypnose verkeerd. Eenmaal totalitarisme tot stand gekomen, wordt het moeilijk. Alleen als politie niet meer meedoet, stopt het onmiddellijk. Dat zagen we vooral tijdens de val van de DDR. Politie stopte daar omdat ze geen toekomst meer zagen voor hun eigen kinderen. Politieagenten werden op bepaald moment ook buitengesloten door hun eigen familie en vrienden. Anderen menen dat ze onderbetaald werden of hun vrijheden vielen tegen. Hoe dan ook, het moet komen van de politie. Dat is lastig want hun cultuur moet daarvoor eerst instorten. Die stortte in de DDR daadwerkelijk in en van de ene op de andere dag viel daarop de Berlijnse muur en toen was het helemaal afgelopen. Binnen enkele maanden volgden daarop alle Oostbloklanden en uiteindelijk de gehele USSR. Maar zover moeten we het niet laten komen. Beter is het voortijdig instorten van binnenuit. Daar hebben we goede informatieverspreiders en klokkenluiders voor nodig. Gelukkig zijn die er ook.

 

Hoe te voorkomen

Mijn vader had WO2 bewust meegemaakt. Hij was een van de weinige mensen die het snapte. Hij wist daardoor dat de daders nooit gepakt zijn en die komen terug. Enkel de uitvoerders werden gepakt en berecht. Dat beschreef ook Hannah Arendt in haar boek “Het proces van Eichmann”. Sinds mijn vader mij hiervoor waarschuwde als kind, begon ik dat op latere leeftijd ook steeds meer te zien. Het onderwijs zou hier een taak in moeten hebben. De meeste mensen kunnen niet zien dat ze hun leven lang in een MATRIX geleefd hebben. Een enorme bubbel FAKE en dat begint al op de lagere school. Dat begon al vlak na WO2. Want ook het onderwijs was al die jaren in handen van geheime genootschappen, net zoals media, rechtspraak, politiek, en noem maar op. Het is een plan van over 100 jaar. Na WO2 begon indoctrinatie al gauw genoeg. Ook met FAKE politieke stromingen, zoals communisme, liberalisme, nationalisme, kapitalisme, noem maar op. Nu pas zien veel mensen dat het steeds dezelfde personen en instanties waren die steeds aan dezelfde touwtjes trokken. Wilt u weten hoe dit plan over 100 jaar werkt, lees dan “De protocollen van de wijzen van Sion”. Het zou verplichte kost moeten zijn op alle scholen. Laatste versie van de protocollen rond 1907 herschreven voor de insiders van de geheime genootschappen die dit geheel bestuurden. In 1933 in het Nederlands vertaald en in z’n geheel gepubliceerd in één van onderstaande boeken.
De enige manier om dit te voorkomen staat ook in hun eigen protocollen. Daar zijn ze ook serieus bang voor. Dat is als mensen snappen hoe het werkt! We hadden dus meteen NA WO2 onze kinderen moeten waarschuwen hiervoor en uit moeten leggen hoe het werkt. Dat is nooit gebeurd. Hadden we dat gedaan, dan had ons huidige totalitarisme geen enkele kans van slagen gehad. Helaas, mensen worden nooit slimmer en dus zal het steeds opnieuw gebeuren. En dus krijgen psychopaten steeds opnieuw hun slaven maatschappij.
We mogen ook nooit vergeten dat na WO2 de daders vrijuit gingen. Veelal via operatie “paperclip”. Enkel de uitvoerders werden ter dood veroordeeld. Er zullen altijd psychopaten overblijven die de hele wereld tot hun slaaf willen hebben. Het zijn maar een paar machtige mensen. Leden van slechts een paar families die vrijwel alles in de wereld al bezitten.

 

Wat kunnen we zelf doen?

Prioriteit nummer EEN; niet bang zijn! Angst verlamd de mens. Toegegeven, dit verhaal is angstaanjagend. Ik kan het helaas niet mooier maken dan het is. Maar als je niet weet hoe het werkt, ben je gegarandeerd slachtoffer. Leer omgaan met angst. Als je weet hoe het werkt, pas dan kun je jezelf en je gezin beschermen. Het eerste wat je moet doen is de tv op UIT zetten en de krant in de kachel. Daar leer je niks van. Media is geheel het bezit van de meesters. Een pandemie heeft alleen bestaan in je tv toestel, niet in de echte wereld. Vervolgens doe je niet meer mee en haal anderen over ook niet meer mee te doen. Massaal is het toverwoord. Tegen de massa zijn ze niet opgewassen. Leer je kinderen wat totalitarisme is. Deel deze kennis zoveel mogelijk. Laat dit licht schijnen op de duisternis van het kwaad. Hoe massaler dit licht, des te kleiner de duisternis. Gehoorzaam zijn aan criminelen is ook crimineel gedrag, ook al is dit de staat zelf. Werk mee met parallelle samenlevingen. Denk daarnaast ook aan jezelf. Je weet pas wat je moet doen als je weet hoe het werkt en wat ze van plan zijn. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker. We zijn op de goede weg. Wees positief in wat je doet. Maar begin met de tv op UIT! Daarmee is de doodsangst voor de griep ook weg. Ze hebben nog niet gewonnen, maar als we allemaal niets doen, dan gaan ze winnen. Pas dan heb je echt een reden om doodsbang te zijn. Lees in plaats van tv nonsens kijken eens een goed boek.

Interessante boeken en bronnen over dit onderwerp:
1984, George Orwell
Tegen totalitarisme, George Orwell
Brave new World, Aldous Huxley
Totalitarisme, Hannah Arendt
De psychologie van totalitarisme, Mattias Desmet
Gekochte journalisten, Udo Ulfkotte
De verborgen macht achter de wereldpolitiek, Robin de Ruiter
Kroniek van Hitlers vlucht uit Berlijn, Robin de Ruiter
13 satanische bloedlijnen, Robin de Ruiter

Gerard

2 gedachten over “Totalitarisme”

  1. Ik vind dat jullie het allemaal geweldig verwoorden en goed ge ordent werken , dat meen ik echt , ik heb daar zelf wat moeite mee schriftelijk , mondeling niet. Jullie website spreekt mij erg aan , ik loop al even mee , door 9/11/2001 zijn bij mij de ogen open gegaan dat was in 2008 , ik was toen heel actief op Youtube.

    Ik zou heel graag met jullie samen willen werken als vrijwilliger , ik kan me nuttig maken door onderzoek voor jullie te doen en zo een en ander uit te wisselen. Jullie maken de artikels natuurlijk.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.