Russische propaganda – of is het misschien toch waar?

Nu ons “grote transatlantische voorbeeld” wat betreft democratische waarden en mensenrechten het tegenwoordig helemaal laat afweten, is er gelukkig nog een stem die ons aan deze dingen blijft herinneren, namelijk Rusland.

 

Hier volgt een persbericht van het
Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken van 15 januari 2021.

[Vertaling FZ, de uit het Russische vertaalde teksten zijn cursief weergegeven]

Nederland financiert een terroristische groepering in Syrië(1)Ook de Nederlandse media hebben hieraan aandacht besteed, zo publiceerde b.v. de VPRO reeds in oktober een artikel “Nederlands geld voor voormalig gezicht terroristische organisatie

Het schandaal over de steun van Nederland aan Syrische groepen die verdacht worden van het plegen van misdrijven in Syrië, is nog nauwelijks bedaard, en nu komen er al weer nieuwe feiten aan het licht over de financiering van terroristen door Den Haag.

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse regering sinds enige tijd materiële steun verleent aan de zogeheten “Syrische Vereniging voor Burgerlijke Waarden”, onder leiding van een voormalig kopstuk van de in Syrië actieve Ahrar al-Sham beweging. Het spreekt boekdelen dat leden van deze beweging in Nederland zelf reeds veroordeeld zijn vanwege terrorisme. Dit weerhoudt de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie er echter niet van om Nederlandse belastinggelden aan deze oorlogsmisdadigers te besteden. Om onduidelijke redenen staat deze groep niet op de nationale lijst van terroristische organisaties, hoewel er door een Nederlandse rechter een uitspraak met deze strekking is gedaan.

Tegelijkertijd kondigde het Koninkrijk der Nederlanden vorig jaar aan, dat het van plan is een procedure tegen Damascus aan te spannen wegens vermeende schendingen van het VN-antifolterverdrag (UNCAT). Waar is de logica? Is dit niet de zoveelste uiting van schaamteloze, onverholen dubbele moraal en afschuwelijke hypocrisie van de kant van Den Haag?

Ik zal deze vraag beantwoorden. Ja, dat is het inderdaad. Het probleem ligt al lang niet meer op het vlak van de retoriek of van het aantonen van het onlogische karakter van de acties van hun westerse partners en de inconsistentie tussen hun slogans en praktische stappen. Het probleem is dat ze stelselmatig datgene te gronde richten, wat ze beweren op te bouwen – een democratisch stelsel. En nu nog een vraagje aan onze partners in de Verenigde Staten: wanneer stelt u Nederland aan de kaak als een land dat terroristische organisaties ondersteunt en financiert, zoals u dat met Cuba heeft gedaan?

[eind van de vertaling]

Het valt op dat officiële mededelingen in Rusland (trouwens ook in China) steeds duidelijkere kritiek aan de Westerse politiek uitten. De rol die Amerika steeds meende te moeten vervullen, namelijk andere landen aan te manen de mensenrechten na te leven en de democratische waarden te eerbiedigen, wordt nu door Rusland waargenomen. In tegenstelling tot de VS, waar deze waarden in de laatste jaren alleen nog maar als politiek drukmiddel tegenover onwelvoeglijke landen werden ingezet, lijkt Rusland oprecht bezorgd de bestaande wereldorde te handhaven en vrede te bewaren. Want scheefgetrokken internationale verhoudingen kunnen makkelijk tot gewapende conflicten leiden, waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien.

blank
Marija Zacharova

De woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Marija Zacharova, wordt niet moe dit te benadrukken. Deze dame staat overigens bekend voor haar open, weinig diplomatische woorden en haar scherpe tong. Nu was dus weer eens Nederland aan de beurt.

Rusland heeft de Nederlandse steun aan Syrische terroristische bewegingen al vaker gekritiseerd en ook door de Nederlandse journalistiek werden er steeds opnieuw vragen opgeworpen.

Zo bekritiseerde NOS/Nieuwsuur dat: “het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voor kort tegenover de Tweede Kamer steeds beweerd had dat Nederland alleen ‘gematigde’ groeperingen in Syrië steunde. Deze ‘gematigde groeperingen’ werden bovendien aan strenge criteria onderworpen.

Ze zouden het ‘humanitair oorlogsrecht’ naleven, niet samenwerken met extremisten, en een ‘inclusieve politieke oplossing’ voor Syrië nastreven. Het steunprogramma zou doorlopend worden gemonitord, en ‘in gesprekken met de groepen en door eigenstandig onderzoek’ zou voortdurend worden bekeken of groepen nog steeds aan de criteria voldeden.”

Een ander Russisch kritiekpunt(2)Op 26-12-2019: “Zoals bekend, hebben onze westerse partners de gewoonte andere landen, en in het bijzonder ons land, van diverse “ernstige” overtredingen te beschuldigen. Dan gaat het met name om het  Midden-Oosten en Noord-Afrika, voornamelijk over Syrië etc., hiervoor worden … Lees verder... was het Nederlandse bombardement op een Iraaks  dorp in 2015, waarover Rutten slechts de opmerking had, dat het niet tot de taken van een politicus hoorde de civiele slachtoffers te tellen en dat de affaire hem daarom ontgaan was. Er zijn toen tussen de 70 en 300 slachtoffers gevallen.

In april 2019 hekelde Rusland de Nederlandse ondersteuning van terroristen in Syrië door middel  van zogeheten “niet-dodelijke hulp”.

“De bewering van de Nederlandse regering dat de hulp, waaronder pick-ups, satelliettelefoons e.d.,  die tussen 2013 en 2017 is geleverd, uitsluitend bedoeld was voor de strijdkrachten van de “gematigde Syrische oppositie” en dat als deze in handen van terroristen gevallen waren, dit alleen mogelijk was “door misverstanden”, is weerlegd. Dit werd niet alleen opgehelderd dankzij journalistiek onderzoek, maar ook door een rechtelijk vonnis na diverse hoorzittingen in Rotterdam.

Zo werd de groep “Ahrar al-Sham” officieel geclassificeerd als een terroristische organisatie. Daarentegen had de minister van Buitenlandse Zaken, Blok, enkele weken daarvoor de kamer verzekerd dat de organisatie tot de “gematigde” strijdkrachten behoorde, omdat “Ahrar al-Sham” niet voorkomt op de “lijst van terroristische organisaties van de EU en de VN”.

Soort en omvang van de “niet-dodelijke hulp”, de Non-Lethal-Assistance (NLA) wordt geheim gehouden, wat op zich al vrij dubieus is. Het zou gaan om uniformen en voertuigen, bij de voertuigen kan ik me nog voorstellen dat deze ook voor humanitaire doeleinden ingezet kunnen worden, maar uniformen? Ik veronderstel dat het niet om uniformen voor verpleegsters gaat, en uniformen heb je toch anders alleen in het kader van een leger nodig? Als je erover nadenkt dan is de terminologie “de strijdkrachten van de gematigde Syrische oppositie” volkomen absurd. Hoe zou b.v. “de strijdkrachten van de gematigde  anti-vaccinatie beweging” klinken?

Strijdkrachten zijn er per definitie voor bedoeld om de tegenstander uit te schakelen, en zijn dus zo nodig letaal.

Ik werd op dit onderwerp geattendeerd door een artikel in de Anti-Spiegel, en vond het interessant te zien hoe men elders tegen het Nederlandse beleid inzake Syrië aankijkt.  Zie hierover:

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.