Amerika en de Wereldoorlogen

Was de bevrijding van Europa het doel van de Amerikanen? Of was de bevrijding een middel om een geheel ander doel te bereiken?

blankOok al doen onze media er veel aan om ons dat te laten geloven, maar er bestaan geen humanitaire oorlogen. Het is naïef om te denken dat een land voor miljarden dollars oorlog voert om de bevolking van een ander land te helpen. Dit gebeurt niet, ook al geloven we dit maar al te graag. Ook Nederland is, onder het mom van vrijheid en democratie, via de NAVO in allerlei ongure oorlogen verwikkeld. Het handelt zich echter altijd om strategische belangen of botweg gewoon om roof van grondstoffen. Voor Nederland geldt bovendien dat we het braafste jongetjes uit de klas willen zijn met als consequentie dat we het NAVO beleid ongedifferentieerd blind volgen. Dit ten koste van onze soevereiniteit en identiteit, die inmiddels aan een zijden draadje hangen.

Wanneer we inzien dat de heersende media ons regelmatig en doelbewust ‘informatie’ op de mouw spelden, moet ons tegelijkertijd duidelijk worden dat dit waarschijnlijk niets nieuws is. Hieruit concluderend kunnen we ervan uitgaan dat ook in de geschiedenis, zoals wij die kennen en geleerd hebben, aardig wat gerommeld is.

Om de wereld beter te kunnen begrijpen en om ons eigen standpunt te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat we ook de moed opbrengen deze geschiedenis, die ons zo vertrouwd is door alle verhalen van onze leraren en ouders, met een kritisch blik op enkele punten nog eens na te lopen.

 

De westerse machtselite

blankMet onze bezorgdheid op de voorpagina wezen we erop dat we allen steeds meer de regie uit het economische leven onderworpen zijn. Ook schreven we dat de (wereld-)economie slechts door een handje vol mensen gestuurd en bepaald wordt.

Dit handje vol mensen streeft naar rijkdom en macht. Dit streven komt stapje voor stapje voorwaarts en zal geen einde vinden. Een groeiende wakkerheid onder de mensen maakt dit streven wel moeilijker. Het is een clan, een beweging met wisselende acteurs die over generaties heen maar een doel nastreeft: de wereldheerschappij.

 

1917 markeert een bijzonder jaar

Europa is moe gestreden en Amerika ziet haar kans en mengt zich in de oorlog. Tegelijkertijd vindt in Rusland de Oktoberrevolutie plaats.

Vanaf 1917 raakt Europa in een culturele tang tussen enerzijds de uit het Westen komende meedogenloze, economische interesses en vanuit het Oosten het geestdodend communisme.
Dat er vanuit Europa een antwoord op deze ontwikkeling geformuleerd werd, is tot vandaag maar weinigen bekend. Lees hier over Europa’s antwoord op de gebeurtenissen in en uit het jaar 1917.

Amerika als imperium
Sinds 1917 is het streven naar de wereldheerschappij door Amerika geen geheim meer en wordt openlijk gecommuniceerd. In regelmatige afstanden worden berichten de wereld in gestuurd die de stappen vanuit dit streven aankondigen.

Het startschot voor deze “openheid” vuurde President Woodrow Wilson af met het 14 punten plan, die hij op 8 in januari 1918 aan het congres presenteerde.
De kern van dit plan vormde een “barricade vrije wereldhandel” en “het zelfbeschikkingsrecht der volkeren”.
Dit laatste klinkt leuk en human, is echter een duivelsgereedschap. Het diende en dient nog steeds als instrument om volkeren tegen elkaar op te hitsen en uit te spelen. Daar hebben we tot op heden mee te maken. Juister was geweest: “het zelfbeschikkingsrecht van het individu”, maar de vrije individuele ontwikkeling is voor deze kringen niet wenselijk.
De Tweede Wereldoorlog was een logisch en gewild gevolg van de eerste. Voor iedereen was duidelijk dat het Verdrag van Versailles Duitsland ondragelijk zou knevelen en onvermijdelijk weer tot een oorlog zou leiden.

Heeft u zich overigens wel eens afgevraagd hoe Hitler onder de financiële druk van het Verdrag van Versailles zijn enorme bewapening kon financieren?

blankTijdens ‘The Chicago Council on Global Affairs’ op 4 februari 2015 deed de heer George Friedman een paar opmerkelijke uitspraken.
Friedman is de oprichter en eigenaar van Stratfor, een privé inlichtingen dienst. Zowel zijn kennis van zaken als zijn invloed op het buitenlandse beleid van Amerika is enorm. Na een hackeraanval op Stratfor is er het een en ander bij WikiLeaks over hem te vinden.

George Friedman’s boodschap in Chicago:

Die VS controleert alle wereldzeeën. Geen enkele macht heeft dat ooit gedaan. Daarom kunnen wij gewoon andere landen binnenvallen, terwijl zij dat niet bij ons kunnen. Dat is een goede zaak. Wij moeten de controle over de zeeën en in de lucht behouden, want dat is de basis voor onze macht.

En even later:

Het primaire interesse van de Verenigde Staten was in de laatste eeuw, dus in de Eerste, Tweede en ook in de koude oorlog, de relatie tussen Duitsland en Rusland. Want verenigt zouden deze beiden de enige macht zijn, die ons zou kunnen bedreigen en daarom is te waarborgen, dat dit niet gebeurt.

Dat Amerika telkens weer een wig probeert te slaan tussen Rusland en West-Europa wordt dagelijks zichtbaar:

 • De geschiedenis rond het ijzeren gordijn.
 • Het permanente vijandbeeld welk ons door de media ingeplant wordt.
 • De Joegoslavië oorlog.
 • De Oekraïne staatsgreep door de geallieerden.
 • Het Syrië conflict.
 • Tegen alle westerse beloftes in: Het oprukken van de NAVO tot aan de staatsgrenzen van Rusland.
 • De demonisering van Poetin.
 • Het huidig economisch embargo tegen Rusland schaadt Amerika niet maar treft vooral Rusland en West-Europa

En laten we er geen misverstanden over bestaan: Het bombarderen van een ander soeverein land is volgens internationaal recht en de UN Charta gewoon verboden en daarmee een oorlogsmisdaad. Dat Amerika en alle presidenten niet veroordeelt worden heeft een andere oorzaak en doet niets af aan de misdaad. Of, hoe zou u het vinden wanneer Roemenië zo af en toe een bommetje op Schiphol gooit omdat ze onze politiek afkeurt?

Vanuit deze benadering, ziet het er naar uit dat de “bevrijding” van Europa in zowel wereldoorlog 1 en 2, maar ook de Koude Oorlog slechts een middel was om Europa blijvend te kunnen beheersen. Zonder een juist zicht op de geschiedenis zullen we het heden niet kunnen begrijpen. En wanneer we het heden niet kunnen begrijpen zullen we onze eigen positie in de wereld niet kunnen bepalen.

Zie ook:

3 gedachten over “Amerika en de Wereldoorlogen”

 1. v voor vendeta.
  film.

  de gecombineerde union jack/ u.s.a.vlag met hakenkruis.
  hm?
  nederland dat niet juridisch juist na ww2 terug is overhandigd aan geldend gekozen onder natuurlijke grondwetgeving.
  een nederlands bestuur dat de zetel
  buiten nederlands soeverijn grond gebied plaatste (₩₩2)
  en zodoende NULL LEEG is door eigen handelen.
  een koningshuis dat stelselmatig met nationaal socialisten uit duitsland trouwt (of argentijnse dictator regime lineages.)

  de kroon/the crown.
  de corporatie
  napoleon bonaparte

  begin onthuling beest systeem?
  eind beest systeem?

  ga op het internet
  maar hou het internet van jou af.

  Beantwoorden
 2. moderatie is verkapte cencuur.
  bouw je je eigen waarheid?
  zijn belangen of gevoelens je richtlijnen?
  is een externe bron bewijs voor
  dat waar niemand bij was?
  of mag een mening goed of fout bestaan daar waarheidsvinding
  mogel8jk word door uitfiltering van onwaarheden?

  immers ontelbare minescule en groteske onwaarheden bestaan en waarheid staat op zich en is enkelvoudig en onverranderbaar.

  dit is je zelf geconstrueerde en vrijwillig ingelopen mentale gevangenis en de deur was nimmer op slot , doch roept en schreeuwd men onverondwaardigd .
  ze hebben mij opgesloten!
  en is overtuigt , ik ben wakker!

  Beantwoorden
 3. De BIS bank is van alles op de hoogte want de BIS heeft geen politieke agenda alleen financiële.

  Kijk maar eens wat de BIS deed tijdens WO2 die gaven de nazi’s de middelen om hun oorlogsmachine op te bouwen. Hierdoor is de rol van de BIS bank voor en tijdens de tweede wereldoorlog dermate bedenkelijk geweest.

  De BIS wil alleen de controle over het geld houden en door voor zullen ze geen middel schuwen.

  In de BIS nemen de centrale banken van 60 landen deel, waaronder ook de opkomende mogendheden China en India. Alle 60 centrale banken zijn aandeelhouder in de BIS. Zij bezitten samen 86% van alle aandelen. Dus grofweg minder dan 2% gemiddeld per land. De overige 14% van de aandelen zijn in handen van private personen.

  De personen die 14% van de aandelen hebben bepalen wat er gebeurt in de wereld daar licht de echte macht of wel de kop van de draak.

  De speciale positie van de BIS en haar leden
  In 1931 werd er een soort ‘corporate charter’ afgesproken, waarin het vooral ging over zaken als immuniteit en onafhankelijkheid. In 1987 werd met de Swiss Federal Council de “Headquarters Agreement” overeengekomen, een verdrag waarin de bijzondere positie van de BIS werd geformaliseerd.

  Enkele opmerkelijke artikelen uit dit verdrag:

  – De BIS is niet onderhevig aan welke jurisdictie of internationaal recht van waar dan ook.
  – De BIS en haar leden of medewerkers zijn niet onderhevig aan eender welke belastingheffing van waar dan ook.
  – De BIS en haar leden en medewerkers genieten een buitengewone mate van imuniteit. Er is geen organisatie die controle op hen kan voeren zonder toelating van de BIS zelve.
  – De gebouwen van de BIS en het land eronder of eromheen, onverschillig van wie de eigenaar is zijn onschendbaar.
  – Vertegenwoordigers van de Zwitserse autoriteiten hebben geen toegang, tenzij er door de bank toestemming voor wordt gegeven.
  – De archieven van de bank, alle date en documenten zijn onschendbaar, te allen tijde, waar die zich ook mogen bevinden.
  – De bank heeft de bevoegdheid ten behoeve van de veiligheid om eigen politiediensten aan te houden.
  – Er is een volledige immuniteit betreffende strafrechtelijke en civiele vervolging en procedures, voor de bank als dusdanig.
  – Er heerst een volledige immuniteit voor personen en hun bagage verbonden aan de BIS
  – Er kan geen inzage verleend worden aan regeringen omtrent activiteiten van de BIS.
  – Er kunnen geen immigratie- of reisrestricties worden opgelegd voor leden of medewerkers van de BIS.
  – De BIS valt onder geen enkele jurisdictie.

  Kortom, een staat in de staat, met absolute monetaire macht, boven iedere wet gesteld, en gecontroleerd door niemand.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.