Voltaire Netwerk

 • Het Langzame Uiteenvallen van de Republiek in Frankrijk, door Thierry Meyssan
  on 11 juli 2020 at 22:28

  De afgelopen drie jaar is in heel Frankrijk een diepgaand protest gehoord. Het heeft tot nu toe onbekende vormen aangenomen. Het beweert een republikeins ideaal te zijn en stelt, de manier waarop het politieke personeel de instellingen dient, ter discussie tegenover de president van de apen […]

 • Venezuela's antwoord op de Britse verklaring voor zijn handelen, door Samuel Moncada
  on 11 juli 2020 at 22:28

  8 juni 2020 Ik heb de eer u toe te spreken naar aanleiding van mijn brief van 26 mei 2020 (S/2020/444) over onze aanklacht tegen de grootste roof, in de moderne geschiedenis van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, die tot op heden nog steeds volledig straffeloos wordt gepleegd door het Verenigd […]

 • Het Verenigd Koninkrijk steelt 1 miljard, door Samuel Moncada
  on 11 juli 2020 at 22:28

  26 mei 2020 Ik heb de eer u toe te spreken om van de gelegenheid gebruik te maken, om de grootste overval in de moderne geschiedenis van de Bolivariaanse Republiek Venezuela aan de kaak te stellen, die tot nu toe geheel ongestraft door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en […]

 • Hoe de Twee Grote Mogendheden Vrede kunnen Stichten in het Grote Midden Oosten, door Thierry Meyssan
  on 11 juli 2020 at 22:28

  Om vrede te sluiten, is makkelijk genoeg: je moet gewoon stoppen met het voeren van oorlog met elkaar. Maar in het grotere Midden-Oosten is het veel ingewikkelder, omdat er een veelheid aan actoren zijn voor wie een oplossing, wat die ook moge zijn, aan tegenstrijdige eisen moet voldoen. Onder deze […]

 • De NAVO aan het Roer van de Italiaanse Buitenlandse Politiek, door Manlio Dinucci
  on 11 juli 2020 at 22:28

  De ministers van Defensie van de NAVO (Lorenzo Guerini, Pd die Italië vertegenwoordigt) zijn op 17 en 18 juni bijeengekomen in een videoconferentie en hebben een reeks "besluiten genomen om het afschrikkingseffect van het bondgenootschap te versterken". Maar niemand in Italië praat […]

 • Hoe Washington van Plan is te Triomferen, door Thierry Meyssan
  on 11 juli 2020 at 22:28

  Tijdens het trimester van de Westerse lockdown werd de kaart van het Midden-Oosten diepgaand getransformeerd. Jemen is verdeeld in twee afzonderlijke landen, Israël is verlamd door twee premiers die elkaar haten, Iran steunt openlijk de NAVO in Irak en Libië, Turkije bezet het noorden van […]

 • Facebook omcirkeld Afrika, door Manlio Dinucci
  on 11 juli 2020 at 22:28

  Veel industrieën en dienstverlenende bedrijven gaan failliet of krimpen als gevolg van de lockdown en de daaropvolgende crisis. In plaats daarvan zijn er mensen die van dit alles hebben geprofiteerd. Facebook, Google (YouTube eigenaar), Microsoft, Apple en Amazon - schrijft The New York Times […]

 • Racisme en anti-racistische leugens, door Thierry Meyssan
  on 11 juli 2020 at 22:28

  De ideologieën van antiracisme en racisme zijn gebaseerd op dezelfde veronderstelling: dat er afzonderlijke menselijke rassen zijn die geen gezonde gemeenschappelijke nakomelingen kunnen hebben; een domme veronderstelling waarvan iedereen kan zien dat die niet klopt. De voorstanders van deze […]

 • Wat de protesten van de VS onthullen, door Thierry Meyssan
  on 11 juli 2020 at 22:28

  De antiracistische protesten in de Verenigde Staten hebben zich snel ontwikkeld tot een promotie van de ideeën die de Democratische Partij voorstaat. Het was niet langer een kwestie van vechten voor gelijkheid in de wet voor iedereen of het aanvechten van de vooroordelen van bepaalde […]

 • 5G, het Nieuwe Traject van de Wapenwedloop, door Manlio Dinucci
  on 11 juli 2020 at 22:28

  Terwijl Canada zojuist toestemming heeft gegeven voor de uitlevering van MengWanzhou, de dochter van een van de leiders van Huawei, aan de Verenigde Staten, onthult de Amerikaanse Congressional Research Service het militaire onderdeel van de G5.

I footnotes