Political Correctness, Woke of gewoon hersenspinsels?

De Paus is woest!

Na het voorstel om Kerstmis een andere naam te geven, vergelijkt de Paus de EU met het naziregime

De EU-Commissie heeft een leidraad gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de term Kerstmis te vervangen door “vakantieperiode ” om ook andere religieuze gemeenschappen te kunnen bereiken. Het Vaticaan heeft hier scherp op gereageerd.

Paus Franciscus heeft de poging van de Europese Unie aan de kaak gesteld om de term “kersttijd” te vervangen door een zogenaamd neutralere term zoals “vakantieperiode”. De Paus zei dat dit een maatregel was die ook door een repressief regime getroffen had kunnen worden.

Paus Franciscus heeft er geen doekjes om gewonden toen hij tijdens een terugvlucht van Cyprus en Griekenland zijn veroordeling uitsprak over wat hij een onverstandig idee vond. Journalisten citeerden de Paus:

“In de loop der geschiedenis hebben vele, vele dictaturen geprobeerd iets dergelijks te doen.”

“Denk aan Napoleon: en dan verder … denk aan de nazi- en de communistische dictatuur … dit is weer eens de modieuze trend naar een verwaterd secularisme …. Maar dit is iets dat beslist nog nooit heeft gewerkt.”

De EU, zo voegde de paus eraan toe, moet ervoor waken “de kant op te gaan van een ideologische kolonisatie”, omdat dit anders alleen maar zou leiden tot verdeeldheid onder de leden, met de ondergang van de hele unie als gevolg.
“De Europese Unie moet de bijzonderheden van elk land respecteren, de diversiteit van de landen, en mag ze niet over een kam willen scheren”.(1)https://de.rt.com/europa/128150-papst-vergleich-eu-mit-nazidiktatur/

De paus staat er nu niet om bekend dat hij meningen ventileert die het establishment mishagen, daarom is het bijzonder betekenisvol dat hij in het onderhavige geval uit zijn vel is gesprongen.

Maar wat was de aanleiding hiervoor? blank
De EU-commissaris voor het gelijke-kansenbeleid, Helena Dalli had een leidraad opgesteld met tips voor de “inclusieve communicatie”. Daarin geeft ze advies hoe beleidsmakers binnen de EU hun boodschappen begrijpelijker kunnen maken voor minderheidsgroepen. De term “Kerstmis” werd daarin ongepast geacht omdat deze de aanhangers van andere godsdiensten dan het christendom in verwarring zou kunnen brengen.

Helena Dalli, of zoals ze vroeger hete, Elena Christina Albela, werd ooit in 1979 tot Miss Malta verkoren. Nu wil ik niet in het stereotype oordeel vervallen, dat een mooie vrouw niet ook intelligent zijn kan, maar persoonlijk heb ik Miss-verkiezingen altijd als heel vernederend voor de deelneemsters beschouwd, en als lijnrechte tegenstelling tot alle emancipatorische pogingen. Nu zou je natuurlijk ook kunnen stellen dat Dalli als slachtoffer van een dergelijke uitwas van seksisme, de aangewezen persoon is om dergelijke problemen aan te kaarten.

Ik heb de leidraad van de Europese commissie bekeken – ik zou nu niet willen zeggen gelezen, want anders zou ik braakneigingen hebben gekregen. Ik wil hier niet beweren dat discriminatie niet bestaat, maar ik vraag me af of discriminatie niet een haast wel biologisch bepaald gegeven is? Want wat is de individuele partnerkeuze anders dan discriminatie? Waarom vind je de één aantrekkelijk en de ander niet? Waarom kiezen teefjes om te paren altijd de grootste beschikbare reu? Het probleem is niet het feit dat er gediscrimineerd wordt, dat is bijna onontkoombaar. Het probleem is dat discriminatie een politieke hype is geworden, die gevolgen heeft voor de betrokkenen. Door er steeds weer op te wijzen dat er een probleem is, creëer je dat probleem pas. Je legt juist de nadruk op de verschillende groepen en de verschillen tussen deze groepen. Juist hierdoor ontstaat er een scheuring in de samenleving.

Het nieuwste voorbeeld is de beslist niet-inclusieve behandeling van mensen die niet ingeënt zijn. Als je niet gevaccineerd bent, kun je aan bepaalde evenementen niet meer deelnemen. Het smoesje waarom dit geen discriminatie zou zijn, luidt dat “iedereen zich toch kan laten inenten”. Maar zou je niet met een gelijksoortige redenering tegen iemand die ontevreden is over zijn gender-rol, kunnen zeggen “maar hij/zij/het kan zich toch laten ombouwen”?

In ieder geval vind ik het verwerpelijk dat de Europese Commissie zich met dergelijke ongein bezig houdt en er tijd en middelen aan verspeelt, terwijl er echt wel dringendere problemen bestaan. Het globale financiële stelsel staat op punt om in te storten, door de corona maatregelen zijn belangrijke leveringsketens onderbroken, en miljoenen mensen zijn door honger bedreigd. Er wordt door de westerse, trans-Atlantische landen voortdurend tegen China en Rusland gestookt en een oorlog wordt haast wel uitgelokt.

blank
Ik was nog vergeten op te noemen dat in Duitse adventskalenders de wijzen uit het morgenland, i.p.v. die heiligen drei Könige nu die heiligen drei König*innen gespeld worden.

En waar houden we ons mee bezig? Met het in de ban doen van woorden als juffrouw, actrice, directrice etc. In het Engels gaan er stemmen op om in de toekomst maar S/he te schrijven en he en she af te schaffen. In Duitsland wemelt het in iedere politiek correcte tekst van de sterretjes. De politici zijn nu Politiker*innen of PolitikerInnen (wat de leesbaarheid van de tekst niet bevordert). Je mag niet meer van Studenten en Studentinnen spreken, het zijn nu Studierende.
Het nieuwe denken wordt ons opgedrongen, maar ik ben van mening dat daardoor niets zal veranderen. Vergroot je niet juist de kloof tussen verschillende groepen door het constant als een probleem af te schilderen? Zou er niet de nadruk op gelegd moeten worden dat we het over mensen hebben, die misschien op sommige punten verschillen, maar allemaal even waardevol zijn?
Binnen de EU kunnen we waarnemen dat de nieuwere EU-leden kennelijk nog niet afdoende gehersenspoeld zijn. Landen als Hongarije en Polen weigeren aan het hele LGBT-gedoe mee te doen.

In de pers valt nu veel onbegrip te bespeuren dat dergelijke nuttige voorstellen als de leidraad inclusieve communicatie niet met meer enthousiasme zijn ontvangen. De tegenstanders worden als reactionair, conservatief en achterlijk omschreven. Het woord fascistisch durft men nog net niet in de mond te nemen.

Maar ik heb kennelijk weer eens iets niet goed begrepen. Het zou toch moeten gaan om inclusieve communicatie, waarin iedereen zich dan ook zou moeten kunnen vinden? Deze inclusieve communicatie is per definitie goed, maar indien iemand er anders over denkt is dat dan per definitie verwerpelijk?

Hongarije is er fel op tegen dat het transgender-ideaal op school wordt gepropageerd. Dit heeft reeds tot conflicten met de EU geleid. Orban is een sluwe vos en heeft nu besloten een referendum over deze kwestie te houden.(2)Vergelijk hiertoe ook: Anti-Spigel Het staat nu al vast dat de Hongaarse bevolking tegen het LGBT-dictaat zal stemmen en dan staat de EU voor een dilemma. Enerzijds is het afwijzen van deze beginselen heel slecht, dus Hongarije zou gestraft (heropgevoed) moeten worden.
Anderzijds is het houden van een referendum de opperste vorm van democratie en is dus per definitie goed.
We zullen zien hoe de EU dit dilemma zal oplossen. Misschien door erover te zwijgen?

En tot slot zou ik iedereen een zalige Kerst (Chanoeka, Suikerfeest – hoewel dat momenteel niet actueel is) willen toewensen, of de EU dat nu goed vindt of niet.

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.