Poetins inval in Oekraïne: vlucht naar voren?

Dit bericht verscheen bij Apolut.net
Een commentaar van Hermann Ploppa

Voordat het mes op de Russische keel werd gezet, werd de preventieve aanval uitgevoerd. Eén verliezer in dit Va Banque – spel staat al vast: West-Europa – en in het bijzonder Duitsland.

blank
Russische tank kort voor de invasie van Oekraïne op het Krim-schiereiland

Wij zijn er allemaal aan gewend geraakt dat de Russische president Vladimir Poetin zich gedistingeerd op de achtergrond houdt en iedere onbeschaamdheid van de westerse waardengemeenschap herhaaldelijk met engelengeduld en stoïcijnse kalmte betitelt als een actie van “onze westerse partners”.

Dat is nu voorbij. Ik stond op het punt deze dagelijkse dosis te schrijven toen de Russische strijdkrachten op weg gingen naar de afgescheiden republieken Donetsk en Lugansk. En ik kon mijn oren niet geloven toen plotseling Russische parachutisteneenheden het vliegveld van de Oekraïense hoofdstad Kiev al hadden veroverd. Russische gevechtseenheden werden ook gespot in Kharkov. Dat was nog maar net gebeurd of de Russen hadden al de toegang tot een kanaal veroverd dat van cruciaal belang is voor de watervoorziening van de Krim. En die door de junta in Kiev was afgesloten om de bevolking van de Krim letterlijk uit te drogen. Nu heeft Rusland zelfs een eiland in de Donau-delta geannexeerd.

Dat neemt ons alle woorden uit de mond. Dit is zonder twijfel en ondubbelzinnig een schending van het internationaal recht. Het is onuitsprekelijk hypocriet wanneer het zelfingenomen Westen zich hierover kunstmatig opwindt, want er is nog nooit één interventie door het Westen geweest die niet gebaseerd was op een massale schending van het internationaal recht. En omdat dit het geval was, werden steeds nieuwe constructies geleverd om deze schendingen van het internationaal recht voor het publiek aanvaardbaar te maken:
“Het Westen heeft met haar westerse waarden de verantwoordelijkheid om bedreigde minderheden in een soevereine staat te beschermen tegen hun existentiële bedreiging door de regering van het betrokken land. De boosaardige Serviërs hadden andere volkeren in de Federale Republiek Joegoslavië uitgemoord en in concentratiekampen gestopt. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan! We moeten de Joegoslavische hoofdstad Belgrado bombarderen – in naam van de mensheid!”

“En nu de Russische president Poetin. In eerste instantie beroept hij zich op zijn verantwoordelijkheid om de burgers van de republieken Donetsk en Lugansk, die zich van Oekraïne hebben afgescheiden, te beschermen.”

In feite zijn de meeste burgers van deze republieken in het bezit van een Russisch paspoort, zodat zij duidelijk onder de beschermingsverantwoordelijkheid van de Russische Federatie vallen (op een totale bevolking van ongeveer 3,5 miljoen mensen zijn er momenteel 860.000 in het bezit van een Russisch paspoort – noot redactie). En sinds de Maidan-coup van 2014 zijn burgers van de twee republieken herhaaldelijk zonder aanleiding in hinderlagen neergeschoten door Oekraïense paramilitaire terreurmilities, en zijn granaten gebruikt om belangrijke gebouwen te vernielen. Het feit dat Russische troepen nu in het Oekraïense binnenland binnendringen is echter ontegenzeggelijk een schending van het internationaal recht.

Niettemin heeft het Westen tot dusver tamelijk gematigd gereageerd op de Russische militaire operaties in Oekraïne. Russische bankrekeningen in het Westen zijn “bevroren”. Profielen van vooraanstaande Russische politici en zakenlieden worden gepubliceerd. Maar het is niet heel ingrijpend. De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde dat Rusland niet zal worden uitgesloten van het wereldwijde rekeningbeheersysteem SWIFT. De VS willen ook niet zonder de goedkope grondstoffen uit Rusland. Zichzelf afsnijden van vitale Russische grondstoffen, dergelijke hara-kiri manoeuvres zijn alleen weggelegd voor de debiele Duitse regering, met haar annulering van de Nord Stream 2 gaspijpleiding.

En de Oekraïense president Vladimir Selenkiy huilt: de NAVO laat hem in de steek. Hij had alle 27 staatshoofden van de NAVO-landen gebeld en om hulp gevraagd. Zij verklaarden allen dat zij niet verantwoordelijk waren. Selenskiy moet nu alleen onderhandelen met de gemene Russische beer. De Oekraïense president heeft immers op de Veiligheidsconferentie van München gedreigd zijn land met kernwapens te bewapenen – hetgeen met een pijnlijke stilte werd beantwoord. Waar gaat Selensky zo snel de kernbommen vandaan halen?! Oekraïne is een mislukte staat en mag al blij zijn als er ‘s middags nog aardappelen op tafel staan. Wil Selensky de bommen op de zwarte markt krijgen? Nu staat de Oekraïense president daar naakt en geeft hij reeds een geopolitieke neutralisatie van Oekraïne te kennen als een witte vlag naar Moskou.

We komen echter niet echt verder met de behandeling van het Oekraïne-conflict in het kader van het internationaal recht. Dit blindemannetjesspel wordt momenteel hartstochtelijk gespeeld door alle partijen in de Duitse Bondsdag. Het feit dat de zogenaamde Linkse Partij reeds lang pro-Amerikaanse solidariteit aan de dag legt, is niet nieuw meer. Maar ook de AfD-parlementsfractie veroordeelt nu de jongste militaire operaties van Rusland. Dit is geenszins een verrassing voor iedereen die de moeite heeft genomen het partijprogramma van de ‘Alternative für Deutschland’ te lezen. De AfD wil zich fit houden voor een komende coalitieregering met de CDU en CSU onder leiding van een BlackRock-kanselier Friedrich Merz.

Achter het niveau van het nobele internationale recht schuilt echter de cynische grimas van de realpolitik. Internationaal recht is een prachtig iets. Maar het wordt door alle hoofdrolspelers in de wereldpolitiek slechts misbruikt als propagandistisch decor voor basale wandaden. In het geval van Rusland betekent realpolitik:

“Het is al meer dan honderdvijftig jaar het verklaarde doel van de Westerse mogendheden om het Euraziatisch continentaal plat in te pikken.”

Of het nu de Engelse geopoliticus Halford Mackinder is of de geopolitieke bemoeial George Friedman: het doel is altijd Rusland open te breken en zich zijn immense bodemschatten toe te eigenen. Potentiële concurrenten zoals Duitsland moeten worden uitgeschakeld. Dat is de rode draad in de wereldpolitiek – en al het andere is slechts decoratief. Na de ontbinding van de Sovjet-Unie werden de bufferstaten van het Warschaupact overgebracht naar de westerse invloedssfeer en geleidelijk opgenomen in de NAVO. Dit verkort ook de aanvliegroute voor westerse troepen naar de Russische Federatie.
Publicist Gellermann noemt de Russische militaire operatie in Oekraïne “oorlog tegen oorlog”.

President Poetin heeft in zijn recente toespraken keer op keer duidelijk gemaakt dat de kans om Rusland te verdedigen tegen een geplande omsingeling met westerse kernwapens steeds kleiner wordt. In de ogen van veel Russen heeft Poetin veel te lang geaarzeld om deze komende dreiging krachtig af te wijzen. De komende dreiging wordt genoemd: Amerikaanse atoombommen liggen opgeslagen in het stadje Büchel in Duitsland. Ze worden nu ingeruild voor een nieuwe, effectievere generatie kernbommen. Deze atoombommen moeten op de een of andere manier op Rusland worden afgevuurd. Voor dit doel hebben de VS nieuwe oppervlakte-grondraketten van het Dark Eagle-systeem ontwikkeld. Een Dark Eagle systeem bestaat uit vier enorme vrachtwagens. Op elke truck worden twee grond-grondraketten geplaatst.

Deze raketten kunnen kernkoppen van de generatie B61-12 met een snelheid van vier keer de geluidssnelheid binnen enkele minuten in Russische metropolen zoals Moskou katapulteren. De tijd tot de inslag in Rusland wordt verder verkort door het feit dat deze Dark Eagle transporters steeds heen en weer worden gereden langs de Russische grens. In de toekomst zal er dus geen tijdvenster meer zijn waarin dergelijke eerste aanslagen nog kunnen worden afgewend. Op dit punt kan de Russische tegenpartij alleen een nucleaire tegenaanval lanceren. Het zijn echter niet de VS die door de Russische tegenaanval zouden worden getroffen. Centraal-Europa, vooral Polen en Duitsland, zou dan in een maanlandschappen worden omgetoverd.

Dat de VS de nucleaire vernietiging van Duitsland willens en wetens accepteren, werd reeds in 1987 bewezen tijdens het virtuele NAVO-manoeuvre WINTE/CIMEX in de toenmalige regeringsbunker Ahrtal. In dit simulatiespel werden de steden Hamburg en Dresden door het Westen zelf op de tekentafel weggevaagd als reactie op een veronderstelde Russische aanval. Op dat moment had kanselier Helmut Kohl nog het statuur om zijn volk terug te trekken uit de NAVO-manoeuvre. Want wat voor nut hebben verdedigingsmaatregelen als er niets meer te verdedigen valt?

Welnu, de vernieuwde Dark Eagle-generatie in de geplande nucleaire oorlog tegen Rusland werd onlangs getest in de VS en zal tegen eind 2023 worden ingezet aan de Russische grens in Oost-Europa. Het is duidelijk dat Rusland niet werkeloos kan en mag toezien bij deze monsterlijke bedrijging. Het is evenmin geruststellend dat Rusland een mislukte staat genaamd Oekraïne voor zich heeft liggen. Een staat die sinds 2014, sinds de zogenoemde Maidan-opstand, in verval is geraakt. Er zijn oligarchen die de staatsbegroting slechts zien als een buit voor hun kleptocratische verrijking. Een staat die zich de luxe veroorlooft om fascistische paramilitaire bendes te financieren uit belastinginkomsten. Er gaat praktisch niets meer in deze in verval geraakte gemeenschap: De beroemde Antonov vliegtuigfabrieken produceren geen vliegtuigen meer. Scheepswerven worden als insolvent geliquideerd. En Oekraïne kan niet leven van graanexport alleen. De staal- en steenkoolvelden bevinden zich ook in de afgescheiden Oostelijke republieken.

Een dergelijke onstabiele staat vormt een voortdurend veiligheidsrisico voor de buurlanden. De terroristische troepen, gesteund door de Oekraïense belastingbetalers, paraderen ongegeneerd door het land met hakenkruis-symbolen. Ze verwijzen trots naar een traditie van de schoktroepen onder leiding van Stepan Bandera.

“In naam van deze schoktroepen werden van februari 1943 tot april 1944 100.000 Polen afgeslacht in Volhynia en Oost-Galicië. Bandera bandieten waren ook betrokken bij gruwelijke pogroms tegen de Joodse bevolking”.

Vandaag de dag wordt Bandera in Oekraïne gevierd als een nationale held. Bandera was een agent van de Duitse Abwehr en droeg de codenaam “Consul II”. Met zo’n desolate uitgangspositie probeert Selenskij een beetje indruk te maken met zijn kernwapens, die hij vermoedelijk van het Darknet wil halen.

“Dat betekent: voordat de Russen het mes op de keel wordt gezet, zal Poetin een bevrijdende slag toedienen.”

Gezien de hierboven beschreven bedreigende situatie zou het cynisch zijn om de Russen het recht op zelfverdediging te ontzeggen. De vraag is veeleer of de Russen erin zullen slagen zich weer uit Oekraïne terug te trekken. Zullen zij erin slagen respect te herwinnen met selectieve strategische aanvallen en zich dan terugtrekken in Rusland? Of zal het Oekraïne-avontuur uitdraaien op een nieuw Afghanistan-debacle?

We herinneren ons: om de Afghaanse regering te beschermen tegen door het Westen opbouwde islamistische terroristen, viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen met zware artillerie. En kwam vast te zitten in de Afghaanse puinhoop. Hetzelfde kan gebeuren met de Russen in Oekraïne. De Russen kunnen waarschijnlijk snel afrekenen met een miserabel gemotiveerd Oekraïens leger en luchtmacht. Maar dan blijven de fascistische paramilitaire eenheden nog over. Ze kunnen terugkijken op bijna honderd jaar partizanen oorlog.

Guerrillaoorlogvoering is hun businessmodel. Met de hulp van westerse financiering en materiële voorraden kunnen zij zich voorbereiden op een lange guerrilla-oorlog en de Russische strijdkrachten voor lange tijd aan zich binden. Wederom zou de burgerbevolking het slachtoffer worden van deze tragedie. Het Pentagon heeft reeds berekend dat in geval van een Russische interventie in Oekraïne, ongeveer vijf miljoen Oekraïners hun land zouden ontvluchten. Zij zouden dan moeten worden overgebracht naar kampen in Polen en Duitsland. Dit keer zouden landen als Libanon en Turkije geen miljoenen vluchtelingen in kampen opnemen, zoals tijdens de Syrische oorlog het geval was. Deze keer zouden wij in Duitsland het gelag betalen voor onze blinde-volgzaamheid aan de VS. Daar komt nog bij dat een gestoorde Oekraïense krijgsheer de gaspijpleidingen naar het Westen in gijzeling zou kunnen nemen en onze gasvoorraad verder naar nul zou kunnen brengen. Mensen, zorg voor kachels op vaste brandstof als je kunt…

Wat betekent dit voor de Duitse vredesbeweging? Dit alles betekent natuurlijk niet dat wij de schending van het internationale recht door Rusland toejuichen. Maar het betekent duidelijk dat wij ons ten minste even krachtig moeten verzetten tegen de nucleaire bewapening tegen Rusland vanaf onze bodem als wij destijds hebben gedaan met de zogenaamde Pershing raketbewapening in het begin van de jaren tachtig. Wij hoeven hiervoor niet te vertrouwen op de partijen en hun politici. In de strijd tegen de Coronamaatregelen heeft zich echter onlangs opnieuw een zelfverantwoordelijke burgerbeweging gevormd. Deze beweging omvat reeds miljoenen ontwaakte medeburgers en zij kunnen zichzelf organiseren.

En natuurlijk omvat de strijd tegen de dictatuur van Corona ook de strijd tegen de nucleaire bewapening van onze oosterburen. Dit wordt reeds vertaald in praktische politiek op een breed front.

Laten we de corrupte politici links en rechts laten. Laten wij onze eigen strijd voor democratie en vrede leiden.

 

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.