Oorlogspropaganda (vervolg)

De oorlogspropaganda(1)als de situatie niet zo gevaarlijk was, zou je zeggen “dit ontwikkelt zich tot een echte soap-opera” wordt nog verder op de spits gedreven. Op 17-02-2022 vond er een zitting van de VN Veiligheidsraad plaats om de vermeende Russische agressie te veroordelen.

blank blank

Het flesje van Colin Powell is haast tot een symbool geworden voor de oorlog tegen Irak. Tegenwoordig noemt men dat een meme.(2)Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee of ideeën-stelsel zoals een godsdienst of ideologie, dan wel een techniek of andere menselijke vinding of gebruik dat zich onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke hersenen en sociale netwerken), en wordt ook … Lees verder... Antony Blinken probeert nu ook met behulp van een foto de geschiedenis in te gaan. Als je de foto goed bekijkt, zie je dat de ruiten nog heel zijn en dat is merkwaardig na zo een inslag. Deze opname is weliswaar uit een andere hoek genomen, maar het is heus hetzelfde gat. Maar misschien heeft men voordat de foto werd genomen nog snel de glaszetter laten komen.
Het interessante is dat niemand meer weet wat Powell in zijn redevoering precies gezegd heeft toen hij het flesje ophield. Met de redevoering van Blinken zal dat niet anders lopen. Je kunt je trouwens afvragen welke bewijskracht een klein fotootje heeft dat even opgehouden wordt om aan een grote groep mensen te laten zien, we leven immers in het tijdperk van de reuzen-beeldschermen in alle vergaderruimtes.

De belangrijkste punten van de redevoering waren:

[ik richt me tot elk] lid van deze raad en aan elk land ter wereld, omdat de basisbeginselen van vrede en veiligheid, beginselen die na twee wereldoorlogen en een koude oorlog zijn vastgesteld, in gevaar zijn. Namelijk het beginsel dat een land de grenzen van een ander land niet met geweld kan wijzigen, het beginsel dat een land een ander land niet kan voorschrijven welke keuzes het maakt of welk beleid het voert of met wie het omgaat, het beginsel van nationale soevereiniteit. Om dit soort crises te voorkomen zijn de Verenigde Naties, en met name deze Veiligheidsraad nu juist opgericht.

We moeten iets ondernemen om de tegen de Oekraïne gerichte Russische acties te voorkomen. In de afgelopen maanden, zonder enige provocatie of reden, heeft Rusland meer dan 150.000 troepen verzameld langs de grenzen van de Oekraïne. Dat is gebeurd in Rusland zelf, in Wit-Rusland en op de bezette Krim. Rusland zegt dat het die troepen nu weer terugtrekt. We kunnen echter niet bevestigen dat dit in betreffende gebieden ook daadwerkelijk is gebeurt. Onze informatie geeft duidelijk aan dat deze troepen, waaronder grondtroepen, vliegtuigen en schepen, zich voorbereiden op een aanval op de Oekraïne in de komende dagen.

We weten niet precies hoe het zal aflopen, maar dit is waarop de wereld zich dient voor te bereiden. In feite vindt het vandaag al plaats, op dit moment, nu Rusland ervoor gekozen heeft zich op het oorlogspad te begeven en opnieuw dreigt met militaire acties. Als eerste is Rusland van plan een voorwendsel te verzinnen voor een aanval. Dit zou een gewelddadige actie kunnen zijn, die Rusland vervolgens de Oekraïne in de schoenen schuift, of een absurde aantijging die Rusland tegen de Oekraïense regering zal inbrengen. We weten nog niet precies welke vorm dit zal aannemen. Het zou kunnen gaan om een gefingeerde zogeheten terroristisch aanval binnen Rusland, de verzonnen ontdekking van een massagraf, een in scène gezette drone-aanval op burgers, een voorgespiegelde, of zelfs een echte aanval met chemische wapens. Rusland zou een dergelijk gebeurtenis kunnen bestempelen als etnische zuivering of genocide, en daardoor de spot kunnen drijven met een beginsel dat wij in dit gremium beslist niet licht opvatten, en dat ook ik op grond van mijn familiegeschiedenis niet licht opvat.[…]

Nu Blinken toch zijn familiegeschiedenis aanhaalt, hier enige uitleg. Van vaders kant stamt hij van Hongaarse Joden af en van moeders kant van Oekraïense. Voor veel Europeanen betekende Amerika het beloofde land. En ze willen voorbeeldige Amerikanen worden. Bij bekeerlingen tot een andere religie is bekend dat ze meestal nog dogmatischer zijn dan de oudgelovigen. Hetzelfde verschijnsel ziet men bij immigranten in Amerika. Ze hebben zich het dogma van het Amerikaanse exceptionalisme volledig eigen gemaakt. Men denke aan Henry Kissinger (Duitsland), Paul Wolfowitz (Polen), Zbigniew Brzezinski (Polen), George Friedman (Hongarije) etc., allemaal strategische voordenkers, die het beleid van de VS in belangrijke mate hebben beïnvloed.

blankHet is opmerkelijk dat het Westen precies meent te weten hoe de Russische aanval zal verlopen. Het Britse Ministerie van Defensie heeft bijvoorbeeld de bijgaande kaart bekend gemaakt. Ik dacht altijd dat aanvalsplannen zorgvuldig gekoesterde geheimen waren, vanwege het verrassingseffect. De aanval zou dan in de komende paar dagen moeten plaatsvinden en volgens de geruchten zullen de Russen – nu ze eenmaal toch bezig zijn – dan ook gelijk opstomen naar Moldavië en verder ook nog de Baltische staten veroveren. Er is nog geen tijdstip bekend gemaakt waarop de Russen dan in Amsterdam zouden arriveren. Wat de geruchten ook vergeten te vermelden, is dat in de aangrenzende landen ongeveer 30.000-60.000 man Amerikaanse troepen gelegerd zijn en ook de NAVO-landen Polen, Hongarije en Roemenië eigen legers bezitten. In de Oekraïne zelf staan er ook nog eens ca. 150.000 man onder de wapenen. Uit strategisch oogpunt zou het het domste zijn wat de Russen zouden kunnen doen om gelijktijdig op meerdere punten aan te vallen, bovendien horen we alsmaar over de (slechts) 150.000 man, die de Russen langs de Oekraïense grens in paraatheid zouden hebben gebracht. De Russen hebben weliswaar een efficiënt leger, maar om de hele Oekraïne onder de voet te lopen zou toch een grotere legermacht nodig zijn.
Ik ben van mening dat als de Russen daadwerkelijk in de Oekraïne zouden ingrijpen, ze zich tot het gebied van de Donbass zouden beperken, en dat dan alléén indien de Oekraïense troepen een groot offensief  tegen de Republieken zouden lanceren.

blankNiet iedereen staat het helder voor ogen om welke gebieden het eigenlijk gaat. De donkergroene gebieden op de kaart zijn de Volksrepublieken van Donetsk en Loegansk, deze zijn in de hand van de separatisten. De lichtgroene gebieden zijn onder Oekraïens gezag, maar de Volksrepublieken beschouwen dit gebied eveneens als tot de Donbass behorend en zouden daar een autonome staat willen stichten, die dan de naam Novorossisk (Nieuw-Rusland) zou moeten krijgen. Geen realistische optie – iets dergelijks zou misschien alleen onder druk van de Verenigde Naties kunnen gebeuren.

De Verenigde Naties worden voorlopig nog sterk door de Verenigde Staten gedomineerd en er zal niet veel gebeuren wat de VS niet goedkeuren. Rusland en China proberen op dit moment de VN weer meer gewicht te geven. Ze willen van de New World Order (onder leiding van Amerika) af en naar een multi-polaire wereldorde. Rusland en China hebben zich dan ook tegen de motie in de VN Veiligheidsraad uitgesproken, waarmee de Russische agressie veroordeeld had moeten worden.

China heeft zich al herhaaldelijk tegen de Anglo-Saksische oorlogspropaganda uitgesproken. Tijdens de bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad herinnerde de Chinese vertegenwoordiger, Zhang Jun, er nogmaals aan dat zeven jaar geleden op 12 februari 2015, de verdragen van Minsk werden getekend. China ziet in de navolging van de verdragen de enige weg om tot een vreedzame oplossing van het Oekraïne-conflict te komen.

[…] Alles gebeurt met een reden. De uitbreiding van de NAVO is een vraagstuk dat niet over het hoofd mag worden gezien bij de huidige spanningen omtrent de Oekraïne. De voortdurende uitbreiding van de NAVO in het kielzog van de Koude Oorlog druist in tegen het alom geaccepteerde streven naar gemeenschappelijke veiligheid. De veiligheid van het ene land mag niet ten koste gaan van de veiligheid van andere landen. Evenzo mag de regionale veiligheid niet berusten op het versterken of zelfs uitbreiden van militaire blokken. Dit geldt evenzeer voor de Europese regio als voor andere regio’s in de wereld. Er is maar één land dat weigert de mentaliteit van de Koude Oorlog af te zweren. Dit land zegt het ene en doet het andere, om absolute militaire superioriteit te behouden. Het heeft in de regio Azië-Stille Oceaan de handen ineengeslagen, trilaterale en quadri-laterale kleine kliekjes gevormd, en is uit op het uitlokken van een confrontatie. Wat dit land doet, zal de Aziatische Stille Oceaan alleen maar in tweedracht en beroering brengen, en de vrede en stabiliteit in de regio ernstig bedreigen ten nadele van de landen in de regio, terwijl het er zelf ook niets mee opschiet. China dringt er bij de betrokken landen op aan lering te trekken uit de geschiedenis, de notie van gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid te onderschrijven, vast te houden aan de benadering van versterking van het wederzijds vertrouwen en regeling van geschillen door middel van dialoog en overleg, en meer te doen om bij te dragen tot de wereldvrede en de regionale stabiliteit.

Ook de Russische VN-afgevaardigde herinnerde nogmaals aan de verdragen van Minsk en aan het feit dat Kiev weigert deze na te komen. Hij noemt tevens nog eens de punten van de overeenkomst op:

 1. staakt-het-vuren
 2. terugtrekking van wapens;
 3. toezicht van de OVSE;
 4. start van een dialoog tussen Kiev en Donbass
 5. amnestie
 6. uitwisseling van gevangenen
 7. humanitaire toegang
 8. opheffing van de economische blokkade
 9. herstel van de controle van Kiev over de grens, indien punt 11 wordt uitgevoerd
 10. terugtrekking van buitenlandse formaties en huurlingen
 11. nieuwe grondwet die voorziet in een speciale status voor Donbass
 12. bekrachtiging van het bevel tot het bijeenroepen van verkiezingen
 13. intensivering van de werkzaamheden van de contactgroep in Minsk

Zeven jaar zijn verstreken, maar geen van de bepalingen van het pakket is door de Oekraïne volledig uitgevoerd, te beginnen met de allereerste bepaling, namelijk een staakt-het-vuren. De hoofdoorzaak van het probleem is de systematische onwil van Kiev om een rechtstreekse dialoog te voeren met de gemachtigde vertegenwoordigers van Donetsk en Loegansk in de Contactgroep. Dit gebeurt ondanks het feit dat de paragrafen 4, 9, 11, en 12 van het document een dergelijke dialoog uitdrukkelijk voorschrijven. Dit is niet een soort abstracte eis van onze kant, dit is een verplichting van de Oekraïne zoals in het document omschreven. En dit is de bepaling die onze buren steeds vaker proberen te betwisten, waardoor het hele proces van Minsk op niets dreigt uit te lopen, met meest nadelige gevolgen voor de Oekraïne.

In het kader van de westers oorlogspropaganda werd aan de Russische VN-afgevaardigde in een interview gevraagd:

Wanneer zal de Russische aanval plaatsvinden? (let wel, er wordt niet meer gevraagd “zal er een aanval plaatsvinden?“, maar alleen nog naar de datum waarop)
De afgevaardigde antwoordde daarop:
Op 30 februari 2022 (ik hoop dat journalisten nog niet zo zeer zijn verblind, dat ze nog weten dat februari geen 30 dagen heeft)

Dus we zien nu allemaal gespannen de 30ste februari tegemoet en vergeten dat er in de Donbass echte vuurgevechten plaatsvinden, waarbij mensen sterven. En om het nog eens duidelijk te stellen: de gevechten vinden plaats tussen de Volksrepublieken van Donetsk en Loegansk en het Oekraïense leger. Van Russische zijde is nog geen schot gevallen – anders hadden we dat wel uitgebreid in het nieuws gehoord.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.