Oorlogspropaganda

Nabeschouwing over de dag (16-02-2022) waarop Poetin de Oekraïne had moeten binnenvallen

Voor een oorlog moet het publiek in de juiste stemming gebracht worden, daar dient oorlogspropaganda namelijk voor. We krijgen dagelijks te horen hoe gevaarlijk de tegenstander is en dat die ieder moment kan aanvallen.

Nu de propaganda tegen Rusland ongekende afmetingen aanneemt, wil ik aan een andere propagandaoorlog herinneren.

Het publiek werd op de aanval op Irak zorgvuldig voorbereid. Praktisch iedereen herinnert zich Colin Powell met het gifflesje. Maar ook Engeland heeft flink zijn best gedaan om de stemming tegen Irak aan de kook te brengen.

blank
45 minuten van de ondergang verwijderd

Tony Blair legde een dik dossier op tafel met bewijzen dat Saddam Hussein massavernietigingswapens bezat waarmee hij Groot-Britannië binnen 45 minuten zou kunnen bereiken. Hij zei er weliswaar niet bij dat daardoor potentieel niet London werd bedreigd, maar een Britse basis op Cyprus. Later bleek dat het dikke dossier berustte op een plagiaat van een scriptie van een Amerikaanse universiteit en op de getuigenis van een enkele Iraanse taxi-chauffeur die een gesprek tussen twee officieren had gehoord. Toentertijd vonden over de hele wereld protesten tegen een oorlog plaats, Irak werd ondanks het ontbreken van bewijzen en zonder een mandaat van de VN bezet. De inval, die zogenaamd de Irakezen moest bevrijden, heeft het land in een ongekende chaos laten verzinken en heeft aan meer dan 1 miljoen mensen het leven gekost. Van de beloofde transitie van Irak in een bloeiend, welvarend, democratisch land is niets geworden.

Ik zie grote overeenkomsten in de propaganda van toen en de propaganda tegen Rusland nu. Maria Zacharova(1)Persattaché van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik citeer uit het telegram-kanaal van Maria Zacharova merkt hiertoe op:

Wat de VS en Engeland nu doen is klassieke oorlogspropaganda.

De Internationale Overeenkomst inzake burgerrechten en politieke rechten, die op 16 december 1966 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verbiedt in resolutie 2200 A (XXI) deze vorm van propaganda. Het eerste lid van artikel 20 van dit document luidt: “Alle propaganda voor een oorlog is bij de wet verboden”.

Of zou verboden moeten zijn. Maar Washington en Londen hebben altijd vastgehouden aan het beginsel dat ze daarin de vrije hand moeten hebben.

En dus maken de Verenigde Staten, bij het aangaan van hun verplichtingen ten aanzien van deze overeenkomst, het volgende voorbehoud: “Artikel 20 [van de overeenkomst] machtigt de Verenigde Staten niet, noch verplicht ze deze tot wetgevende of andere maatregelen die het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering, zoals gewaarborgd door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten, zouden beperken.

Groot-Brittannië maakt een soortgelijk voorbehoud: “De Regering van het Verenigd Koninkrijk zal artikel 20 interpreteren in overeenstemming met de rechten die door de artikelen 19 en 21 van de overeenkomst worden verleend en behoudt zich het recht voor om, na wetgeving te hebben uitgevaardigd over aangelegenheden in het belang van de openbare orde (ordre public), geen verdere wetgeving uit te vaardigen. Het Verenigd Koninkrijk behoudt zich hetzelfde recht voor met betrekking tot elk van zijn afhankelijke gebiedsdelen.”

Om duidelijk te zijn. De overeenkomst werd aangenomen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en had niet alleen tot doel de mensenrechten te beschermen, maar ook de mensheid weg te leiden van de afgrond waarnaar zij in die jaren door de militaire retoriek van de NAVO-landen werd geduwd. De Sovjet-Unie (en later de Russische Federatie) en tientallen andere staten in de wereld, die zich bewust waren van het enorme gevaar dat oorlogspropaganda kan inhouden, hebben vrijwillig afstand gedaan van deze bedreigende praktijk. Maar noch Washington noch Londen doen afstand van de mogelijkheid ten allen tijden een brandende lucifer in een hooiberg te kunnen gooien.

Wat we nu zien is oorlogspropaganda in zijn zuiverste vorm. De agressieve retoriek probeert de levering van wapens aan de Oekraïne, het zenden van militaire trainers naar dat land, het houden van militaire oefeningen van de NAVO nabij de grenzen van Rusland en het opzetten van een offensieve algemene militaire infrastructuur door westerse landen goed te praten.

De westerse staten hebben in de afgelopen twee maanden de restanten van een functionerend staatsstelsel in de Oekraïne kapot gemaakt. Nu hebben bestuursfunctionarissen en afgevaardigden het land verlaten, president Zelenski heeft de functionarissen weliswaar gesommeerd om binnen 24 uur terug te komen, maar of ze daaraan gehoor geven is nog de vraag. Dit kan alleen tot chaos leiden, en de Oekraïense economie gaat verder achteruit.

blank

blank
RUSSIA is set to invade Ukraine at any time with a massive missile blitz and 200,000 troops, according to US intelligence. Highly placed sources said preparations to defend the besieged nation would continue – despite reports Putin was withdrawing some troops from the border.

De aangekondigde invasie heeft tot nu (16-02-2022, 17:00) niet plaatsgevonden, maar de Russen staan immers niet om hun punctualiteit bekend, misschien komt die nog?
blank
De verklaring voor het feit dat de invasie onverwacht niet heeft plaatsgevonden, luidt nu als volgt:
dankzij het heldhaftige optreden van Joe Biden(2)Zie bijvoorbeeld de redevoering van Biden op 15 februari 2022 “Biden delivers remarks on increasing tension between Russia and Ukraine”. Onder andere besproken in The Saker, If I did not know this is for real… en de vastberaden houding van Europa heeft Poetin het niet aangedurfd de Oekraïne binnen te vallen.

Maar de spanning wordt desondanks overeind gehouden. Zelfs als er niets gebeurt is dat een melding waard. The Sun bericht:
“Het tijdstip van 3 uur ‘s nachts (1 uur GMT) waarop Amerikaanse inlichtingendiensten een Russische aanval verwachtten, is afgelopen nacht zonder incidenten voorbijgegaan, terwijl Poetin het Westen in het onzekere blijft houden.

De koude, heldere lucht boven de hoofdstad Kiev – waar de plaatselijke bevolking zich op een luchtaanval had voorbereid – bleef stil, afgezien van passerende commerciële vluchten.

Maar de spanning bleef hoog tot zonsopgang op de dag dat Amerikaanse functionarissen hadden gezegd dat Poetins invasiemacht op Oekraïne zou worden losgelaten.”

Er is nu al heel vaak een Russische aanval voorspeld. Dit lokte bij Maria Zacharova het volgende commentaar uit:

Een verzoek aan de Amerikaanse en Britse desinformatie-media Bloomberg, The New York Times, The Sun enz. – het rooster van onze invasies voor het komende jaar te publiceren. Ik wil graag mijn vakantie kunnen plannen.

blank
Lavrov en Shojgoe. Zitten ze misschien al in Kiev?

Verder publiceerde ze de bijgaande foto:

Ook al doen de Russen nogal luchtig over de propagandacampagne die er gaande is, de trend is zeer gevaarlijk. Als het westen alleen nog maar naar zijn eigen propaganda luistert en deze ook gelooft, is het gevaar groot dat niemand meer oor heeft voor de argumenten van de Russische Federatie. Een van de mogelijkheden is dat als Poetin de Oekraïne nog steeds niet wil aanvallen, men dan zelf een aanval onder valse vlag ensceneert en deze de Russen in de schoenen schuift.

We zitten nu in een situatie die zich in de loop der geschiedenis nog nooit heeft voorgedaan, namelijk dat de twee zogenaamd aan de rand van een oorlog staande tegenstanders, Rusland en de Oekraïne, beide zeggen dat er in de nabij toekomst geen oorlog te verwachten valt, terwijl een derde maar zijdelings betrokken partij(3)De VS en het VK  bij hoog en bij laag zweert dat de oorlog nu ieder moment kan uitbarsten. We leven in interessant tijden…

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.