Gratis geld bestaat niet

blankEr bestaat al enkele jaren een discussie over het Basisinkomen. We zullen zien dat dit onderwerp, in beginsel gediscussieerd vanuit sociale idealen, binnenkort door machthebbers gekaapt zal gaan worden. Uit eigen ervaring schreef ik al eens over het fenomeen “De gekaapte idealen” . We zullen deze tactiek in de toekomst veel tegen gaan komen omdat zij  de basis vormt voor de Agenda 2030.

Geen armoede meer, geen honger, duurzame landbouw, klimaat verandering, geen ziektes enz. enz. vormen de 17 SDG’s (Duurzaamheidsdoelen) van de Agenda 2030.
Wie kan daar dan ook tegen zijn? Klimaat, landbouw en gezondheid hebben de beleidsbepalers al gekaapt.

De armoede in de wereld gaat aan de meeste Europese burgers voorbij. Hier komt binnenkort echter verandering in. We zullen door de maatregelen van de afgelopen twee jaren, door nog komende maatregelen en de naadloos aansluitende Oekraïne crisis in een onvoorstelbare economische crisis zinken met armoede tot gevolg. (Vermoedelijk wordt er nog een derde crisis achteraan geschoven)

Armoede & honger

Wanneer de nood hoog genoeg is, komt, waarschijnlijk in Europees verband, de overheid en biedt haar burgers financiële ondersteuning aan. Een basisinkomen, maar dan wel in de vorm van een CBDC.
Achter de schermen wordt er (al jaren!) hard gewerkt aan een CBDC. Dat wil zeggen een Central Bank Digital Currency en dat heet Digitaal Geld van een Centrale Bank. De financiële ondersteuning zal een blijvend basisinkomen worden, waarmee de burgers een direct door de staat stuurbaar en manipuleerbaar inkomen ontvangen.\

Wellicht onnodig om nog te melden dat de burger door deze “weldaad” van onze staat, van deze “weldaad” afhankelijk zal zijn omdat zij in haar levensbehoefte uit arbeid niet meer kan voldoen.

Voor ons reden om een korte serie berichten te gaan plaatsen over het basisinkomen algemeen. Dit om een eigen inzicht te kunnen vormen over de uitwerking en consequenties van een basisinkomen binnen een samenleving.

 

De volgende citaten verschenen in een uitgebreid artikel in het tijdschrift Driegonaal

Gratis geld bestaat niet

Waarom het basisinkomen een sympathiek maar onverstandig idee is

“Naar verluidt viel, in de laatste maanden van de tweede wereldoorlog, het ‘Zweeds wittebrood’ op een gegeven moment uit de hemel. Hopelijk is dit brood vervolgens op een rechtvaardige wijze verdeeld. Na die tijd echter, zoals ook daarvoor, komt ‘het brood’ niet meer uit de hemel vallen.
Het invoeren van het basisinkomen is als het verdelen van het Zweedse wittebrood dat morgen, overmorgen en alle dagen daarna geacht wordt uit de hemel te komen vallen. “

“Het gesprek over het basisinkomen is een gesprek over de verdeling van welvaart. Dat gesprek zal blijken een schadelijke illusie te zijn wanneer het niet begint met het gesprek over het bepalen en verdelen van onze inzet ten behoeve van het sociale geheel (op te vatten als bijvoorbeeld ‘de gemeenschap’, ‘de samenleving’, ‘de wereld’). Die inzet leidt er immers uiteindelijk toe dat er iets te verdelen ís.”

“Het basisinkomen gedacht als een sociaal vangnet klinkt mooi – maar waarom zou er een vangnet moeten zijn voor degenen die goed zonder kunnen? Het basisinkomen als sociale springplank (als middel dat mensen in staat stelt zich te wijden aan wat zij essentieel vinden) is een weinig sociaal, eerder een zelfzuchtig concept. Op grond waarvan zou ik het recht moeten hebben mij te wijden aan wat ik essentieel vind – en op welke wijze draag ik dan bij aan de mogelijkheid dat ‘de ander’ van dit zelfde recht gebruikt maakt? Wie voorstander van het basisinkomen is én sociaal wil zijn, richtte zich op het realiseren van die sociale springplank voor anderen dan zichzelf (hij ontvangt overigens in dat geval al doende zijn eigen ontwikkeling op de koop toe) – en zal er niet in willen berusten dat anderen dag in dag uit werken voor zíjn sociale springplank.”

Een passend recht op arbeid zou er uit moeten bestaan dat de mens die zegt: “ik wil arbeid verrichten” op de kortst mogelijke termijn aan het werk kan op een manier die aansluit bij zijn capaciteiten (en dat werk is ‘arbeid’, dat wil zeggen een activiteit die leidt tot een resultaat waaraan anderen daadwerkelijk behoefte hebben die zij tot uitdrukking brengen in de vorm van een inkomen voor de werkende mens). “

“Een verbetering van de situatie waarin het werken voor veel mensen een moeizame, en op den duur zelfs ongezonde bezigheid is, komt tot stand door een bevrijding van het geestesleven en een verandering van de economische praktijk (die afgelezen zou kunnen worden aan de vraag of de juiste prijs gehanteerd wordt). Het basisinkomen biedt hierin niets dat tot een fundamentele oplossing leidt. Sterker nog, invoering van het basisinkomen binnen de bestaande structuren, zal de druk (méér productie, méér efficiency, méér rendement, minder kosten) op alle plaatsen waar gewerkt wordt alleen maar opvoeren.”

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.