De ware reden voor het verplichten van vaccins

blankSinds de ondertekening van het European Vaccine Action Plan (EVAP) staan de neuzen van alle Europese politieke leiders richting ‘verhogen van de vaccinatiegraad’. Het politieke streven lijkt één Europees, gelijkgetrokken, verplicht vaccinatieprogramma te zijn. En zoals we in onze buurlanden al hebben gezien streeft men ernaar dat dit niet alleen voor baby’s geldt, maar ook voor schoolgaande kinderen. Is dit medische noodzakelijk? Het onderstaande artikel is een vertaling van het artikel ‘The Real Reason for Vaccine Mandates’ van Ted Kuntz, en werd gepubliceerd in ‘The Vaccine Reaction’.

Het laat zien hoe hypocriet het beleid is. Ongevaccineerde, gezonde kinderen worden geweigerd, omdat ze een “gevaar” zijn. En gevaccineerde kinderen die mazelenvirussen uit het vaccin kunnen verspreiden, hebben vrij toegang. Politici zijn er kennelijk niet in geïnteresseerd dat kinderen die worden gevaccineerd met het BMR-vaccin ingespoten worden met levende, gemanipuleerde virussen die zich in het lichaam van het kind kunnen vermeerderen. Ze kunnen zowel voor “mazelachtige” symptomen verantwoordelijk zijn, als door het gevaccineerde kind verspreid worden.

De ware reden voor het verplichten van vaccins

Het argument dat wordt aangevoerd om kinderen die gedeeltelijk of helemaal niet zijn gevaccineerd te weigeren op kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen, is het risico dat zij zouden vormen voor kinderen die om medische redenen niet zijn gevaccineerd of die nog te jong zijn om al volgens het schema gevaccineerd te zijn. Het is een hartverwarmend verhaal dat voortkomt uit mededogen om die kinderen die medisch kwetsbaar zijn te beschermen. Of ligt het anders…

Als we de voorstanders van verplicht vaccineren op hun woord zouden geloven, volgt daaruit dat we ook niet kunnen toestaan ​​dat kinderen of volwassenen die geen ‘immuniteit’ hebben opgebouwd toegang hebben tot kinderdagverblijven en openbare onderwijsinstellingen. Het gaat niet alleen om ‘gevaccineerd’, maar om daadwerkelijk ‘geïmmuniseerd’ tegen infectieziekten, dus om een aantoonbaar niveau antilichamen.

Dit roept een aantal vragen op:

  • Mogen kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden wel naar een kinderopvang of openbare school gaan?
  • Mogen de 5%-10% van de kinderen die niet voldoende ‘antilichamen’ aanmaken in reactie op het eerste BMR-vaccin naar kinderdagverblijven of scholen gaan?
  • Mag het significante percentage van de bevolking van wie de hoeveelheden antilichamen in het bloed sterk zijn afgenomen na een aantal jaren toegang krijgen tot kinderdagverblijven of scholen?
  • Worden er titertests uitgevoerd om te bepalen wie voldoende hoeveelheden antilichamen heeft en dus geen gevaar is voor de omgeving?

En, als ziekteoverdracht echt is waar de voorstanders van verplicht vaccineren zich zorgen over maken, zouden die kinderen die recent zijn gevaccineerd met levende-virusvaccins niet ook van scholen en openbare ruimtes moeten worden geweerd totdat de virale verspreiding is gestopt (dus na ongeveer 15 dagen)?

Als voorstanders van verplicht vaccineren niet van al deze personen eisen dat hen de toegang wordt ontzegt op kinderdagverblijven, scholen en andere openbare ruimtes, dan dient men zich af te vragen of het ‘besmettingsgevaar’ echt wel hun primaire zorg is.

Het gaat niet om een medisch risico

Ik denk dat we allemaal de antwoorden op deze vragen wel weten. Geen van de kinderen die niet gevaccineerd zijn omdat zij medische kwetsbaar zijn wordt de toegang tot een openbare ruimte ontzegd. Geen van de kinderen die niet op het vaccin reageren met het aanmaken van antilichamen wordt de toegang tot een openbare opleiding ontzegd. Geen van het significante aantal kinderen en volwassenen wiens immuniteit is afgenomen, wordt de toegang tot een openbare instelling ontzegd. Er zijn geen vereiste titertests zijn om te bepalen wie daadwerkelijk immuun is en wie niet. En het wordt niet erkend, laat staan dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van virale verspreiding van kinderen die recentelijk zijn gevaccineerd.

Dit betekent dat de beperkingen die worden opgelegd aan selectief gevaccineerde of niet-gevaccineerde kinderen niet gaan over een medisch risico. Het gaat niet om de overdracht van ziekten. Het gaat niet om de veiligheid van de openbare ruimte. Als het echt om medische risico’s en de overdracht van ziekten ging, dan zouden deze andere niet-gevaccineerde en niet-geïmmuniseerde kinderen en volwassenen, evenals degenen die recentelijk zijn ingeënt met levende virusvaccins, ook geen toegang tot openbare ruimtes mogen krijgen. Maar dat zal nooit gebeuren.

Wat duidelijk is, als we erover na durven te denken, is dat het verplicht stellen van vaccins voor kinderdagverblijven of scholen gaat over het afstraffen en onder druk zetten van ouders die om weloverwogen redenen ervoor kiezen om de risico’s van vaccins te vermijden. Verplichtingen gaan niet over het ‘veilig’ maken van de openbare ruimte, maar zijn eerder een harteloos middel om gezinnen te dwingen tegen hun wil in te vaccineren door de mogelijkheid van opvang of onderwijs te ontnemen aan gezonde kinderen.

Wanneer je de argumenten onderzoekt die worden gebruikt voor het uithollen van de rechten die een burger heeft, is dat niet het medische risico, of de compassie voor de medisch kwetsbare. Het is een schijnvertoning van de medische industrie. Het is het bedrog van de lobbyisten van de farmaceutische industrie. Het is niet de gezondheid waar zij zich zorgen om maken. Het draait allemaal om macht, controle en het wegnemen van het recht van ouders om nee te zeggen tegen ongewilde en onveilige medische producten.

blankDe farmaceutische industrie is een bedrijf dat in de ban is geraakt van hebzucht, arrogantie en het bewust creëren van onwetendheid. Hetzelfde bedrijf dat beweert medelijden te hebben met de kwetsbaren, toont geen enkele compassie voor de kinderen die schade opgelopen hebben als gevolg van vaccinaties. Het gaat allemaal over het verkopen en toedienen van vaccins, met of zonder uw toestemming.

Dus als een politicus, een medicus, of een lobbyist in de vaccinindustrie u vertelt dat verplichte vaccins nodig zijn om de kwetsbaren te beschermen, laat hen dan weten dat u hun bedrog doorziet. Vertel hen dat als ze echt medelijden hebben met de kwetsbaren, ze medelijden zouden moeten hebben met de kinderen met vaccinatieschade. Vertel hen dat ‘de keizer geen kleren aan heeft’ en u hun naakte hebzucht en gevoelloze veronachtzaming doorziet. Vertel hen dat u niet akkoord gaat en dat ook nooit zult doen.

Vertaling:  Door Frankema van de Stichting Vaccinvrij

Bron originele artikel: ‘The Real Reason for Vaccine Mandates’ – Ted Kuntz

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.