Corona – Opnieuw bezinnen

Dit artikel is niet iets voor nieuwsjagers. Het is een oproep om met bezonnenheid de ons bekende gegevens nog eens te overdenken.
We zullen op Wakkermens in de komende tijd vaker zaken herhalen, de overheersende media hebben hier geen alleenrecht op.

 

Gastbijdrage door Frank

Sinds geruime tijd worden we via het journaal “geïnformeerd” over het coronavirus. Hierbij kan je een zeker angst die je bekruipt, niet ontkennen.
Er komen vragen op als: Hoe gevaarlijk is dit virus nu echt? Zullen veel mensen door dit virus sterven?
Na enige tijd van bezinning komen er vragen zoals: wat zijn dan de symptomen? En vanaf wanneer ben je een gevaar voor de ander? Of ook: kun je iemand al ‘aansteken’ als je zelf nog geen symptomen vertoond?

Deze vragen dringen zich aan mij op omdat ik ervan uitga dat het om een bijzonder kwaadaardige griepvariant gaat. Vooral omdat ik zie dat er in Europa, en Nederland, drastische maatregelen getroffen worden, maatregelen die grote delen van de bevolking op economische wijze in nood brengen. De nood van deze mensen moet op de een of andere manier toch in verhouding staan tot het gevaar van deze griep-variant.

Als je enigszins bekomen bent van de schok die deze maatregelen veroorzaken, blijft het opmerkelijk stil rond de vragen die ik over het virus zelf heb. Hoe gevaarlijk is nu dit virus? En, weet echt niemand iets over dit coronavirus? Dan maar zelf op zoek gaan.

blank
De grijze golfbewegingen geven de ‘normale’ maxima en minima van de aantallen weer.

En zie: de instantie die de overheid adviseert, het RIVM, doet al sinds 2009 metingen bij over griepziektes. Op hun site hierover, https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland, staat een fraaie grafiek over sterfte-aantallen van begin 2017 t/m 26 februari 2020 (zie hiernaast).

Hierin zijn pieken te zien, die blijken met griepvirussen te maken te hebben. Hierbij wordt het aantal van 3000 overschreden. In 2017 met wel 1000; dus 1000 mensen meer, die sterven dan ‘normaal’ mag je dan aannemen. In 2020 met 200.

 

Dat geeft toch wel te denken:

Nu worden er zo strenge maatregelen getroffen, terwijl we tijdens de winter 2017-2018 toch eigenlijk niets vernomen hebben over een groter aantal sterfgevallen!

Maar we praten hier over griep en niet over corona, zou je kunnen tegenwerpen.
Daar is het volgende bij te bedenken: uit een onderzoek dat in Glasgow is uitgevoerd, blijkt dat 7 – 15 % van de griepvirussen corona-varianten zijn. Er zijn vele typen griepvirussen, waar corona dus deel van uit maakt. Normaal wordt er bij metingen geen onderscheid gemaakt tussen grieptypen, zoals ook in de grafiek hierboven het geval is.

Maar dit coronavirus is toch een nieuwe variant van het virus? Ook hier is een volgend gegeven goed te overwegen: elk jaar ontstaan er nieuwe varianten van griepvirussen, dus ook van coronavirussen. Dit is de reden dat we elk jaar opnieuw een grotere of kleinere griepepidemie hebben. Zouden de virussen niet muteren, veranderen, zouden we niet meer ziek worden, omdat we immuun zijn voor de varianten van voorgaande jaren. Dit verschijnsel is bekend bij mensen die hier ervaring mee hebben, ook bij het RIVM. Wat dit betreft is het bericht van iemand met ervaring op dit gebied interessant:

De voormalig Duitse politicus, internist en longarts Wolfgang Wodarg over het Corona virus.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Elk jaar moeten we opnieuw door ervaring met de dan weer optredende ziektes, kijken welke verschijnselen zich voordoen en hoe de ontwikkeling van de dan voorhanden virussen verlopen. Vraag je een ervaringsdeskundige, dan zal die met recht zeggen: “we moeten kijken en afwachten hoe de griep verloopt, daar kunnen we nog niet veel over zeggen”.

Zou men helemaal niets kunnen zeggen, zoals dat nu gesuggereerd wordt? Feitelijk wel, maar we hebben tegenwoordig wel ervaringen over meerdere jaren opgebouwd (het RIVM vanaf 2009), waardoor we over de grote lijnen toch iets kunnen zeggen. Hieruit kan inderdaad niet direct worden afgeleid voor het huidige ziekteverloop. Maar we kunnen wel vergelijken en kijken of er van een scherpe toename sprake is, of men lang ziek blijft en of er veel mensen ziek worden. Dit allemaal in vergelijking met voorgaande jaren.

Wanneer we dit doen, dan moeten we vaststellen dat het huidige coronavirus tot nu toe, geen aanleiding geeft om van een zware epidemie te spreken. Het lijkt er zelfs op dat, gemeten aan de aantallen, de griep van dit jaar ruim achterblijft bij die van 2017-2018. En dit is opmerkelijk, zeker gezien de drukte die er omheen gemaakt wordt.
Nog meer vragen mogen we stellen bij de maatregelen die ons nu opgelegd worden! – zeker gezien de ervaringen die we hebben uit de voorgaande jaren en de tijd in het jaar: zie grafiek.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.