Vaccineren – persoonlijke keuze of ernstige fout?

Grote waardering en  respect heb ik voor de onvermoeibare en moedige strijd die de parlementariërs van Forum voor Democratie in het parlement leveren. Standvastig debatteren zij binnen en buiten het parlement en nemen hierbij duidelijke standpunten in!

Volgende tekst is overgenomen van
de website van Forum voor Democratie

Moeten we ons laten vaccineren, zoals politiek leiders in de hele Westerse wereld semi-verplicht willen afdwingen – of moeten we dat juist niét doen? Maakt het überhaupt iets uit, of is het een ‘persoonlijke keuze’ (zoals Geert Wilders denkt)? Thierry Baudet en Ralf Dekker verkenden namens FVD het speelveld.

blankAan alle kanten worden we onder druk gezet om ons te laten vaccineren tegen corona. De media promoten het, billboards en commercials prijzen het aan. Politici, bedrijven en onderwijsinstellingen dreigen intussen met maatschappelijk isolement, ontslag, het ontzeggen van toegang tot colleges. Banken hebben zelfs aangekondigd geen zakelijke rekeningen te openen voor organisaties die een tegengeluid laten horen en werken deze organisaties actief tegen als ze al een rekening hebben. Weiger je de prik, dan zijn daar ook de scheldwoorden, de frames: wanneer je niet meedoet aan het vaccinatieprogramma ben je dom, paranoïde, een ‘wappie’, een ‘complotdenker’, een ‘antivaxxer’, een verspreider van ‘desinformatie’, egoïstisch, niet solidair, onverantwoordelijk. Stap voor stap wordt degenen die geen prik willen en een andere afweging maken, die geloven in hun eigen afweersysteem, in hun eigen gezondheid, het leven lastiger gemaakt. Steeds verder wordt de druk opgevoerd.

Maar wie gevaccineerd is kan corona nog steeds krijgen en overdragen. Volgens recente gegevens heeft wie gevaccineerd is zelfs een vrijwel even grote kans om de Delta-variant te krijgen en te verspreiden als niet-gevaccineerden. En terwijl degenen die het hebben gehad waarschijnlijk levenslang immuun (1)https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9 zijn (en veel bétere immuniteit hebben dan een vaccin je ooit kan geven), moeten zij óók na een halfjaar een prik halen! Iedere logica ontbreekt. Wat is hier nu werkelijk gaande? Volstaat het nog om vaccinatie te blijven zien als ‘persoonlijke keuze’, of wordt het langzamerhand een morele plicht om het vaccin niet te nemen – omdat alleen langs die weg deze medische dwangstaat nog kan worden gestopt?

 

1. HET VIRUS IS NOG ALTIJD NIET BIJZONDER GEVAARLIJK

Allereerst: het virus waarover dit allemaal gaat is en blijft niet bijzonder gevaarlijk. De IFR (ofwel: de mortaliteit, de dodelijkheid) ligt vér onder de 1 procent, wat betekent dat meer dan 99 procent van de mensen die corona krijgt gewoon weer beter wordt. Wereldwijd schommelt het sterftecijfer rond de 0,15 procent (2)Zie hierover bijvoorbeeld de vergelijkende metastudie van prof. John Ioannidis (Stanford University), gepubliceerd in het European Journal of Clinical Investigation (mei 2021), ‘Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic … Lees verder... – iets hoger dan het sterftecijfer van de seizoensgriep (3)Over de IFR van de seizoensgriep zijn weinig recente data beschikbaar, op Kamervragen van FVD hierover antwoordde Hugo de Jonge: “De IFR van influenza is niet bekend in Nederland. Hiernaar wordt geen specifiek onderzoek uitgevoerd.” (zie: … Lees verder.... In een recente Amerikaanse studie werd de CFR geschat tussen de 0,1 en 0,2 procent.) (in verband met de relatief vergrijsde bevolking liggen beide getallen in Nederland iets hoger dan het mondiaal gemiddelde – maar ook niet extreem veel hoger). In vergelijking met influenza ligt ook het aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van COVID-19 wat hoger, maar ook daar zien we geen schokkend contrast. Bovendien moeten we in overweging nemen dat het wat grotere beroep op de zorg, behalve met het specifieke verloop van corona, vanzelfsprekend ook nog te maken heeft met de psychosomatische effecten van de enorme paniek die al achttien maanden onder ons is. Mensen zijn massaal bang gemaakt en zullen eerder aankloppen bij de dokter dan voorheen. Ondertussen laten de cijfers nog altijd vrijwel geen oversterfte zien en overlijden door Corona haast alleen zeer kwetsbare mensen met onderliggende ernstige ziektes. Wie kijkt naar het totaal aantal doden in 2020 ziet ook geen grote stijging ten opzichte van eerdere jaren (4)Zie hierover bijvoorbeeld: https://www.fvd.nl/geen-oversterfte-door-corona en https://www.fvd.nl/presenteerde-baudet-vijf-onwaarheden-tijdens-uitzending-op1. In deze video wordt ook op dit thema ingegaan: https://www.youtube.com/watch?v=ii6PeEyXOj8. Er is, kortom, eigenlijk weinig aan de hand.

 

2. DE WERKING VAN DE VACCINS IS DUBIEUS

De meeste coronavaccins zijn gebaseerd op nieuwe gen-manipulatie-technieken die sinds 2020 voor het eerst op grote schaal werden ingezet. Hun werking is best bijzonder: gezonde lichaamscellen worden middels biologische codes (zogeheten ‘mRNA’) gestimuleerd om specifieke eiwitten te produceren en zo bepaalde effecten van een virusinfectie na te bootsen – waardoor het menselijk immuunsysteem in theorie zou moeten worden verbeterd en een soort quasi-immuniteit zou moeten ontwikkelen. Nu zou het in principe best kunnen dat de vaccins door deze complexe manipulatie van het immuunsysteem enig beschermend effect hebben. Maar doordat ernstige gevolgen van Covid-19 in beide groepen – gevaccineerden en niet-gevaccineerden – zeldzaam zijn is de werkzaamheid van het vaccin moeilijk met statistische significantie aan te tonen. Daarnaast muteren coronavirussen snel, waardoor inmiddels alweer een groot aantal nieuwe varianten bestaat dat behoorlijk verschilt van de oorspronkelijke Wuhan-variant waarop de vaccins werden ontworpen. Zo is de beschermende werking van de vaccins (voor zover die al bestond) inmiddels hoe dan ook ernstig verminderd (5)British study shows COVID-19 vaccine efficacy wanes under Delta’ (Reuters, 19 augustus 2021, https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/british-study-shows-covid-19-vaccine-efficacy-wanes-under-delta-2021-08-18/5) en is het ook duidelijk geworden dat permanente groepsimmuniteit … Lees verder....

 

3. GEVACCINEERDEN VORMEN NET ZO’N GROOT ‘BESMETTINGSGEVAAR’ ALS ONGEVACCINEERDEN

Daarbij lijken de corona-varianten zich te ontwikkelen in de voor virussen gebruikelijke richting: meer besmettelijk, minder gevaarlijk (6)Dit normale proces heeft allerlei virologische oorzaken, maar de belangrijkste lijkt te zijn dat een virus dat minder gevaarlijk is langer bij de ‘drager’ (de zieke) blijft, en daardoor meer mensen kan besmetten – terwijl een zeer dodelijk virus (bijvoorbeeld Ebola) snel zal uitsterven. Dit heeft onder meer tot gevolg dat ook gevaccineerden relatief makkelijk besmet blijken te raken met de recente ‘Delta’-variant. Zij kunnen vervolgens ook anderen weer besmetten (7)“Vaccinated people (…) carry just as much virus in the nose and throat as unvaccinated people, and may spread it just as readily”, aldus Rochelle Walensky, de directeur van de CDC, het Amerikaanse RIVM, in The New York Times (30 juni 2021). … Lees verder.... Sterker: als Big Pharma gelijk heeft – en gevaccineerden minder symptomen krijgen bij besmetting dan ongevaccineerden – dan zullen zij bij uitstek de belangrijkste besmetters zijn. Zij hebben dan immers minder snel ‘door’ dat zij ziek (en dus besmettelijk) zijn…ze gaan voort met het gewone leven en ontmoeten anderen, gaan naar hun werk, bezoeken een feestje… en dus blijkt de gedachte dat ongevaccineerden specifiek een gevaar zouden vormen voor de samenleving ook al een fabeltje (bovendien hoeven gevaccineerden nergens meer te ‘testen voor toegang’ waardoor de kans dat zij ondanks hun besmetting tóch doorgaan met sociale omgang ook daardoor weer groter wordt dan de kans dat ongevaccineerden dat doen).

 

4. GEEN ENKEL VACCIN ZAL CORONA OOIT DOEN VERDWIJNEN

Maar nog belangrijker: geen enkel vaccin gaat influenza, corona, rhino of welk ander ‘zoönotisch’ virus ooit definitief doen verdwijnen. Deze virussen muteren voortdurend, zijn al eeuwen onder ons – en worden ook meegedragen en overgedragen door dieren. In tegenstelling tot ziektes zoals de pokken, die louter van mens tot mens gaan (en die om die reden uit te roeien zijn), zullen deze griepachtige virussen altijd onder ons blijven. ‘Nul besmettingen’ – het impliciete doel van al deze maatregelen – is dus volkomen onhaalbaar en irreëel. Waar de griepprik (met alle mitsen en maren van dien)(8)Zo was er – tot de uitbraak van corona en de massale propaganda voor de coronavaccins – altijd breed gedragen kritiek op de griepprik. Zie hierover bijvoorbeeld: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-overbodige-griepprik jaarlijks wordt verstrekt aan de ouderen en zwakkeren die erom vragen, wordt nu de coronaprik (met nogmaals: experimentele gentherapie, fundamenteel anders dan welke vroegere griepprik dan ook) opgelegd aan de gehele bevolking – inclusief jongeren en kinderen. Jongeren lopen bij een Covid-besmetting nagenoeg geen risico (9)Zie hierover bijvoorbeeld dit BBC-artikel: ‘Covid: Children’s extremely low risk confirmed by study’ (9 juli 2021): https://www.bbc.com/news/health-57766717. Ze doen het dus niet voor zichzelf. Maar het argument dat de maatschappij Covid-19 kan ‘verslaan’ door massale inenting, en dat jongeren de prik dus nemen voor een hoger maatschappelijk doel (‘je doet het voor een ander’), snijdt ook al geen hout. De vaccins leveren geen steriele immuniteit (en dat wordt door de producenten ook helemaal niet geclaimd). Het door vaccinatie uitroeien van corona is onmogelijk.

 

5. VACCINATIE IS OOK ZEKER NIET ZONDER RISICO

Ondertussen blijken de bijwerkingen van de vaccins aanzienlijk ernstiger en talrijker dan die van klassieke vaccins. En dan gaat het hier alleen nog over de korte termijn: de bijwerkingen op lange termijn zijn volstrekt onbekend (10)Maar juist deze langetermijneffecten zijn meer dan eens uiterst risicovol gebleken, bijvoorbeeld bij Softenon of Pandemrix, het omstreden ‘vaccin’ tegen de Mexicaanse griep dat narcolepsie bleek te veroorzaken. Zie hierover bijvoorbeeld: … Lees verder.... Maar in deze kortetermijn-registratie is het aantal ernstige bijwerkingen en sterfgevallen van de vaccins reeds ordegroottes hoger dan we tot nu toe bij enig klassiek vaccin hebben gezien. Hetzelfde beeld zien we in het buitenland.

Grafiek: Aantal gemelde vaccinatiebijwerkingen als percentage van het totaal aantal gezette prikken (bron: Lareb). (11)Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt meldingen van bijwerkingen van vaccinaties. Deze grafiek toont de meldingen per jaar (als deel van het totaal aantal gezette prikken) van de jaren 2011 tot en met 2020 (reguliere vaccins) en de coronavaccins van 2021.

Grafiek: Aantal gemelde vaccinatiebijwerkingen als percentage van het totaal aantal gezette prikken (bron: Lareb). (12)Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt meldingen van bijwerkingen van vaccinaties. Deze grafiek toont de meldingen per jaar (als deel van het totaal aantal gezette prikken) van de jaren 2011 tot en met 2020 (reguliere vaccins) en de coronavaccins van 2021.

 

6.DUS DAN MAAR GEWOON ALS PERSOONLIJKE KEUZE?

Dus moeten we vaccinatie tegen Covid-19 dan maar zien als een louter persoonlijke keuze? De één wil het wel, de ánder niet – en over smaak valt niet te twisten? Forum voor Democratie is een vrijzinnige partij die mensen maximale vrijheid gunt in het toedienen van stoffen en producten aan het eigen lichaam. Wie bepaalde voedingskeuzes wil maken, of wie wil roken, drinken, hormonen wil slikken – we laten het graag aan het individu om de eigen afwegingen te maken. Het nemen van een vaccin dat nauwelijks werkt, gevaarlijke bijwerkingen heeft en gericht is tegen een ziekte met een mortaliteit vergelijkbaar met de griep zou eenieder dan ook in principe vrij moeten staan. Als mensen per se 30 euro aan Pfizer willen betalen en twee injecties met gentherapie willen nemen – tja, misschien moeten zij vrijelijk hun gang kunnen gaan (maar waarom deze vloeistoffen door de belastingbetaler moeten worden bekostigd ontgaat ons geheel). Echter!

 

7. JA, ECHTER!

Hier is het probleem: in deze specifieke situatie is er iets geks aan de hand. We hebben net anderhalf jaar van lockdowns, anderhalve meter, mondkapjes, ‘testen voor toegang’ enzovoorts achter de rug. Er komen nieuwe varianten en dus hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe lockdowns aan. We zien aan alles dat er een vaccinatiedrang – zo niet ronduit vaccinatiedwang – aankomt. En als die vaccins eenmaal zijn gezet, dienen burgers een digitaal vaccinatiepaspoort bij zich te dragen waarmee de overheid op elk willekeurig moment eenieders medische status kan checken. Daar hoort ook bij: kunnen zien waar iemand is geweest, met wie hij of zij contact heeft gehad, enzovoorts. Wordt het in zo’n situatie niet toch een beetje anders? Blijft ‘vrije keuze’ wel zo ‘vrij’, als dit betekent dat:

  1. de ongevaccineerden volledig worden uitgesloten van het maatschappelijk leven, en
  2. ook de gevaccineerden (via die ‘app’) hun vrijheid en privacy verliezen?

Is het in dit specifieke geval niet eigenlijk plicht geworden om vaccinatie te weigeren? Juist om deze absurde tweedeling die dreigt te ontstaan te voorkómen, deze absurde controlemaatschappij te blokkeren? Inderdaad: gáát het nog wel om volksgezondheid? Of zien we hier de contouren van een totalitaire staat opdoemen via de band van de volksgezondheid? Tussen Geert Wilders en Thierry Baudet ontstond hierover een discussie op Twitter. De volgende drie argumenten tegen corona-vaccinatie werden hierin door laatstgenoemde ingebracht:

 

8. VACCINATIE LEGITIMEERT MET TERUGWERKENDE KRACHT DE EERDERE LOCKDOWNS

Door een (nauwelijks werkend en experimenteel) “vaccin” te nemen (met ook nog eens stevige bijwerkingen en op lange termijn geheel onbekende risico’s) bevestig je impliciet dat we te maken hebben met een zeer gevaarlijk virus (quod non) waar we heel bang voor moeten zijn (want waarom zou je anders dat risico lopen, waarom zou je die prik nemen); en dus geef je daarmee met terugwerkende kracht legitimiteit aan de lockdowns en andere vrijheidsontnemende maatregelen die – zoals steeds werd gezegd – “noodzakelijk” zouden zijn tot de komst van het “vaccin”.

 

9. VACCINATIE LEGITIMEERT MET VOORUITWERKENDE KRACHT TOEKOMSTIGE LOCKDOWNS

Ten tweede legitimeer je ook alvast de vólgende lockdowns als de (onvermijdelijke) “nieuwe varianten” weer komen; waarop dan natuurlijk ook weer nieuwe “vaccins” moeten volgen (zoals NRC-columnist Rosanne Hertzberger het formuleerde: “Gevaccineerde patiënten zijn het eerste bewijs van snel wegebbende immuniteit. Er komen dus derde prikken, en vierde prikken, en telkens nieuwe mutanten, die vijfde en zesde en zevende prikken behoeven. (…) Dat soort ‘hellend vlak’-argumentatie moet je normaal argwanen, maar in de coronacrisis is het telkens weer de realiteit gebleken.”)(13)https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/21/laten-we-het-beestje-bij-de-naam-noemen-dwang-a4055502. Heb je je nu in deze Eerste Ronde eenmaal laten injecteren, met welk argument zeg je dan straks, bij de volgende halfjaarlijkse vaccinatie-injecties, dat je niet meer meedoet? Je komt hier dus nooit meer uit, je gaat een traject in van eeuwigdurende cycli: uitbraak van een nieuwe variant, lockdown, nieuwe vaccinaties, nieuwe ‘toegangsbewijzen’, nieuwe uitbraak, etc.

 

10. VACCINATIE FACILITEERT HET NIEUWE NORMAAL

Maar het belangrijkste: door mee te doen met het vaccinatieprogramma en het ‘vaccinatiebewijs’ te accepteren en te gebruiken, faciliteer je het ‘nieuwe normaal’. Via lockdowns en social distancing zijn we gegaan naar semi-verplichte vaccinaties en een ‘QR-maatschappij’ waarin ‘bewijs’ van je medische status voortdurend moet worden overlegd. Dit betekent dat je gehele doen en laten permanent gecontroleerd en gemonitord kan worden. Een levensgevaarlijke stap richting onvrijheid waarvan het angstaanjagende vervolg ook niet moeilijk te zien is. Want nu al wordt breed gesproken over andersoortige lockdowns. Bijvoorbeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving dat pleitte voor klimaatlockdowns om onze CO2-uitstoot terug te dringen. TNO presenteerde zelfs een plan voor het invoeren van een persoonlijk CO2-budget, waarbij zorgvuldig per persoon wordt bepaald hoeveel vlees je mag eten, hoeveel je mag reizen en “wie elektrisch rijdt zou weer wat langer kunnen douchen.”(14)https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5237985/co2-budget-duurzaam-vliegen-vlees-emissiehandelssysteem-tno Eerst via een app, dan wellicht een armbandje dat je ‘uitstoot’ registreert? Hoe groot is de stap nog, van een corona-QR-maatschappij naar een klimaat-QR-maatschappij? We waren toch al gewend aan het feit dat we overal onze QR-code moesten laten zien?

 

11. WAAR LEIDT DAT OP TERMIJN TOE?

In China zien we wat zo’n QR-maatschappij op termijn kan betekenen. Daar beloont een geavanceerd social credit systeem ‘goed’ gedrag, terwijl ‘slecht’ gedrag wordt bestraft. Aan de hand van supersnel internet, slimme technologie en identificatie van individuele burgers via smartphones en gezichtsherkenning, kan de Chinese staat iedere stap die je zet volgen. Heb je standpunten die het regime niet bevallen, dan krijg je strafpunten waardoor bepaalde voorzieningen niet meer toegestaan zijn voor jou. Zo verloren op basis van dit social credit systeem reeds in 2018 (!) zo’n 23 miljoen Chinezen hun recht om nog te reizen(15)https://www.ad.nl/buitenland/23-miljoen-chinezen-mogen-niet-meer-reizen-omdat-ze-te-weinig-punten-hebben~a9cdb688/.Aan het gemak waarmee Google, Facebook en andere tech-reuzen nu al censuur toepassen en – nog heftiger – aan de steun (!) die zij daarvoor krijgen van overheden, zien we dat de staat niet meer hoeder is van de vrijheid. Werkelijk niéts wijst erop dat de staat in die QR-maatschappij ineens terughoudend zal zijn in het aanwenden van haar nieuw verworven mogelijkheden.

 

12. ZOU HET DAN ECHT…EEN TRANSITIE ZIJN?

Niemand kan met zekerheid de toekomst voorspellen. Maar de macht die de overheid in zo’n QR-maatschappij krijgt is immens – en levensgevaarlijk. Wij vertrouwen dat haar niet toe. We hebben de afgelopen anderhalf jaar gezien hoe iets kan beginnen als een “lockdown van enkele weken” en kan uitlopen tot waar we nu zijn. En is het niet ook opvallend hoe soepeltjes we daarheen geloodst worden? Hoezeer ze vanaf het begin van de coronasituatie al leken te weten dat dit de uitkomst zou worden? Ging het überhaupt over volksgezondheid, om het beter maken van mensen, om het voorkomen van doden? Als dat zo was, waarom medicijnen als HCQ en Ivermectine dan verbieden? Waarom niet serieus opschalen in de zorg? Waarom hardnekkig blijven ontkennen dat de mortaliteit van het virus veel lager is gebleken dan oorspronkelijk werd gedacht? Waarom álle burgers de vaccinpomp in duwen, óók degenen die het al hebben gehad (en die dus immuun zijn)?

We beleven een transitie van laat-liberalisme naar neocommunisme. Van alle kanten zien we hoe het klassieke kapitalisme van directeur-eigenaren en MKB bedrijven plaatsmaakt voor een soort corporatisme waarin Big Government en Big Business hand-in-hand gaan en vanuit semi-monopolies een almachtig conglomeraat van regels, subsidies, belastingen en vergunningen optuigen. Bezit wordt steeds centraler in beheer gehouden door gigantische investeringsmaatschappijen. Spaargeld verdampt door opkoop- en bijdruk-programma’s van centrale banken. Koophuizen worden onbetaalbaar. ‘You’ll own nothing and be happy’. Een transitie. Een ‘great reset’. Een nieuwe wereld waarin overheden en multinationals de eigenaren zijn geworden van het leven, van de mensen. In deze ‘overgang’ naar een nieuwe tijd past ook naadloos het overige trans-denken: de transnationale instellingen, de omvolking via massale immigratie, het omvormen van onze historische identiteit door BlackLivesMatter en verplichte “diversiteitsquota”, de ‘energietransitie’ en het promoten van transgenders en transhumanisme. Noem het tijdgeest. Noem het een mode die de elites over de hele wereld in haar greep houdt. Maar de trend is onmiskenbaar en zichtbaar over de hele linie.

 

CONCLUSIE

We leven in uitzonderlijke tijden. Nog nooit eerder werden zulke draconische maatregelen genomen als we in 2020-2021 hebben gezien. Nog nooit in de geschiedenis werden hele bevolkingen opgesloten in hun huis, onderworpen aan regels voor het houden van afstand, werden winkels en cafés gesloten, werden mondmaskers verplicht en werd het geven van medische gegevens voorwaardelijk voor toegang tot het maatschappelijk leven.

 

We zien de eerste stappen in de vorming van een controle-samenleving. Een onvrije wereld waarin we voortdurend de goedkeuring moeten krijgen van de staat om dingen te doen. De vaccinatiepaspoorten zijn een noodzakelijke, essentiële stap om deze ontwikkeling te laten voortgaan. Als mensen massaal weigeren – en hier is geen geweld of opstand voor nodig – dan kán de QR-maatschappij niet tot stand komen. Dan houden we het tegen. Daarom onze oproep: als het niet écht nodig is voor je gezondheid, neem dat vaccin niet. En als je het tóch neemt: weiger de ‘app’ en de QR-code. Alleen samen wenden we dit doemscenario af!

Deze tekst is overgenomen van de website van Forum voor Democratie

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.