Duitsland – staatsgreep of klucht?

Op 7 december ‘s ochtends om 6 uur, vond er in Duitsland een grootschalige razzia plaats, er werden 25 Reichsbürger(1)Reichsbürgerbewegung is een verzamelnaam voor een in organisatorisch en ideologisch opzicht zeer heterogene scene van meestal individuen, vaker deels sektarische kleine groepen, die het bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland als legitieme en soevereine staat ontkennen en haar rechtsorde verwerpen. en andere dissidenten opgepakt.

De Duitse media staan bol met berichtgeving over een vermeende staatsgreep, de overheid is één en al lof over het optreden van de ordehandhavers, er verschijnen diepgaande analysen over het ontstaan van de Reichsbürgers; maar er komen geen feiten op tafel. Ik heb hier een paar meningen bijeengebracht, die misschien licht kunnen werpen op de gebeurtenissen. Maar de bijgaande video zegt eigenlijk al alles.

Dankzij het onverschrokken optreden van het SEK (Spezial Einsatz Kommando, vergelijkbaar met ME)
werd het kopstuk van de terroristische Reichsbürger-organisatie op heterdaad betrapt en ingerekend.
]

“Weer eens een geslaagde enscenering! Er zullen wel een half dozijn speciale uitzendingen aan geweid worden, en gedurende een paar weken zal dit nieuws de aandacht afleiden van de op komst zijnde ellende. Een stelletje senioren die bijna de regering omver heeft geworpen.”

“Als er één gebeurtenis is dat de naam “complotverhaal” verdient, dan is het dit wel. Alleen al het feit dat drieduizend politieagenten uit de meest uiteenlopende structuren, van het BKA tot de federale politie tot de rijksrecherche en speciale task forces, worden uitgestuurd om een zeer heterogene groep mensen te arresteren, vergezeld van tientallen journalisten, is merkwaardig. Want als deze groep zo gevaarlijk zou zijn als wordt gesuggereerd, dan zou het risico dat de samenzweerders van tevoren van de geplande operatie zouden weten, veel te groot zijn voor dit soort grootschalige acties.”(2)Geciteerd uit een zeer goed artikel van Dagmar Henn:
Graue Armee Fraktion oder: kann man Verräter verraten?. Dagmar Henn heeft voor de “samenzweerders” de prachtige benaming “Graue Armee Fraktion” verzonnen, een analogie op de Rote Armee Fraktion (RAF)

Reuss Putsch versus Röhm Putsch

De Duitse politiek vraagt zich af waarom iedereen steeds weer met nazi-vergelijkingen op de proppen komt. Het slechte nazi-Duitsland is nu toch immers afgelost door de veel betere en vooral groenere Bondsrepubliek?

Maar de laatste rel – de staatsgreep van Heinrich, prins Reuss – doet mij wel erg denken aan verleden tijden, te weten aan de Röhm-Putsch. Wikipedia weet over deze Putsch te melden:

De term Röhm-Putsch verwijst naar de gebeurtenissen eind juni/begin juli 1934 waarbij de leiding van de nationaal-socialisten onder Adolf Hitler de leiders van de Sturmabteilung (kortweg SA), waaronder de stafchef Ernst Röhm, liet vermoorden. De nationaal-socialistische propaganda rechtvaardigde de moorden met de complottheorie dat een putsch door de SA onder Röhm op handen was. Vervolgens werd de term Röhm Putsch door Hitler en de nazi-propaganda niet alleen gebruikt voor de vermeende putsch, maar voor alle gebeurtenissen, inclusief de door Hitler bevolen moorden.

In de nacht van 30 juni op 1 juli 1934 werden Ernst Röhm en andere functionarissen van de SA-leiding die op bevel van Hitler in Tegernsee waren ontboden, gearresteerd en vermoord – in sommige gevallen nog dezelfde nacht – door leden van de SS. Verdere moorden volgden in de volgende dagen. Er zijn gegevens over ongeveer 90 vermoorde personen, maar sommige onderzoekers nemen aan dat er tussen de 150 en 200 zijn vermoord. Naast SA-leden waren er andere personen die door de nationaal-socialistische leiding als vijandig werden beschouwd, waaronder bekende persoonlijkheden als Kurt von Schleicher, Hitlers voorganger als Rijkskanselier, en generaal-majoor Ferdinand von Bredow, de voormalige onderminister van het Rijk voor de strijdkrachten, alsmede Gregor Strasser als Reich Propaganda Director en Reich Organisation Director tot 1932 als gevolg van de Strasser-crisis. Daarnaast waren er ook slachtoffers door verwarring.

De “golf van zuiveringen”, die lange tijd was voorbereid, voornamelijk op instigatie van Hitler en Hermann Göring, werd uitgevoerd door SS-commando’s met steun van de Gestapo en de Reichswehr. De moordactie was gebaseerd op interne nazi-ideologische verschillen en machtspolitieke spanningen tussen de SA en delen van de NSDAP, aan wiens kant Hitler stond. Na de moorden verloor de SA haar politieke betekenis, de SS werd zelfstandig en kreeg een belangrijke rol.

De zogenaamde putschisten worden in deze moderne tijd natuurlijk niet meer bruut vermoord, maar wel gecanceld. Ik vermoed dat ze opgesloten zullen blijven, totdat iedereen de affaire is vergeten, want de beklaagden veroordeeld te krijgen, zal niet meevallen. Wat hebben ze in feite misdaan? Te dromen over een andere regering? Dat doen we allemaal weleens, maar er zijn geen strafbare feiten gepleegd.

Wat zijn nu de overeenkomsten tussen de Röhm-Putsch en de Reuss-Putsch?

  • De grootschaligheid van de actie (3000 man politie om 23 mensen op te pakken?)
  • De actie vond plaats om een veronderstelde staatsgreep te voorkomen.
  • De actie had ten doel het machtsmonopolie van de staat te versterken en tevens dissidenten uit te schakelen.
  • De actie moet tegenstanders ontmoedigen en intimideren.
blank
De voorbereidingen van de gevaarlijke staatsgreep waren al ver gevorderd! Opgepakt werden één prins en 22 bejaarden.

De actie kan als een afleidingsmanoeuvre  beschouwd  worden en dient als rechtvaardiging voor een nog harder optreden tegen andersdenkenden. Minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser betitelde de actie als de grootste antiterroristische operatie in onze geschiedenis. Als je ziet wat de actie opgeleverd heeft, namelijk meer dan 3000 man ingezet voor het denkbaar magere resultaat van de gevangenname van 23 verdachten en wat wapens, waaronder een zwaard en een kruisboog, dan dient de hele publiciteit en de hoeveelheid personeel in actie, alleen daartoe om de paar samenzweerders als een veel groter gevaar af te schilderen dan dat ze in feite vormden. Ervaringen in andere landen hebben getoond dat men voor een geslaagde staatsgreep tenminste de ondersteuning van een deel van het leger moet hebben.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft dan ook onmiddellijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor ambtenaren de omkering van de bewijslast te in te voeren.(3)Voor meer informatie, zie b.v. de Anti-Spiegel, Innenministerin Faeser will ein Grundprinzip des Rechtsstaates abschaffen.
Ambtenaren moeten voortaan bewijzen dat ze onschuldig zijn, de staat hoeft dus niet meer te bewijzen dat iemand schuldig is. In wezen hebben we bij het hele corona-gedoe al een omkering van de bewijslast gezien, de betrokkene moest bewijzen dat hij gezond was, kon hij dat niet dan was hij zijn rechten kwijt.

Het is gebleken dat de media vantevoren al over de actie ingelicht waren en op de ochtend van 7 december hadden verschillende redacties al de passende artikelen klaar liggen.(4)Zie: Anti-Spiegel Men hoeft zich slechts voor de geest te halen dat duizenden mensen van een actie op de hoogte geweest moeten zijn, die erop gericht was een zeer gevaarlijke geheime samenzwering te voorkomen, om de absurditeit van het geval te onderkennen. Werkelijk gevaarlijke mensen hebben over het algemeen goede verbindingen en zouden vantevoren gewaarschuwd zijn. En denk je eens in dat er daadwerkelijk schotenwisselingen plaats gevonden hadden (de coupplegers werden immers als zeer gevaarlijk bestempeld), waarbij meerdere van de aanwezige “embedded” journalisten waren gedood.


blank
De 71-jarige hoofdverdachte in de “grootste antiterroristische operatie in onze geschiedenis” (Minister Faeser) zou hebben geprobeerd met een traplift te vluchten voor de ME. Een rolstoel stond klaar om gebruikt te worden als ontsnappingsvoertuig.
Dit meldde een stelletje goed geïnformeerde grijzaards

De journalist Boris Reitschuster heeft naar aanleiding van vermeende staatsgreep een heel scherp artikel geschreven, waarin hij vooral ook de rol van de media kritiseert. Er wordt bewust desinformatie bedreven, zoals bijvoorbeeld “ondersteunt door binnenlandse burgerwachten, door het leger, met behulp van moord en geweld, en alles bekroond door een bestorming van de Bondsdag, moest in Duitsland een nieuwe orde worden gevestigd. Het is angstaanjagend en beangstigend hoe ver deze plannen waren gevorderd.” Een woordvoerder zei dat de plannen voor een gewapende aanval op de Bondsdag “brandgevaarlijk” waren. Met één vuurwapen, meerdere alarmpistolen, een paar duizend euro en prepper-, d.w.z. voedselvoorraden? Echt? Wat denken zulke politici en journalisten eigenlijk over de mensen in ons land?

Eerlijk gezegd vind ik (B. Reitschuster) een dergelijke vorm van  journalistiek gevaarlijker voor onze democratie dan een handvol verwarde mensen. Vooral omdat het nu de regel is en niet langer de uitzondering. En omdat het in de politiek hetzelfde is. Omdat alle partijen braaf opzitten en pootjes geven. En zelfs de AfD leiding onderwerpt zich gehoorzaam. Alice Weidel verklaarde bijvoorbeeld: “Wij hebben het volste vertrouwen in de betrokken autoriteiten”. Is ze echt zo naïef en onnozel? Of is ze bang dat als ze haar mond voorbij praat, ze de volgende is die wordt opgesloten?


De openbare aanklager doet er in een persverklaring nog een schepje bovenop:

“De leden van de groep volgen een conglomeraat van samenzweringsmythes bestaande uit verhalen van de zogenaamde Reichsbürger en de QAnon-ideologie. Zij zijn er vast van overtuigd dat Duitsland momenteel wordt geregeerd door leden van een zogenaamde “Deep State”. Volgens de leden van de vereniging wordt de bevrijding beloofd door de op handen zijnde interventie van de “Alliantie”, een technisch superieur geheim verbond van regeringen, inlichtingendiensten en militairen van verschillende staten, waaronder de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika. De vereniging is er vast van overtuigd dat leden van de “Alliantie” al in Duitsland zijn en dat hun aanval op de “Deep State” op handen is.”

“De strijd tegen de resterende instellingen en vertegenwoordigers van de staat alsmede de bescherming van de macht zullen worden overgenomen door de vereniging en een door haar opgericht netwerk van binnenlandse beveiligingsbedrijven in heel Duitsland. Deze gewelddadige uitschakeling van de democratische rechtsstaat, ook op het niveau van gemeenten, districten en gemeenschappen, moet worden uitgevoerd door leden van een “militaire arm”. De vereniging is zich ervan bewust dat er ook doden zullen vallen. Zij aanvaardt dit scenario echter als een noodzakelijke tussenstap om de door haar nagestreefde “systeemverandering op alle niveaus” te verwezenlijken.
Daartoe wordt door de vereniging een (militaire) overgangsregering gevormd, die volgens de ideeën van de verenigingsleden met de geallieerde overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog over de nieuwe staatsorde in Duitsland moet onderhandelen volgens het klassieke Reichsbürger-verhaal. Vanuit het oogpunt van de Vereniging is de centrale contactpersoon voor deze onderhandelingen momenteel uitsluitend de Russische Federatie. De beschuldigde Heinrich XIII P. R. heeft ook reeds contact opgenomen met vertegenwoordigers van de Russische Federatie in Duitsland. Volgens het onderzoek tot nu toe zijn er echter geen aanwijzingen dat de contactpersonen positief op zijn verzoek hebben gereageerd.”


Volgens mij is de aanklacht mindestens zo warrig als de veronderstelde doelstellingen van de beschuldigde groepering. Dit voorspelt niet veel goeds voor Duitsland. De pseudo-putsch en de overtrokken reactie van de overheid zorgen in het buitenland voor heel veel spot. Natuurlijk heeft ook de onvolprezen Marija Zacharova(5)woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de RF het gebeuren becommentarieerd:

“Ik kijk al een dag met ingehouden adem naar het echte drama dat zich in Duitsland ontvouwt. Onlangs werden daar 25 mensen gearresteerd die verdacht worden van het voorbereiden en ondersteunen van een staatsgreep.

Woorden kunnen u niet vertellen hoezeer wij ons betrokken voelen bij de grondslagen van de constitutionele orde in de BRD, die bijna het slachtoffer werd van een putsch. Stel je voor: 25 historische re-enactors zouden de democratie in het centrum van Europa omver kunnen werpen! Maar de republiek heeft het overleefd. De “gevaarlijke terroristen” die zich “burgers van het Reich” noemen (inclusief, god zij geklaagd, een Prins Reuss) zijn overwonnen.

Het was slechts een kwestie van tijd totdat… het is beangstigend om je dat voor te stellen. Noch de 200.000 man sterke Bundeswehr, noch de basis Rammstein met zijn 30.000 man sterke Amerikaanse ondersteuning, noch de inlichtingendiensten BND en BfV hadden de heropleving van de Pruisische monarchie en het Duitse Rijk nog kunnen voorkomen.

Maar Berlijn hield stand tegen 25 revolutionairen. Goed gedaan, bravo. Een staande ovatie. De grondwettelijke orde is veilig.

Maar toch één klein vraagje. Een kleintje.

Toen Joschka Fischer de zogenaamde “vreedzame machtswisseling” in de Oranjerevolutie in 2005 steunde, toen Guido Westerwelle in 2013 op de Maidan Oekraïense oppositieleiders ontmoette, toen Frank-Walter Steinmeier in die maanden van Euromaidan “bemiddelingsgesprekken” voerde met putschisten en usurpators – was dat geen rechtstreekse steun aan de staatsgreep die de Duitse autoriteiten in eigen land zo snel en hardhandig onderdrukten? En we hebben het niet over een paradigmaverschuiving in de BRD – de machthebbers zijn dezelfde. Ja, ja, dezelfde Frank-Walter Steinmeier, die nu zo trots spreekt over “de Duitse liberale democratie die zichzelf heeft verdedigd”, steunde de coupplegers op de Maidan. Tenzij hij, net als Merkel, is vervangen door een dubbelganger.

Is de overname van de constitutionele autoriteiten, waaronder het parlement, de rechtbanken, de territoriale en nationale uitvoerende macht, door extreem-rechtse radicalen een poging tot staatsgreep of niet? Zo ja, waarom hebben ten minste drie Duitse ministers van Buitenlandse Zaken dit uitdrukkelijk en politiek gesteund toen het om de Oekraïne ging? Indien niet, over wat voor een raar soort staatsgreep hebben we het dan met betrekking tot deze “Reichsbürgers”?

Dit is een duidelijke vraag die Berlijn zou moeten beantwoorden.”

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.