De letaliteit van Covid-19

Dit bericht is vertaald van de webpagina
Swiss Policy Research

Juni 2020

Algemeen

John Ioannidis, professor in Stanford, publiceerde in mei een overzicht over recent Covid-19-antilichaam-onderzoek. Volgens dit onderzoek is de letaliteit van Covid-19 (IFR) in de meeste landen en regio’s minder dan 0,16%. Voor drie “hotspots” heeft Ioannidis een bovengrens van 0,40% vastgesteld.

Het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) heeft in het laatste rapport de letaliteit van Covid-19 (IFR) teruggebracht naar 0,26% (best estimate). Zelfs deze waarde moet nog steeds als een bovengrens beschouwd worden, aangezien het CDC van een voorzichtige schatting van 35% asymptomatische gevallen uitgaat, terwijl de meeste onderzoeken uitkomen op 50 tot 80% asymptomatische gevallen.

Eind mei publiceerden Zwitserse immunologen onder leiding van professor Onur Boyman, de vooralsnog belangrijkste onderzoeksresultaten over de letaliteit van Covid-19. In deze preprint-publicatie kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat bij de gebruikelijke tests, die antilichamen in het bloed meten (IgG en IgM) maximaal ca. een vijfde van alle Covid-19 infecties herkend wordt (krantenbericht in het Engels; origineel onderzoek).

De reden hiervoor is dat bij de meeste mensen het nieuwe corona-virus geneutraliseerd wordt, of door antilichamen op het slijmvlies (IgA), of door cellulaire immuniteit (T-cellen). In dit geval doen zich geen of slechts milde symptomen voor.

Dit betekent dat het nieuwe corona-virus waarschijnlijk veel vaker voorkomt dan eerder werd gedacht en dat de letaliteit per geïnfecteerde tot vijf keer lager is dan eerder werd gedacht. De daadwerkelijke letaliteit zou ver onder de 0,1% kunnen liggen en dus binnen het bereik van een hevige griepgolf.

In feite hebben verschillende recente studies aangetoond dat tot 60% van alle mensen reeds een bepaald niveau van cellulaire immuniteit voor Covid-19 heeft. Deze werd verworven door contacten met bestaande corona-virussen (verkoudheidsvirussen). Vooral kinderen komen vaak in aanraking met dergelijke corona-virussen, wat zou kunnen verklaren waarom ze minder vatbaar zijn voor Covid-19.

De nieuwe Zwitserse studie zou ook kunnen verklaren waarom bij antilichaam-onderzoek, zelfs in de brandhaarden (hotspots) zoals New York of Madrid, een infectiepercentage van maximaal ca. 20% aangetroffen werd, aangezien dit dan zou wijzen op een feitelijke besmettingsgraad van bijna 100%. In veel regio’s ligt de daadwerkelijke  verspreiding al bij ruim 50% en dus in het bereik van collectieve immuniteit (kudde-immuniteit).

Mocht het Zwitserse onderzoek worden bevestigd, dan zou de aanname van de Oxford-epidemioloog prof. Sunetra Gupta kloppen, die al in het begin ervan uit ging dat Covid-19 zeer wijdverbreid was en dat de letaliteit tussen 0,01% en maximaal 0,1% zou liggen.

Ondanks de relatief lage letaliteit van Covid-19 (sterfgevallen per infectie), kan de mortaliteit (sterfgevallen per hoofd van de bevolking) nog steeds regionaal en tijdelijk verhoogd zijn, indien het virus zich snel verspreidt en tevens risicogroepen bereikt, vooral patiënten in verpleeghuizen, zoals dat in verschillende Hotspots inderdaad gebeurd is (zie hieronder).
Vanwege de tamelijk lage letaliteit valt Covid-19 in schaal 2, van het vijfdelige pandemieplan, dat door de Amerikaanse gezondheidsdiensten opgesteld is. Voor deze fase is alleen de maatregel “vrijwillige isolatie van zieken” van toepassing. Verdergaande maatregelen zoals verplichte mondbescherming, schoolsluitingen, afstandsregels, contact-tracing, vaccinaties en de lockdown van de gehele samenlevingen worden echter niet aanbevolen.

Wat betreft het contact-tracing, concludeerde een WHO-onderzoek uit 2019, naar het verloop van griep-pandemieën, dat het vanuit medisch oogpunt “onder geen enkele omstandigheid aan te bevelen valt” , aangezien contact-tracing niet zinvol is bij zeer besmettelijke en over het algemeen milde luchtwegaandoeningen.

Soms wordt beweerd dat de vrij lage letaliteit in het begin van de pandemie nog niet bekend was. Dit is niet helemaal waar, aangezien gegevens uit Zuid-Korea, de cruise-schepen en zelfs Italië al in maart hebben aangetoond dat het risico voor de algemene bevolking vrij laag is.

Veel gezondheidsautoriteiten wisten dit ook, zoals gelekte e-mails uit Denemarken medio maart aantonen: “De Deense gezondheidsdienst blijft van mening dat Covid-19 niet beschouwd kan worden als een doorgaans gevaarlijke ziekte omdat deze normaal gesproken geen ernstig verloop neemt, noch een hoge mortaliteit heeft. ”

Sommige media komen bij hun berekeningen nog steeds op een schijnbaar veel hogere Covid-19 letaliteit uit, van soms meer dan 1%, door simpelweg het aantal doden door het aantal geïnfecteerden te delen, zonder rekening te houden met de leeftijd en risicoverdeling, wat juist bij Covid-19 essentieel is.

Uit de meest recente statistieken van de sterftecijfers in Europa Euromomo blijkt dat er in landen als Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland, reeds sprake is van een ondersterfte. De oorzaak hiervoor is dat de gemiddelde leeftijd van de aan Covid-19 overledenen erg hoog was en er nu in deze leeftijdsgroep minder mensen sterven dan normaal.

 

Zie ook: Onderzoek naar de letaliteit van Covid-19

Bij voorbeeld: sterftecijfers per leeftijdsgroep in Massachusetts, VS (Bron)

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

I footnotes