Corona en de strijd om competenties

Een vertaling uit de nieuwsbrief
van 8 april 2020 van Thomas Heck

 

Wat Greta Thunberg niet is gelukt (“I want to panic you!”), was voor het Corona-Virus geen probleem: de wereld in paniek, angst en horror te brengen.

blankOnvoorstelbare dingen zijn er gebeurd: grote delen van de wereldbevolking zijn onderworpen aan uitgangsbeperkingen en de wereldeconomie is grotendeels tot stilstand gekomen. Ondertussen zijn er echter ook twijfels ontstaan over de geloofwaardigheid van de officiële informatie en wordt er zelfs afgevraagd of deze zogenaamde pandemie en de gevolgen daarvan wellicht geheel andere interesses dienen. Dit mag zeker niet a priori worden afgewezen en ook niet de vraag of het virus echt zo gevaarlijk is als wordt beweerd.

Toen in 2008/2009 ons financiële systeem op de rand van de afgrond stond, konden velen zich niet voorstellen dat de maatregelen die op dat moment werden genomen, dit schuldgebaseerde systeem nog jarenlang overeind zou kunnen houden. Het lukte – met als prijs – nóg veel hogere schulden. Nu is de situatie nog veel problematischer geworden, wat zelfs van “officiële” zijde wordt toegegeven. De stemmen nemen toe, die nu de reeds twaalf jaar verwachte ineenstorting op ons zien afkomen.

Ook dit kan niet zomaar worden genegeerd, aangezien de getroffen maatregelen, die in hun omvang haar weerga niet kent en waarschijnlijk door nog meer maatregelen zullen worden gevolgd, met name op financieel en economisch vlak.

Zullen de gevolgen van deze maatregelen ook ongekend zijn?

Door de onbeheersbare complexiteit van de samenhangen tussen de financiële en economische realiteit lijken concrete voorspellingen nauwelijks mogelijk. Het is echter moeilijk voor te stellen dat dit keer ook alles weer “goed” zal gaan. Slechts één ding is zeker: een eeuwige schuldengroei is gewoon niet mogelijk. En dus lijkt de vraag gerechtvaardigd, of de huidige situatie kan worden gebruikt om nu tot een grote “schoonmaak” te komen, men spreekt ook wel om een” Reset” door te voeren. Natuurlijk ligt het niet aan het systeem, maar is het de schuld van een virus! Wellicht worden er ook nog verdergaande intenties nagestreefd.

Voor mij persoonlijk lijkt een groot deel van de “alternatieve” informatiestroom overtuigender, logischer en sterker wetenschappelijk onderbouwd te zijn dan wat via de “officiële” media wordt overgebracht. Nogmaals: oordeel zelf.

Op collectieve oordelen komt het vandaag de dag niet meer aan, en al helemaal niet op oordelen die door organisaties worden verspreid. Die tijd is voorbij en de poging zich daarop te baseren is net als het vroegtijdige vormen van een collectief bewustzijn:

Want het belangrijkste, het aller belangrijkste dat voor de toekomst moet gebeuren, zal niet gebeuren via instellingen, zal niet gebeuren via allerlei organisaties, hoezeer men vandaag ook gelooft in instellingen en organisaties als enig zaligmakend, maar het belangrijkste voor de toekomst zal gebeuren door de inzet en moed van het individuele menselijke individu.(1)Rudolf Steiner am 22. November 1918

Met het einde van Kali Yuga 1899 begon het zogenaamde “Licht Tijdperk”, waarvan we nu aan het begin staan. Gezien de huidige gebeurtenissen in de wereld lijken juist díe structuren dominant te zijn, die overwonnen moeten worden: in de huidige crisis worden de “officiële” en “algemeen bindende” uitspraken uitsluitend door instellingen of door vertegenwoordigers van deze organisaties verkondigd (regeringen, RKI, Johns Hopkins University, WHO, ECB, enz.) en deze worden door de publiekrechtelijke “officiële” media gecommuniceerd. Min of meer op zichzelf blijven de talrijke, individuele persoonlijkheden (wetenschappers, artsen, virologen en andere specialisten) die niet afhankelijk zijn van instellingen met hun feitelijke en professionele verklaringen. Zo staat de macht van organisaties en de media dus haaks op de competentie en integriteit van deze individuele specialisten. Hun verklaringen zijn vaak wetenschappelijk gefundeerd, in zichzelf consistent en controleerbaar voor iedereen, aangezien de uitgangspunten benoemd – en de conclusies begrijpelijk zijn.

Dit geldt (helaas) vaak niet voor de “officiële” informatie. Ook dit is controleerbaar aan de hand van talrijke tegenargumenten, die vooral te vinden zijn op internet (zoek bv. op Alternatiefnieuws). Een feitelijke en wetenschappelijke discussie, die zou kunnen leiden tot bemiddeling of verduidelijking, wordt onmogelijk gemaakt. In plaats daarvan worden uitspraken en verklaringen van deze individuele persoonlijkheden meestal direct en ongenuanceerd afgedaan als onwetenschappelijk, fout, of als complottheorie. Dit vooral in de publieke institutionele media, die afhankelijk zijn van de politiek. Zo domineert de juridische sfeer (door de kracht van de rechtsstaat) het geestelijke leven. Deze aanpak is niet nieuw en wordt al eeuwenlang toegepast.

Rudolf Steiner:

De pauselijke encyclieken(2)Een encycliek is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard – Wikipedia spreken op een dusdanige manier dat ze altijd de leer in kwestie herhalen en dan zeggen: Diegene die dit gelooft is verdoemd. – Men citeert dus een leer, die Haeckel of een ander heeft geformuleerd, schrijft deze uit een boek op, en zegt dan: Wie dit gelooft, is vervloekt. Men zegt dus niet het juiste, maar men zegt: Hij die dit gelooft is verdoemd.(3)GA 98, blz. 127

Men doet niet eens de moeite om te herhalen wat Wolfgang Wodarg of Sucharit Bhakdi hebben gezegd, men beweert alleen dat het onwetenschappelijk en verkeerd is.

Dus, iedereen die bij de tijd wil zijn, wordt geroepen om zelf een onafhankelijk oordeel te vormen in de zin van een echte zelf-oproep.
Dit probleem kan hier nu slechts alleen nog maar worden benoemd, een verdieping met voorbeelden uit verschillende levensgebieden is noodzakelijk.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.