World Economic Forum Platform & Wereldmunt

Dit bericht is van Hugo van der Zee

blank
Klaus Schwab, oprichter van de WEF

Veel van de regelgeving en richtlijnen voor de corona crisis komen van het ‘COVID Action Platform’, een initiatief van het Wereld Economisch Forum (WEF). Het WEF is een samenwerkingsplatform van regeringen en het bedrijfsleven. Het doel van het COVID actieplan is volgens het WEF: ‘het (urgent) bouwen aan de fundering van nieuwe maatschappelijke en economische systemen voor een POST COVID wereld’. Het WEF spreekt ook over ‘de Grote Reset’. Wat de plannen achter de Grote Reset zijn wordt gepresenteerd in de ‘COVID-19 transformation map’. Dit is een interactief schema dat online toegankelijk is. Wat opvalt is dat het zeer uitgebreid is en alle maatschappelijke gebieden beslaat. De nadruk ligt op centralisatie (Global governance) en de toepassing van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en neurowetenschap. Wanneer je door de transformation map navigeert dan geeft het niet de indruk dat dit geschreven is als antwoord op een virusuitbraak. Het lijkt er op dat COVID later als titel is toegevoegd. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, de map bevat een artikel waar staat dat deze in 2017 gemaakt is. De richtlijnen beschreven in de transformatie map worden door het WEF gepromoot sinds haar oprichting (in 1971), en zouden vrijwel alle wereldproblemen moeten kunnen oplossen.

De oprichter van de WEF, Klaus Schwab zegt zelf dat de Corona crisis een “buitengewone kans is om de wereld te resetten”. In zijn boeken ‘De vierde industriële revolutie’ en “COVID-19, the Great Reset” (geschreven in co auteurschap met Thierry Mallere) beschrijft Schwab hoe een nieuwe ‘POST-COVID’ wereld er uit zal moeten zien. Het zal een maatschappij zijn waar mens en technologie verregaand geïntegreerd zijn. De vierde industriële revolutie is integraal opgenomen in het ‘COVID Action Platform’. De mensheid zal niet alleen worden ‘geholpen’ door verregaande automatisering, de mens zal ook zelf verbeterd gaan worden dankzij nanotechnologie en ‘gene editing’ (genetische manipulatie). Met behulp van neurowetenschap zal het mogelijk zijn om menselijke gedachten te lezen en aan te passen (Schwab spreekt over ‘thinking adjustments’), zodat gedrag kan worden beïnvloed. In een promotiefilmpje van de WEF vertelt een neurowetenschapper dat veel mensen in deze tijd worden geplaagd door angst, wat een beperkende factor is. Ze stelt verder dat: “wanneer we toegang hebben tot de menselijke gedachten en emoties dan kunnen we een veilige omgeving creëren waarin de mens vrij en creatief kan zijn”.

Mensen die volledig meegaan met de COVID maatregelen moeten toch wel in kunnen zien dat dit soort zaken zeer ver gaan, en weinig met een virusuitbraak van doen hebben. Het zijn ingrijpende en zorgwekkende ontwikkelingen, en de politiek en media besteden er geen aandacht aan. Er zijn geen publieke discussies geweest, de richtlijnen worden eenvoudig meegenomen onder de paraplu van COVID noodmaatregelen.

blankJe kan je afvragen wat dit nu eigenlijk voor een organisatie is, die de wereld voorschrijft hoe de toekomst eruit moet gaan zien. Het WEF telt 3000 ‘global leaders’ waaronder financiële instellingen zoals Mastercard, Blackrock en Deutsche bank, tech bedrijven zoals Google en Microsoft, en grote spelers in de farmaceutische industrie. Het WEF wordt ook gesteund door instituten als het IMF, de WereldBank, de meeste Centrale banken, de ECB, de WHO, en organisaties als de Rockefeller foundation. Het is een enorme concentratie van macht, en het is ondemocratisch. Het WEF is een NGO en wordt gefinancierd door donaties van haar leden. Onder de donateurs zitten opvallend veel financiële instellingen, zoals hedgefonds, banken en investeringsfondsen. Deze bedrijven staan over het algemeen niet bekend om hun ethisch of altruïstisch gedrag. De vraag is dus wat er voor hen in zit.

Het WEF is er duidelijk over dat de financiële instellingen een cruciale rol spelen bij de ‘Grote Reset’. Het WEF heeft een consortium opgericht dat werkt aan digitalisering van geld vanuit een ‘globale aanpak’. Een van de initiatieven van het consortium is een op blockchain technologie gebaseerde wereldmunt, de ‘stable coin’. Een wereldmunt is geen nieuw idee. De IMF introduceerde in de jaren ‘70 de ‘SDR’ (Special Drawing Rights), een wereldmunt die nog steeds gebruikt wordt voor interbank transacties. De afgelopen decennia is er door lobbygroepen en think tanks veel gepleit voor een nieuwe wereldmunt. Het tijdschrift ‘The economist’ publiceerde in 1988 een artikel ‘Get Ready for a World Currency’. Op de cover van het tijdschrift staat de vogel Phoenix met een wereldmunt aan een ketting om haar hals, met het jaartal ‘2018’ daarop. De Phoenix herrijst uit de as van een stapel brandende dollars, wat het oude geldsysteem symboliseert. Het artikel beschrijft dat het op de dollar gebaseerde geldsysteem niet meer bij een moderne wereldeconomie past. Een wereldmunt zou transparanter en efficiënter zijn, en de kansen eerlijker verdelen. Het artikel gaat verder dat landen bij een dergelijk gezamenlijk initiatief een deel van hun nationale soevereiniteit zullen moeten opgeven, maar dit zou een kleine prijs zijn ten opzichte van de voordelen. De argumenten zijn vrijwel dezelfde als die wij hoorden bij de invoering van de Euro. Ook daar sprak men over efficiëntie en nieuwe mogelijkheden, en ook daar hoorden we het argument dat we met de nieuwe munt eindelijk afscheid zouden kunnen nemen van een dominante munt (de Duitse Mark).

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de nationale staten wereldwijd hun soevereiniteit zo makkelijk zullen opgeven zoals de Europese landen dat hebben gedaan. De Europese staten waren al lid van de Europese Unie, en nog duurde de invoering vele jaren (en niet eens alle Europese landen hebben de euro ingevoerd). Er is nu echter een nieuw argument, en dat is de urgentie. De besmettingskansen door het gebruik van papier en muntgeld is ook een veel gehoord argument dat bijdraagt aan de noodzaak van de invoer van een globale digitale munt.

Het is te verwachten dat de komende maanden de aandacht zal overgaan van een gezondheidscrisis naar een financiële crisis, want deze komt er onherroepelijk aan. De golf van faillissementen, met name in het midden- en kleinbedrijf, is pas begonnen. Uitgezonderd enkele multinationals die hebben geprofiteerd van de lockdown, zoals internetbedrijven en technologische bedrijven, kampen ook veel grote bedrijven met problemen. Een aantal van deze bedrijven hebben hun situatie nog weten te verbloemen door met het stimulus geld eigen aandelen te kopen, maar die geldelijke steun is ook eindig. Giganten als de Deutsche Bank stonden al op wankelen, en in een stagnerende economie zullen deze zeker vallen. De meeste spelers in de financiële markt zijn op de hoogte van de situatie en hebben hun schaapjes op het droge gebracht door grondstoffen en onroerend goed te kopen.

Naast de kritieke situatie bij de bedrijven is er ook een grote bel aan studieleningen, hypotheken, persoonlijke leningen, en creditcards leningen. Wanneer de golf van failliesementen aanvangt dan is een ineenstorting van de wereldeconomie onvermijdelijk. Een dergelijke crisis zal ongekend groot zijn. Het zal niet te vergelijken zijn met de grote depressie uit de jaren ‘30. In die tijd was de wereldeconomie nog niet zo sterk geïntegreerd als nu en landen en regio’s waren nog in grote mate autonoom. Men was minder afhankelijk van elektriciteit en olie, de productie-consumptie lijnen waren korter (met name in de voedselsector), en er was geen sterke verstedelijking zoals dat nu het geval is.

In de chaos en paniek die de instorting zal veroorzaken zal een voorstel voor een nieuw geldsysteem bespreekbaar zijn. Het is onwaarschijnlijk dat men een exclusieve wereldmunt zal 3willen invoeren want dit is praktisch gezien niet haalbaar. Waarschijnlijk zal het gaan om een digitale ‘complementaire’ munt die, net als de SDR, naast de nationale munten zal bestaan. De munt zal aantrekkelijk ‘ge-brand’ worden. De munt kan verschillende namen hebben, maar hij zal gelijke regels hebben en gekoppeld zijn aan hetzelfde digitale systeem. De technologie voor een dergelijke digitale munt bestaat al, en de financiële wereld is er klaar voor.

De acceptatie van de nieuwe munt zal snel kunnen gaan omdat de mensen weinig keus zullen hebben. De munt zal aanvankelijk gebruikt worden voor noodsteun betalingen, en daarna volgt het ‘universele basisinkomen’, iets dat eveneens onderdeel is van het COVID programma van het WEF. Aan het nieuwe geld zullen uiteraard voorwaarden verbonden zijn om de mensen te sturen. De boeken van Schwab en de ‘COVID transformatie map’ geven een idee waar deze ontwikkeling toe zal leiden.

Your Guide to the Great Reset
WEF:
This digital currency could build a more sustainable global economy digital-currency-economy-sustainable
Why it’s time to take central banks’ digital currencies seriously
Digital Currency Governance Consortium

Source Economist: GET READY FOR A WORLD CURRENCY
YouTube kanaal van Spiro Skouras:
The End Game Is Unfolding Before Our Eyes
De onthulling van de ‘Great Reset’

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.