Over de oorsprong van het nieuwe coronavirus

Uit de Corona-feiten bundel
van Swiss Policy Research

In de update van juni werd al vermeld dat gerenommeerde virologen de hypothese dat het nieuwe coronavirus in een laboratorium was ontstaan, voor net zo waarschijnlijk achtten als een natuurlijke oorsprong. Dit vanwege enkele genetische bijzonderheden van het virus op het vlak van de receptoren-binding, die bij de mens resulteert in een uitzonderlijk hoge graad van overdraagbaarheid en besmettelijkheid.

Wuhan Institute of Virology

Intussen zijn er nog andere aanwijzingen voor deze hypothese. Het was al bekend dat er een virus dat nauw verwant is met SARS-CoV-2, in 2013 werd aangetroffen in het zuidwesten van China. Dit vleermuizen-coronavirus werd destijds ontdekt door onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology en staat bekend als RaTG13.

Wetenschappers die het Chinese onderzoek konden inzien, hebben sindsdien vastgesteld dat in de studie uit Wuhan niet alle feiten zijn gepubliceerd. RaTG13 werd namelijk gevonden in een stilgelegde kopermijn met veel uitwerpselen van vleermuizen, nadat in 2012/13 zes mijnwerkers tijdens de opruimwerkzaamheden longontstekingen hadden gekregen. Daarvan zijn er drie overleden.

Volgens de Chinese documentatie was de diagnose destijds, dat deze longontstekingen waren veroorzaakt door een SARS-achtig virus. Maar het hoofd van het Wuhan-laboratorium sprak er opmerkelijk genoeg in een interview met Scientific American in april 2020 van dat de longontstekingen vermoedelijk door schimmel veroorzaakt waren. Het instituut heeft eveneens geen melding gemaakt van het feit dat RaTG13 uit de beruchte mijn kwam.

Het hoofd van de American Eco Health Alliance, die met het laboratorium in Wuhan samenwerkte aan virologisch “gain of function research” (1)versterken van eigenschappen waardoor virussen gekweekt worden die pandemieën kunnen veroorzaken, stelt dat RaTG13 destijds werd gesequenceeerd en vervolgens werd ingevroren en “niet meer gebruikt is tot 2020” (om met  SARS-CoV-2 te vergelijken).

De inmiddels geraadpleegde databank-gegevens van het NCBI (National Center for Biotechnology Information) laten echter zien dat dit niet het geval is: volgens een Twitter-bericht werd het virus – destijds nog bekend onder de interne code 4991 – in 2017 en 2018 voor onderzoeksdoeleinden in het laboratorium van Wuhan gebruikt. Verschillende Chinese virus databases zijn tegenwoordig niet meer toegankelijk.

Virologen zijn het erover eens dat SARS-CoV-2 geen directe, natuurlijke ontstane mutatie van RaTG13 kan zijn – de vereiste mutaties zouden minimaal enkele decennia in beslag nemen, ondanks 96% overeenstemming.
Het zou echter theoretisch mogelijk zijn dat SARS-CoV-2 op basis van RaTG13 is gegenereerd door middel van virologisch “gain of function research”, dus functies versterkende proeven in een laboratorium, of dat SARS-CoV-2 in 2013 reeds aanwezig was in de bovengenoemde mijn in het zuidwesten van China en toen al gesequenceerd is.

Vaak wordt de indruk gewekt dat het Institute of Virology in Wuhan in het geheim aan corona-virus onderzoek heeft gewerkt. In werkelijkheid stond het instituut in nauw contact met ander onderzoekers over de hele wereld.

Het is dus denkbaar dat SARS-CoV-2 in september of oktober 2019 uit het laboratorium in Wuhan ontsnapt zou kunnen zijn – tijdens een laboratorium-inspectie of tijdens de voorbereidingen ervoor. Dergelijke laboratorium-ongevallen zijn helaas niet ongebruikelijk en hebben zich in het verleden voorgedaan in China, de Verenigde Staten, Rusland en andere landen.

Zie ook: Seven year coronavirus trail from bat cave via Wuhan lab (Times, 4 juli 2020)

Naast het Chinese aspect is er ook een Amerikaans aspect.
Het is al lang bekend dat Amerikaanse onderzoekers van de University of North Carolina wereldleiders zijn in de analyse en synthese van SARS-achtige, potentieel pandemieën veroorzakende, virussen. Vanwege een tijdelijk moratorium in de Verenigde Staten, werd dit onderzoek een paar jaar geleden gedeeltelijk overgeplaatst naar China (namelijk naar Wuhan).

In april publiceerde de Bulgaarse onderzoeksjournaliste Dilyana Gaytandzhieva informatie op basis van gedeeltelijk gehackte of gelekte documenten uit Georgië, waaruit bleek dat het Amerikaanse ministerie van Defensie samen met het CDC onderzoek verrichtte naar SARS-achtige, potentieel pandemieën veroorzakende virussen.

Lugar Center: het biologische laboratorium van het Pentagon in Georgië (foto: D. Gaytandzhieva).

Dit corona-virusonderzoek werd onder andere verricht in een biolaboratorium van het Pentagon in Georgië (niet al te ver van Rusland) en werd gecoördineerd door de reeds genoemde Amerikaanse NGO “Eco Health Alliance”, die ook samenwerkte met het “Institute of Virology” in Wuhan. Zo beschouwd kan “Eco Health Alliance” ook gezien worden als organisatie die militair onderzoek faciliteert.

Vanwege het eigen SARS-coronavirus onderzoek, moet het Amerikaanse leger ook het Chinese onderzoek in Wuhan heel goed hebben gekend – via de Eco Health Alliance.

Zie voor meer informatie: Pentagon biolab discovered MERS and SARS-like coronaviruses in bats (DG)

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Whitney Webb had eerder al gewezen op het feit dat het Johns Hopkins Center for Health Security – dat in oktober 2019 samen met de Gates Foundation en het WEF Davos de bekende coronavirus-pandemie oefening ‘Event 201’ organiseerde – in 2001 ook al de Anthrax-oefening “Dark Winter” georganiseerd had.

Deze oefening vond enkele maanden vóór de daadwerkelijke anthrax-aanslagen in september 2001 plaats. De oorsprong van het Anthrax kon later herleid worden tot een Pentagon-laboratorium. Sommige deelnemers aan “Dark Winter” zijn ook betrokken bij het huidige corona pandemie-management.

Het verloop sinds begin 2020 laat zien dat het nieuwe coronavirus niet beschouwd mag worden als een “biologisch wapen” in de strikte zin van het woord, omdat het niet dodelijk genoeg is en niet gericht in te zetten valt. Maar net als het woord “terrorisme” en ondersteund door de media, kan het de wereldbevolking in angst en paniek brengen en door de politiek worden uitgebuit.

In dit verband is het vermeldenswaard dat “vaccin-investeerder” en medesponsor van het Event-201 Bill Gates herhaaldelijk de verbreiding van het huidige coronavirus “pandemie 1” genoemd heeft, terwijl “pandemie 2” dan een echte bio-terroristische aanslag zou zijn waarvoor nu al voorzorgmaatregelen getroffen dienen te worden.

Desalniettemin blijft, naast de veronderstelling dat het virus uit een laboratorium afkomstig is, de mogelijkheid bestaan dat het nieuwe coronavirus op een natuurlijke manier ontstaan is , hoewel de hypotheses van de “Wuhan-veemarkt” en recentelijk de pangolin-handel als bronnen van besmetting volgens deskundigen welhaast uit te sluiten zijn.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.