Intelligent verzet

Om het jaar met een positievere noot te laten eindigen,
heb ik een artikel van Milosz Matuschek(1)Milosz Matuschek is jurist en journalist. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd en was tot voor kort geruime tijd columnist voor de NZZ. Hij schrijft de veelgelezen blog “Freischwebende Intelligenz” en is samen met Youtuber en filosoof Gunnar Kaiser de initiatiefnemer van het … Lees verder... in Rubikon vertaald.


De huidige nervositeit van de staatsmacht is een goed teken – wij moeten het moment benutten om analoge netwerken op te bouwen.

Het ziet er misschien niet naar uit op dit moment. Maar het verzet werkt. Overal in Duitsland schieten plaatselijke groepen als paddenstoelen uit de grond, die zich verzamelen voor kleine of grotere demonstraties: De golf van protest is begonnen (2)https://multipolar-magazin.de/artikel/die-protestwelle-ist-da. Tegelijkertijd proberen de staat en de media elke kritiek op de regering in de context van radicalisering en terrorisme te plaatsen. Maar op een bepaalde manier, is dit ook een goed teken: Wanneer de staat bang wordt voor onverschrokken burgers, maakt dat de baan vrij voor een meer democratische geest.

Verzet werkt

Natuurlijk zou men kunnen zeggen: Wat hebben de protesten, de demonstraties, de artikelen, de Telegramgroepen, de video’s enzovoort tot nu toe opgeleverd? Naar buiten toe weinig, want politiek verloopt volgens het principe van de ratel, die iedere ommekeer blokkeert. Het loopt altijd maar in één richting, en nooit terug. Het moeras van leugens en bedrog wordt dieper en dieper, het tempo neemt tegelijkertijd toe. Het is heel goed mogelijk dat de staat vanwege deze koortsachtige haast zal struikelen. Op zijn laatst, wanneer de de veronderstelde bescherming van de vele gevaccineerden helemaal verdwijnt en zij beseffen dat zij vanaf het begin zijn voorgelogen, dan moet het tij wel keren. Ook al was dit alles te voorzien: veel mensen hebben waarschijnlijk de harde klap, de bittere ervaring en het bewijs aan hun eigen lijf nodig om wakker te worden.

Verzet werkt, maar is in het begin niet zichtbaar. Effectief verzet is een beetje als het openen van een jampot. Pas na een laatste uiterste krachtsinspanning met de handen, gaat het deksel plotseling open.

Het bevrijdende ploppende geluid is te horen. Eenmaal geopend lijkt het vanzelfsprekend, maar daarvoor, in de tussentijd, leek het alsof er helemaal niets gebeurde. Het meest effectieve verzet is dus het verzet dat nooit opgeeft en gewoon doorgaat. Verzet is een Sisyphus-taak gedisciplineerd volgehouden tot het einde.
De vraag over de juiste manier van verzet is op dit moment meer dan terecht. Politici en media hunkeren naar een escalatie ten aanzien van de tegenstanders van de maatregelen. In normale tijden zou men denken aan algemene stakingen, consumentenboycots of iets dergelijks. Maar in de huidige situatie? In de huidige situatie moet men ervan uitgaan dat de politici werken aan een fundamentele wijziging van het systeem. Zij hebben wanhoop, woede en een rampscenario nodig, om als zogenaamde reactie erop de volgende beperkingen in te kunnen voeren. Het gevoel van hulpeloosheid en het gebrek aan alternatieven onder de bevolking is hiervoor de beste voedingsbodem.

In februari van dit jaar schreef ik:
“Het vergt nogal wat gotspe en moeite om anderen te doen geloven dat je als regering overbelast en naïef bent, dat de huidige stand van zaken daarom ‘slechts’ een falen is en geen moedwillige sabotage. Ik denk dat dit laatste dichter bij de waarheid ligt. Maar waarschijnlijk is deze gedachte voor velen te monsterlijk om tot zich door te laten dringen.”

blank
De vergoeding voor het verminderen van het aantal bedden

De politiek van sabotage en moedwillige vernieling te beschuldigen is zeker een ernstige aanklacht. Maar neem een eenvoudig voorbeeld. De weerdienst kondigt een stormvloed aan en jij woont in het noorden. Wat doen de politici? Ze zijn nu de dijken aan het verlagen. Er is zelfs een subsidie voor het verlagen van de dijken. Begrijpt iemand dat? Het slaat nergens op, maar het gebeurt. Bij overstromingen kunnen politici overigens de noodtoestand uitroepen om te kunnen regeren. Prijsvraag: Welk belang heeft de politiek, als zij in de eerste plaats geïnteresseerd is in het verkrijgen van macht, bij het voorkomen van een overstroming?

Hetzelfde gebeurde tijdens de pandemie met de IC-bedden. Deze werden ontmanteld in plaats van uitgebouwd, en dat alles ook nog door de staat gesubsidieerd. Het gevaar van een overbelasting van de gezondheidszorg vormt de aanleiding voor de epidemische urgentie. Indien noodsituaties tot machtswinst leiden en alle politiek altijd gericht is op machtswinst, zal de politiek noodsituaties eerder creëren dan bestrijden. Onverschillig of dat nu mutaties, blackouts, cyberaanvallen of iets anders zijn. De uitweg uit deze situatie is even eenvoudig als moeilijk: minder tot geen politiek. De ontneming van de macht aan het apparaat.

De rollen omdraaien

Goed verzet is in de eerste plaats niet-gewelddadig. Het is bewezen dat geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid veel doeltreffender is dan gewelddadige ongehoorzaamheid. Dit laatste speelt de staat in de kaart. Op macht beluste technocraten staan betrekkelijk machteloos tegenover vrolijkheid, humor, liefde, muziek, d.w.z. alles wat  met mens-zijn te maken heeft. Tenzij ze valse beelden willen produceren, zodat zelfs de achterlijkste en laatste beseft wiens geesteskind ze zijn.

Goed verzet vergt strategisch denken. Wat voor een soort burgers wil de staat het liefst hebben om  ongestoord te kunnen regeren? Wat voor een toestand streeft de staat na?

De staat wil:

  • Verdeeldheid, splitsing, afzondering.
  • Angst, paniek, hulpeloosheid, wanhoop.
  • Behoeftigheid, armoede, afhankelijkheid van hulp.
  • Desoriëntatie, verlies van normen.

Laten we aannemen dat in de politiek niets aan het toeval wordt overgelaten. Iets anders zou naïef zijn. Macht verwerven, macht behouden en macht uitbreiden zijn zeker geen producten van het toeval. Verzet is dus per definitie alles wat deze doelen dwarsboomt.

Dus wat kun je doen?

Ontsnap zoveel mogelijk aan de propaganda. Leg analoge verbindingen en bouw bruggen naar andersdenkenden. Met name ook naar gevaccineerde mensen. De minderheid van sceptici kan toch nog een meerderheid worden.

Verminder de afhankelijkheid van de staat. Intellectuele vrijheid en financiële vrijheid gaan hand in hand. Elke vorm van afhankelijkheid is een obstakel voor vrijheid. Degenen die overheidssteun ontvangen, kunnen moeilijk in strijd met hun eigen belangen verzet bieden.

En tenslotte: Heb geduld en vertrouwen, de tijd werkt in ons voordeel.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.