Het vaccinatie-activisme van de Bill Gates Foundation

Verschenen bij multipolar-magazin.de
door Eric Wagner
vertaling Wakkermens

blankIn de corona crisis treedt de miljardair Bill Gates zeer succesvol in de openbaarheid als inentingsactivist. De strekking: Een vaccin is dé oplossing, het gaat alleen nog om de uitvoering.

Volgens Gates moet zich de G20 – “nu met de logistiek van een wereldwijde immuniseringsproject uiteenzetten.” Voor verdere discussie en het onderzoeken van alternatieven, lijkt nauwelijks interesse te bestaan. De tijd dringt en men vertrouwt op Gates, want hij had het gevaar van een pandemie al vroeg herkent en daarom weet hij wat er gedaan moet worden.
Hoe terecht is dit vertrouwen?

De stichting van de voormalige Microsoft-baas Bill Gates, de ‘ Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), wordt gecontroleerd door drie bewindvoerders: Bill en Melinda Gates, en de hedgefonds manager Warren Buffett. De Stichting heeft een vermogen van 50 miljard dollar – waarvan ongeveer de helft afkomstig is van Buffett en financiert verschillende charitatieve projecten.

De BMGF is na de Verenigde Staten, de grootste donor van de wereld gezondheid organisatie WHO en betaalde in de jaren 2018, $ 200 miljoen – meer dan Duitsland, Frankrijk en Zweden samen in dezelfde periode. Dit is niet de enige manier waarop de WHO door Gates wordt gefinancierd. De vaccin-alliantie GAVI, vroeger onder de naam van “Global Alliance for Vaccins and Immunization” bekend, stelde de WHO in 2018 nog eens 150 miljoen dollar ter beschikking. Een van de belangrijkste donoren van de GAVI, is op zijn beurt weer de BMGF, in 2016 met bijvoorbeeld 1,5 miljard dollar.

Je kunt dus zeggen dat de BMGF en het echtpaar Gates en Warren Buffett, via directe en indirecte wegen, de belangrijkste bron van inkomsten voor de WHO zijn, wat vervolgens de vraag over de onafhankelijkheid van deze financiële bronnen opwerpt. De BMGF – financierde daarnaast de oprichting van de “Coalitie voor innovatie in de epidemiepreventie” (CEPI), dat zich bezighoudt met het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins, in 2017 met meer dan 100 miljoen dollar. Daarnaast ondersteunt de Stichting regelmatig met vel miljoenen NGO’s zoals de PATH, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van inentingstechnologien. Ook de grootste farmaceutische bedrijven staan op de ontvangerslijst van de BMGF, bijvoorbeeld, Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline en Sanofi-Aventis. De alomvattende invloed van de BMGF op het gebied van vaccinatie is duidelijk.

 

Financiering met een crisis als referentie

In de coronacrisis is het opvallend dat de instellingen die momenteel een belangrijke rol spelen, ook ondersteund worden door de BMGF. De Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit waar de wereldwijde en in alle media verspreide corona statistieken vandaan komen, kan regelmatig op grote donaties rekenen. In de laatste tien jaar stroomde van de Gates Foundation meer dan $ 200 miljoen aan deze Universiteit. Het beoogde gebruik waren programma’s op het gebied van de familieplanning.

In Duitsland kreeg het Robert Koch-Instituut, als nationaal bevoegde epidemiologische autoriteit (bij ons RIVM), in november 2019, $ 250.000. Naar de Charité in Berlijn (werkgever van prof. Christian Drosten) gingen in 2019 en 2020 meer dan 300.000 dollar. Zoals het ook het geval is met de WHO, is het vermoeden van belangenverstrengeling duidelijk, zodra deze instellingen of hun medewerkers, politieke aanbevelingen doen die invloed hebben op bedrijven die door de stichting ondersteunt worden, of waar zij via beleggingen in geïnvesteerd is.

Intussen, zijn via de website “Vraagt de staat” verzoeken binnen gekomen die om opheldering vragen over contacten en financiële middelen tussen het Ministerie van Gezondheid, respectievelijk van de Charité en de BMGF, waarvan de resultaten onthullend kunnen zijn.

De activiteiten van de stichting in Duitsland zijn niet alleen beperkt tot gezondheidsaspecten. Zelfs de gevestigde media worden financieel ondersteund. Bijvoorbeeld ontving der SPIEGEL in december 2018, 2,5 miljoen dollar, die Zeit in 2019, $ 300,000. Men mag er van uitgaan dat dit niet voor niets gedaan werd en dat kritisch onderzoek van deze media met betrekking tot de activiteiten van de Gates Foundation niet perse waarschijnlijker worden.

De stichting is ook een van de organisatoren van de, onder de naam “Event 201” bekend geworden, pandemie simulatie in oktober 2019, kort voor het uitbreken van de corona crisis. Betrokken hierbij waren – wederom – de Johns Hopkins Universiteit en het Wereld Economisch Forum.

In het licht van de veelzijdige financiële verbindingen naar invloedrijke instellingen in de gezondheidszorg en de media, moeten de BMGF en de met haar verbonden inrichtingen met bijzondere aandacht bekeken worden. Dit geldt in het bijzonder voor de prominente positie die Bill Gates bij de crisisbeheersing wil innemen en die hem tevens kritiekloos aangeboden wordt.

 

Waarom inentings-activisme?

Op de vraag naar het doel van deze inentings-activisme van Gates, is het de moeite waard om naar, Bill Gates zelf te luisteren. In een TED Talk in 2010 zei hij met betrekking tot het CO2-probleem en een mogelijke oplossing:

Er leven vandaag 6,8 miljard mensen op de wereld. Dit loopt op tot ongeveer 9 miljard. Wanneer we bij de nieuwe vaccins, de gezondheid en gezinsplanning echt goed werk doen, zouden we deze stijging misschien met 10 of 15 procent kunnen verminderen.

Hij zegt hiermee dat vaccinaties, gezondheidszorg en de menselijke voortplanting kunnen bijdragen tot een reductie van de bevolking, die op zijn beurt aan het klimaat probleem, ook al is het slechts in geringe mate, kan bijdragen. Nu zijn er bij deze verklaring verschillende standpunten, die op deze plaats niet verder besproken worden. Echter kan men het er hier over eens zijn dat dergelijke stappen uitgevoerd moeten worden in samenwerking met de betrokken personen en met hun uitdrukkelijke toestemming. Daartoe hoort ook de volledige informatie met betrekking tot de gevolgen en risico’s van dergelijke ingrepen. Dat dit bij projecten van de BMGF en van de instellingen die zij financiert niet het geval is, wordt aangetoond door het volgende geval.

 

Inentingsmisbruik in Kenia

In oktober 2014 uitte de Katholieke Gezondheidscommissie van Kenia beschuldigingen in het kader van de WHO en UNICEF tetanus vaccinatie. Dit gebeurde omdat in vergelijking met eerdere campagnes er veranderingen waren, die de verantwoordelijken in Kenia vreemd vonden. Zo werd de Katholieke Kerk als ondersteunende organisatie met vele medische voorzieningen, in de campagne er niet bij betrokken en voorlichtingswerk vond, in tegenstelling tot de vorige polio vaccinaties in zeer beperkte mate plaats. Bovendien werden de tetanus vaccins zonder bijzondere medische noodzakelijkheid, alleen bij vrouwen in de leeftijd van 14 tot en met 49 jaar toegediend. Hierdoor groeide het vermoeden dat het hier om verborgene vaccinaties ter geboortecontrole ging. Dit staat in verband met de humane Choriongonadotropin (hCG), wat als hormoon voor – en het voortbestaan van de zwangerschap verantwoordelijk is.

In februari 2015 publiceerde de gynaecoloog en de zwangerschaps-arts, Dr. Wahome Ngare, namens de Keniaanse – Katholieke – Artsenvereniging, een artikel in het tijdschrift “Katholiek Medisch Kwartaal” van de katholieke medische vereniging van Groot-Brittannië, waarin hij op de beschuldigingen wees. Volgens zijn artikel werd het vaccin doelgericht geïmporteerd en hadden de vaccins andere paknummers dan de gebruikelijke tetanusvaccins. Bovendien waren vijf inentingsrondes met intervallen van zes maanden gepland, wat bij tetanus ongebruikelijk is, maar in het geval van hCG vaccins voor het voorkomen van zwangerschap normaal is.

Daarbij wees Dr.Ngare op vergelijkbaar “verborgen” en methodisch vergelijkbare sterilisatie maatregelen in 1993 in Mexico en Nicaragua, en in 1994 in de Filipijnen, waar meisjes en vrouwen onwetend gesteriliseerd waren. Hij beschreef dat de Katholieke Kerk na het bekend worden van de beschuldigingen, bij het Keniaanse Ministerie van Volksgezondheid een klacht indiende waarin zij eiste dat het vaccin onderzocht zou worden, de klacht werd afgewezen. Vervolgens lukte het de Katholieke vertegenwoordigers bepaalde vaccin dosissen te bemachtigen en deze onafhankelijk te laten testen.

Volgens Ngare bevatte de inentingsstof het vermoedde zwangerschap hormoon, dat volgens hem de leidende rol van de WHO bij de opzettelijke massasterilisatie- voor anticonceptie, aantoont. Voor de bekendmaking van de geheime analyse van het vaccin, toonde de WHO zich “diep bezorgd” over de “verkeerde informatie” van de Katholieke Kerk waarvoor geen bewijs bestond. Na de publicatie van de resultaten, stemde de WHO ermee in het vaccin door een gezamenlijke Commissie nogmaals te analyseren.

 

Bevestiging door wetenschappelijk onderzoek

In oktober 2017 verscheen er een wetenschappelijke publicatie van de universiteit van Louisiana (USA) en British Columbia (Canada), samen met Dr. Wahome Ngare die de beschuldigingen bevestigde. De geplande vijf vaccinaties, in plaats van de gebruikelijke werkwijze in het geval van tetanus, waren identiek aan die voor de bevolkingscontrole. De samenstelling van de doelgroep, bestaande uit meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd kon niet overtuigend worden aangetoond.

Daarbij werd de campagne op een ongebruikelijke manier gecoördineerd. Niet door een medische inrichting, maar door een hotel waarbij de aan- en afvoer van het vaccin onder politie bescherming plaats vond. Het werk van de verpleegkundigen werd ook gecontroleerd door de WHO en door de politie. In de geheim geteste dosissen kon het zwangerschap hormonen aangetoond worden, terwijl de later door de WHO geleverde dosissen consequent negatief waren getest, zo de onderzoekers. De verdenking van een poging tot manipulatie door het uitwisselen van het vaccin ligt voor de hand, wat ook de ongebruikelijke veiligheidsmaatregelen bij de omgang met het originele vaccin zou kunnen verklaren. De essentiële rol die de WHO speelt bij geheime acties voor gedwongen sterilisatie en daardoor de populatiecontrole kon in Kenia dus bewezen worden.

 

De planning over de populatiecontrole in de WHO sinds 1972

De wetenschappers zette zich in deze context ook met de geschiedenis van “Maatregelen voor de populatiecontrolle” binnen de WHO uiteen, die sinds de oprichting van de organisatie in 1945 onder de eufemistische naam van “family planning” gevoerd werd. Het WHO- onderzoeksprogramma op de vaccinontwikkeling voor controle op de populatie begon in 1972. Een studie daaruit werd in 1976 gepubliceerd. De “servicediensten” van de WHO voor sterilisatie zonder toestemming van de betrokkenen, zijn volgens de wetenschappers sinds 1970 bekent, terwijl de gevallen waar Dr. Ngare heen verwees, in de jaren 1990 in Mexico, Nicaragua en de Filipijnen, ook tot grote verontwaardiging leidden.

De Gates Foundation, die oorspronkelijk in 1994 door Gates ‘ vader, William Gates Sr. is opgericht, financiert gezinsplanning ook vandaag de dag nog. Zoals reeds vermeld, ontving de Johns Hopkins Universiteit in de afgelopen tien jaar meer dan $ 200 miljoen voor dit doel. Daarnaast financiert de BMGF ook de organisatie “Planned Parenthood” (Geplant ouderschap), die in Bill Gates jeugd al door diens vader geleid werd. Deze organisatie kwam oorspronkelijk voort uit het “American Birth Control League” (American League voor geboorte controle). De financiering van de WHO en het inentings- activisme van de Gates Foundation, ook met name de geboorte controle op een populatie lijkt de voortzetting van een familie traditie.

 

Inentings- misbruik niet eenmalig?

Een directe betrokkenheid in inentings- misbruik is voor de BMGF niet aangetoond. De vragen blijven echter open, zoals een geval in India uit het jaar 2009 laat zien. Daar voerde de organisatie PATH, een door BMFG gefinancierde studie uit onder 16.000 meisjes tussen 9 en 15 jaar met een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Veel van de meisjes werden ziek en vijf overleden, terwijl elders van de 14.000 twee kinderen aan de gevolgen van de vaccinatie overleden. Het PATH en de BMGF werden verweten dat de meeste ouders van de kinderen niet konden lezen of schrijven en deze geïnformeerd waren over de risico’s en doelstelling van de studie.

blankDe advocaat en vaccin criticus, Robert F. Kennedy Jr., publiceerde in een artikel een hele lijst van misbruikgevallen van projecten die door de Gates Stichting werden ondersteunt. Zijn organisatie “The Children’ s Health Defence” waarschuwt uitdrukkelijk voor een Gates-vaccin in het kader van de coronacrisis.

 

ID 2020 – de digitale identiteit

In het kader van andere Gates gefinancierde projecten is een op grotere schaal misbruik van vaccinaties zeker denkbaar.

De “Digital Identity Alliance”, ID 2020, houdt zich volgens haar eigen verklaring bezig met het ontwikkelen van een digitale identiteit die het mogelijk maakt dat mensen zich over alle grenzen heen, kunnen identificeren met behoud van de controle over persoonlijke gegevens. Oprichtingsleden van het project zijn Gates bedrijf Microsoft, de door Gates gefinancierde vaccin-alliantie GAVI, het adviesbureau Accenture en de Rockefeller Foundation, een van de oudste en rijkste stichtingen in de Verenigde Staten.

Sinds september 2019 werkt de “Digital Identity Alliance” met de regering van Bangladesh samen voor de introductie van digitale identiteiten. Daarbij worden inentingen met het verzamelen van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, in combinatie met een digitale identificatie van elke persoon mogelijk.

Tot februari 2020 werden er 100 miljoen digitale identiteiten aangemaakt, zoals de verantwoordelijke minister in een artikel voor het Wereld Economisch Forum meldde. Verkocht wordt deze registratie om kansarmen te integreren en toegang tot – en de voordelen van de moderne wereld te geven.

 

Reizen alleen nog met een “digitale immuniteitsbewijs”?

Ook in Europa tonen zich al de eerste pogingen om deze technologie te gebruiken. Zo berichtte de Handelsblatt Journalist Norbert Häring over een toepassing in het kader van het “Known Traveller Programm” van het World Economic Forum, dat uit een tot nu toe vrijwillig delen van gegevens voor de gefavoriseerde procedure bij vliegreizen gaat. Op de lange termijn lijkt ook een verplichte regeling mogelijk wanneer het systeem eenmaal is ingevoerd. Gates zei op 24. maart in een Interview met TED Moderator Chris Anderson:

Uiteindelijk moeten er certificaten komen over wie genezen – of wie een gevaccineerd persoon is, mensen moeten niet rond de wereld reizen zolang er landen zijn die de situatie niet onder controle hebben. Het moet echter ook niet onmogelijk zijn dat de mensen daarheen gaan en weer terug komen en in staat zijn om zich te bewegen. Uiteindelijk zal er een soort digitaal immuniteitsbewijs komen hetgeen zal bijdragen aan weer een wereldwijde opening (na de lockdown).

De laatste – zeer omstreden – zin werd in de officiële TED-versie van het interview geknipt (minuut 33:55). Norbert Häring commenteerde hierop:

Het document in digitale versie uit te brengen klinkt praktisch, omdat dit snel en eenvoudig is. Maar voordat een digitaal document internationaal en globaal bruikbaar is, moet er een opslaglocatie voor deze documenten zijn, die als veilig wordt beschouwd en ook algemeen toegankelijk is, een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens die overal werkt en een wereldwijde standaard voor de certificering van de autoriteiten van een document. Dit alles wil het Amerikaanse Homeland Security en het World Economic Forum ter bevordering van het Known-Traveller-Programm, ontwikkelen en doorzetten. Bill Gates is één van de meest invloedrijke leden van het World Economic Forum, als niet de meest invloedrijke.

Met de actuele samenwerking van Google en Apple in het aanbieden van een uniforme Corona-App om mogelijke Covid-19-besmettingen te identificieren voor twee dominante besturingssystemen voor mobiele telefoons, namelijk Android en iOS, zou de globaal toegankelijke dataopslaglocatie kunnen ontstaan. (…) De Bekende reiziger programma is in een eerste ready-to-use. (…) Iedereen mag voor zichzelf beslissen of ze willen reizen en gebruik maken van de App, of liever thuis blijven.

Sinds Google en Apple sowieso al in vertrouwen met veiligheids- inlichtingendiensten samenwerken, zal het geen probleem zijn ook andere functies aan de applicatie toe te voegen. Als eerste zou bij behoefte een vinkje “toegestaan om te reizen” of “bijzonder observeren”. Daarna kan men het systeem verfijnen. (…) Dankzij Covid-19 komt de Mooie Nieuwe Wereld in reuze stappen dichterbij.

Op de lange termijn maken de maatregelen een uitgebreide controle mogelijk van iedereen die enigszins wil deelnemen aan het openbare leven. De huidige crisis biedt nu blijkbaar een geschikt voorwendsel voor de versnelde uitvoering van dergelijke plannen.

 

Wij zullen het vaccin bij zeven miljard mensen toedienen

Passend hiertoe bood de ARD Tagesthemen op 12 april Gates een platform aan om zijn project het Duitse publiek te presenteren. Presentator Ingo Zamperoni functioneerde hierbij als trefwoord aandrager voor een gesprek dat in haar karakter eerder een persconferentie van de BMGF leek als een inlichtende nieuwszender. In de geest van Gates kwam Zamperoni tot de conclusie dat “we, ondanks alle inspanningen, de pandemie alleen in de greep zullen krijgen wanneer we een vaccin ontwikkelen”.

Dit beaamde Gates en benadrukte nogmaals dat we uitsluitend tot de normaliteit kunnen terugkeren “als we een wondermiddel hebben gevonden dat in 95 procent van de gevallen helpt, of wanneer we een vaccin ontwikkeld hebben”. Hij benadrukte bovendien dat “wij” (!) het ontwikkelde vaccin “bij zeven miljard mensen zullen toedienen”. Men kan de vraag stellen aan wie Gates denkt wanneer hij in dit verband van “wij” spreekt. Men mag aannemen dat het hier ook de door zijn stichting ondersteunde instellingen betreft.

Een kritische omgang met de Gates Foundation en haar activiteiten, evenals grondige informatie over de lopende ontwikkelingen, in het bijzonder de combinatie van vaccinatie-activisme, digitale identiteit en verregaande controle en serveillance zijn dringend nodig.

Welke maatregelen inmiddels al mogelijk zijn zijn, toont de wettelijk toelating van dwingend testen, gedwongen inentingen en gedwongen behandelingen in Denemarken. Mocht het niet lukken om het grote publiek dergelijke maatregelen en structuren duidelijk te maken, zou de huidige crisissituatie in een politie- en surveillance staat kunnen afglijden en zal men dit pas volledig begrijpen wanneer de digitale handboeien al gesloten zijn.

 

Eric Wagner, geboren in 1990
Studeerde pedagogiek, geschiedenis en politieke wetenschappen in Leipzig, aansluitend Zuid-Oost-Europa studie in Belgrado en Ljubljana. Hij werkt als docent aan een Freien Gemeinschaftsschule.

2 gedachten over “Het vaccinatie-activisme van de Bill Gates Foundation”

 1. Doe een petitie hieromtrent.als je op google intikt petities.nl of petities.be kan je gratis petitie plaatsen.dit moet gestopt worden.suzanne

  Beantwoorden
  • Hoi Suzanne,
   Dank voor je tip.
   Wij onderzoeken op het moment om met andere organisaties een breed opgezette petitie, cq. manifest op de benen te krijgen.
   Er zijn op de door jouw genoemde petitie pagina’s al aardig wat acties onderweg. Dat is gedeeltelijk jammer, omdat ze versnipperen en zo de krachten te weinig bundelen.

   Overigens, wij googelen natuurlijk niet. Wij gebruiken duckduckgo 🙂 Met deze instelling krijg je daar de beste resultaten voor Nederland.
   https://duckduckgo.com/?kn=1&kl=nl-nl&kad=nl_NL
   Hartelijke groet,
   Ronald

   Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.