Het Oekraïense leger is verslagen

blankDit is een provocerende titel, zeker in deze tijden waar we alleen maar over de heldhaftige strijd van het Oekraïense volk horen. De westerse propaganda is ongekend en lijkt er alleen toe te dienen om het conflict zo lang mogelijk te rekken. En dat alles op de rug van de Oekraïense bevolking. De enigen die af en toe een realistisch beeld van de situatie schetsen zijn de militaire experten. Een beeld dat niet door politiek wensdenken is gekleurd. Om eens een ander beeld te laten zien heb ik een interview uit The Unz Review vertaald met een voormalige CIA medewerker, Larry C. Johnson.

[begin van de vertaling]

Het Oekraïense leger is verslagen.
Wat nu nog overblijft is de grote schoonmaak

Vraag 1: Kunt u uitleggen waarom u denkt dat Rusland de oorlog in Oekraïne aan het winnen is?

Larry C. Johnson – Binnen de eerste 24 uur van de Russische militaire operatie in de Oekraïne, werd het hele vermogen van de Oekraïense grondradarinstallaties weggevaagd. Zonder deze radars verloor de Oekraïense luchtmacht de mogelijkheid om lucht-lucht onderscheppingen uit te voeren. In de afgelopen drie weken heeft Rusland een de facto No Fly Zone boven Oekraïne ingesteld. Hoewel er nog steeds gevaar uitgaat van grond-luchtraketten die door de VS en de NAVO aan de Oekraïners zijn geleverd, zijn er geen aanwijzingen dat Rusland zijn luchtgevechtsoperaties heeft moeten inperken.

Het oprukken van Rusland tot in de buurt van Kiev binnen de eerste drie dagen van de invasie heeft mij verbaast. Ik herinnerde mij dat de nazi’s er bij Operatie Barbarossa zeven weken over deden om Kiev te bereiken en nog eens zeven weken nodig hadden om de stad in te nemen. De nazi’s hadden ook nog het voordeel dat ze zich niet bepaald hoefden in te spannen om burgerslachtoffers te vermijden en dat ze erop gebrand waren om kritieke infrastructuur te vernietigen. Toch beweerden veel zogenaamde Amerikaanse militaire experts dat de Russische invasie was vastgelopen. Toen een Russisch konvooi van 40 km lang (of 70 km, de bronnen lopen uiteen) ten noorden van Kiev gedurende meer dan een week tot halt was gekomen, werd duidelijk dat het Oekraïense leger niet meer in staat was om een militaire operaties van enige betekenis te lanceren. Als hun artillerie intact geweest was, dan zou dit konvooi tijdens een massale aanval een gemakkelijke prooi zijn geweest. Dat is niet gebeurd. Als echter de Oekraïeners nog over functionerende eenheden van helikopters of vliegtuigen hadden beschikt, hadden ze het konvooi vanuit de lucht kunnen vernietigen. Dat is niet gebeurd. Of, als ze over kruisraketten hadden beschikt, hadden ze de hel moeten laten neerdalen op het Russische konvooi, dat zogenaamd tot stilstand was gekomen. Ook dat is niet gebeurd. De Oekraïners hebben het konvooi niet eens in een hinderlaag gelokt met behulp van hun pas geleverde Amerikaanse Javelins.

De omvang en reikwijdte van de Russische aanval is opmerkelijk. In drie weken veroverden zij een gebied dat groter is dan de landmassa van het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens hebben zij gerichte aanvallen uitgevoerd op belangrijke steden en militaire installaties. We hebben nog geen enkel geval gezien waarbij een Oekraïense eenheid ter grote van een regiment of een  brigade, een vergelijkbare Russische eenheid heeft aangevallen en verslagen. In plaats daarvan hebben de Russen het Oekraïense leger in kleine onderdelen verdeelt en hebben hun communicatielijnen afgesneden. De Russen versterken hun greep op Mariupol en hebben alle toegangswegen naar de Zwarte Zee onder controle. De Oekraïne is nu in het zuiden en het noorden afgegrendeld.

Ik zou willen aantekenen dat de VS aanzienlijk meer problemen had om een grondgebied te veroveren in Irak in 2003, terwijl zij toen tegen een  inferieure, minder capabele militaire macht vochten. In wezen zou deze Russische operatie de Amerikaanse militaire en politieke leiders de stuipen op het lijf moeten jagen.

Het echte grote nieuws waren de Russische raketaanvallen op Javorov en Zjitomir, op twee de facto NAVO-bases.  De NAVO voerde in september 2018 cyberveiligheidstraining uit in Zjitomir en bestempelde de Oekraïne toen als een “NAVO-partner”. Zjitomir werd zaterdag vernietigd met hypersonische raketten. Javorov onderging afgelopen zondag (20-03-2022) een soortgelijk lot. Daar bevond zich het belangrijkste opleiding- en logistiek centrum dat de NAVO en EUCOM gebruikten om gevechtsvliegtuigen en wapens aan Oekraïne te leveren. Een groot deel van het militaire en civiele personeel op die basis werd gedood.

Niet alleen valt Rusland basissen aan en vernietigt deze, die sinds 2015 regelmatig door de NAVO  worden gebruikt, maar er waren niet eens sirenes die voor een luchtaanval waarschuwden en de aanvallende raketten werden niet door de luchtafweer onderschept.

Vraag 2 – Waarom proberen de media het Oekraïense volk ervan te overtuigen dat zij kunnen zegevieren in hun oorlog tegen Rusland? Als het waar is wat u zegt, dan komen alle burgers die zijn uitgezonden om tegen het Russische leger te vechten, om in een strijd die zij niet kunnen winnen. Ik begrijp niet waarom de media mensen willen misleiden over iets dat zo ernstig is. Hoe denkt u erover?

Larry C. Johnson – Dit is een combinatie van onwetendheid en luiheid. In plaats van op feiten gebaseerde verslaggeving, vindt er een massale propagandacampagne plaats, ondersteunt door de overgrote meerderheid van de media (gedrukt en digitaal) evenals Big Tech. Ik kan me nog goed herinneren dat George W. Bush de nieuwe Hitler werd genoemd. Ik herinner me ook dat Donald Trump de nieuwe Hitler was. En nu hebben we weer een nieuwe Hitler, namelijk Vladimir Poetin. Dit is een versleten, tot mislukken gedoemd scenario. Iedereen die het waagt om legitieme vragen te stellen, wordt onmiddellijk als een marionet van Poetin of een stroman van Rusland afgeschilderd. Als je geen echte feiten kunt leveren, dan is alles wat je nog kunt doen scheldnamen naar voren te brengen.

Vraag 3 – Vorige week, was Kolonel Douglas MacGregor te gast bij de Tucker Carlson Show. Zijn kijk op de oorlog is, is opvallend overeenkomstig met de uwe. Hier is wat hij zei in dat interview

“De oorlog is echt voorbij voor de Oekraïeners. Ze zijn stuk, daar is geen twijfel over mogelijk, ongeacht wat we van onze mainstream media horen. Dus de echte vraag voor ons in dit stadium is, Tucker, gaan we samenleven met het Russische volk en hun regering of gaan we door met het nastreven van een soort regimeverandering, vermomd als een oorlog in de Oekraïne? Houden we ermee op de Oekraïne te gebruiken als een stormram tegen Moskou, wat we in feite to nu toe hebben gedaan.” (Tucker Carlson – MacGregor Interview)

Bent u het met MacGregor eens dat het eigenlijke doel van het uitlokken van deze oorlog in Oekraïne – in Rusland “regime change” was?
Ten tweede, bent u het ermee eens dat Oekraïne wordt gebruikt als het strijdtoneel van de VS om een proxy-oorlog tegen Rusland te voeren?

Larry C. Johnson – Doug is een groot analist, maar ik ben het niet met hem eens – ik denk niet dat iemand in de regering Biden slim genoeg is om in dergelijke strategische termen te denken en te plannen. Naar mijn mening verkeerde de NAVO de laatste 7 jaar in een soort passieve inertie. Wat ik daarmee bedoel is dat de NAVO en Washington geloofden dat zij naar het oosten konden blijven opkruipen tot aan de grenzen van Rusland zonder een reactie uit te lokken. De NAVO en EUCOM hielden regelmatig oefeningen – waaronder het geven van “offensieve” training – en leverden ook materieel. Ik denk dat de berichten in de Verenigde Staten dat de CIA paramilitaire training gaf aan Oekraïense eenheden die in de Donbass opereren, geloofwaardig zijn. Maar ik vind het moeilijk te geloven dat we, na onze debacles in Irak en Afghanistan, plotseling strategen van het niveau van een Sun Tzu zoude bezitten, die in Washington aan de touwtjes zouden trekken.

blank
Officiële en inofficiële NAVO-bases in de Oekraïne

Er hangt een sfeer van wanhoop in Washington. De regering Biden probeert niet alleen alles wat Russisch is te verbieden, maar probeert ook China, India en Saoedi-Arabië te intimideren. Ik zie niet dat een van deze landen in het gareel zal gaan lopen. Ik denk dat het team van Biden een fatale fout heeft gemaakt door te proberen alles en iedereen wat Russisch is te demoniseren. Alles wat ze hebben bereikt, is dat dit het Russische volk pal achter Poetin is gaan staan en klaar is voor een lange strijd.

Ik vind het schokkend dat men zich zo heeft vergist en denkt dat economische sancties Rusland op de knieën zouden dwingen. Het tegendeel is waar. Rusland is zelfvoorzienend en is niet afhankelijk van invoer. Zijn export is van cruciaal belang voor het economisch welzijn van het Westen. Als Rusland tarwe, potas, gas, olie, palladium, afgewerkt nikkel en andere belangrijke mineralen aan het Westen onttrekt, zullen de Europese en Amerikaanse economieën worden geruïneerd. Deze poging om Rusland met sancties te dwingen heeft nu zeer waarschijnlijk gemaakt dat de rol van de Amerikaanse dollar als internationale reservevaluta naar de vuilnisbelt van de geschiedenis zal verdwijnen.

Vraag 4 – Reeds in zijn beroemde toespraak in München in 2007 heeft Poetin bezwaar gemaakt tegen de “architectuur van de mondiale veiligheid”. (1)Deze toespraak is te vinden in ons artikel Zag Poetin 15 jaar geleden de huidige toestand al aankomen? In Oekraïne zien we nu hoe deze onopgeloste veiligheidskwesties kunnen uitgroeien tot een regelrechte oorlog. Zoals u weet heeft Poetin in december een aantal eisen gesteld in verband met de Russische veiligheid, maar de regering-Biden heeft deze van de hand gewezen en er nooit op gereageerd. Poetin wilde schriftelijke garanties dat de NAVO niet zou worden uitgebreid met de Oekraïne als nieuwe lidstaat en dat er geen nucleaire raketsystemen zouden worden gestationeerd in Roemenië of Polen. Denkt u dat de eisen van Poetin onredelijk zijn?

Larry C. Johnson – Ik denk dat de eisen van Poetin heel redelijk zijn. Het probleem is dat 99% van de Amerikanen geen idee heeft van het soort militaire provocaties die de NAVO en de VS de afgelopen 7 jaar hebben gepleegd. Aan het publiek werd altijd verteld dat de militaire oefeningen “defensief” waren. Dat is gewoon niet waar. Nu hebben we nieuws dat de DTRA biolaboratoria in de Oekraïne financierde. Ik denk dat Poetin akkoord zou kunnen gaan met de stationering van Amerikaanse kernraketsystemen in Polen en Roemenië, als Biden op zijn beurt toestaat dat vergelijkbare Russische systemen worden gestationeerd in Cuba, Venezuela en Mexico. Als we het in die termen bekijken, kunnen we beginnen te begrijpen dat de eisen van Poetin noch gek noch onredelijk zijn.

Vraag 5 – Russische media melden dat Russische “zeer precieze, door de lucht gelanceerde” raketten, een complex in West-Oekraïne hebben getroffen waarbij “meer dan 100 lokale militairen en buitenlandse huurlingen zijn gedood.” Blijkbaar was het Special Operations trainingscentrum gevestigd in de buurt van de stad Ovroetsj die slechts 25 km van de Poolse grens ligt. Wat kun je ons vertellen over dit incident? Probeerde Rusland een boodschap te sturen naar de NAVO?

Larry C. Johnson – Kort antwoord – klopt! Russische militaire aanvallen in West-Oekraïne gedurende de afgelopen week hebben de NAVO-functionarissen geschokt en gealarmeerd. De eerste klap kwam op zondag 13 maart in Javorov, in de Oekraïne. Rusland bestookte de basis met verschillende raketten, sommige naar verluidt hypersonisch. Meer dan 200 personeelsleden werden gedood, waaronder Amerikaanse en Britse militairen en inlichtingenpersoneel, en nog eens honderden raakten gewond. Velen liepen verschrikkelijke verwondingen op, zoals amputaties, en liggen in het ziekenhuis. Toch hebben de NAVO en de westerse media weinig belangstelling getoond om over deze ramp te berichten.

blank
Russische aanvallen op militaire doelen

Javorov was een belangrijke vooruitgeschoven basis voor de NAVO.((Zie bijgaande kaart: Javorov ligt in de West-Oekraïne helemaal aan de Poolse grens)) Tot half februari, dus voor de Russische invasie in de Oekraïne, opereerde het U.S. 7th Army Training Command vanaf Javorov. Rusland heeft het daar niet bij gelaten. ASB Militair nieuws meldt dat Rusland ook een andere locatie heeft geraakt, Deljatin, dat ca. 100 km ten zuidoosten van Javorov ligt (op donderdag geloof ik). Gisteren heeft Rusland Zytomyr getroffen, een andere plek waar de NAVO eerder aanwezig was. Poetin heeft een zeer duidelijke boodschap gestuurd: NAVO-troepen in Oekraïne zullen worden gezien en behandeld als strijders. Punt uit.

Vraag 6 – De Oekraïense president Volodimir Zelenski wordt in de westerse media toegejuicht als de ultieme “oorlogsleider” en een moderne “Winston Churchill”.(2)Vergelijk hiermee b.v. ook: https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/waarom-de-toespraak-van-zelensky-veel-indruk-maakt Wat de media de lezers niet vertellen is, dat Zelenski een aantal stappen heeft ondernomen om zijn greep op de macht te verstevigen en tegelijkertijd de fragiele democratische instellingen in de Oekraïne te beschadigen. Zo heeft Zelenski “elf nieuwskanalen van de oppositie verboden” en geprobeerd de leider van de grootste oppositiepartij van de Oekraïne, Viktor Medvedtsjoek, uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen op grond van een valse beschuldiging van “financiering van terrorisme”. Dit is niet het gedrag van een leider die zich serieus inzet voor democratie.

Wat is jouw mening over Zelenski? Is hij echt de “patriottische leider” die de media van hem maken?

Larry C. Johnson – Zelenski is een komiek en een acteur. En volgens mij niet eens een hele goede. Het Westen misbruikt op cynische wijze het feit dat hij Joods is om de aandacht af te leiden van het aanzienlijke contingent Neo-Nazi’s (en dan bedoel ik echte Nazi’s die nog steeds de prestaties van de Oekraïense Waffen SS-eenheid ophemelen in de tijd dat ze gezamenlijk met de Nazi’s vochten in WO II). De feiten zijn duidelijk: hij verbiedt politieke partijen van de oppositie en sluit oppositionele media. Ik denk dat dit de nieuwe definitie van “democratie” is.

Vraag 7: Hoe loopt dit af? Er is een uitstekend bericht op de Moon of Alabama site, getiteld “Wat zal de geografische eindtoestand zijn van de oorlog in de Oekraïne“. De auteur van het bericht, Bernard, denkt kennelijk dat de Oekraïne uiteindelijk opgedeeld zal worden langs de Dnjepr “en in het zuiden langs de kust waar de meerderheid van de etnische Russische bevolking woont.” Hij zegt ook:

“Dit zou de Oekraïense toegang tot de Zwarte Zee belemmeren en een landbrug creëren naar het Moldavische afgescheiden Transnistrië dat onder Russische bescherming staat. De rest van Oekraïne zou een door land omgeven, voornamelijk agrarische staat zijn, ontwapend en te arm om op korte termijn een nieuwe bedreiging voor Rusland te kunnen vormen. Politiek zou het land worden gedomineerd door fascisten uit Galicië, die dan een groot probleem voor de Europese Unie zouden kunnen worden.”

Wat denk jij? Zal Poetin zijn eigen territoriale indeling aan de Oekraïne opleggen om de Russische veiligheid te versterken en een einde te maken aan deze strijd of is een ander scenario waarschijnlijker?

Larry C. Johnson – Ik ben het met de Moon of Alabama eens. Poetins hoofddoel is Rusland te beschermen tegen buitenlandse bedreigingen en een bufferzone met het Westen te creëren. Rusland heeft de fysieke middelen om een onafhankelijke soevereine natie te zijn en is bezig om die visie waar te maken.


Biografie – Larry C Johnson is een veteraan van de CIA en het Bureau voor Terrorismebestrijding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is de oprichter en managing partner van BERG Associates, dat in 1998 werd opgericht. Larry heeft 24 jaar lang trainingen gegeven aan de Special Operations afdeling van het Amerikaanse leger. Hij is verguisd door rechts en links, wat betekent dat hij iets goed moet doen. Zijn analyses en commentaren zijn te vinden in zijn blog, https://sonar21.com/
[eind van de vertaling]

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.