De landbouw moet duurzaam worden!

Nieuwsbrief van de
Stichting Eliant

Het is de hoogste tijd voor een omvattende aanpak!

blankDe industriële landbouw moet alsmaar goedkoper produceren, omdat vele verbruikers goedkope levensmiddelen willen. Het gevolg daarvan is dat de landbouwers vaak tegen hun gevoel en kennis moeten ingaan en dieren en planten als “machines” moeten behandelen. Ze kunnen geen rekening meer houden met hun noden en behoeften. Beide, zowel planten als dieren, zijn echter levende wezen en het wordt steeds duidelijker hoe alles in het leven met elkaar samenhangt.

 

Het landbouwbeleid van de EU is op dit ogenblik niet duurzaam

Met zijn besluiten van afgelopen maand negeert de Europese Raad van Landbouwministers de dringend noodzakelijke vermindering van het gebruik van pesticiden en dus ook het massale uitsterven van dier- en plantensoorten dat door de schrijnende achteruitgang van de biodiversiteit wordt veroorzaakt. De Raad houdt vast aan het oude, al lang achterhaalde beleid en ondersteunt daarmee voornamelijk de industriële landbouw. Het wordt steeds duidelijker dat er een doorslaggevende rol is weggelegd voor het maatschappelijk middenveld, dat er door zijn consumptiegedrag toe bijdraagt om de voortgezette omvangrijke schade die door dergelijke besluiten wordt aangericht zoveel mogelijk te compenseren.

 

Gevolgen van de industriële landbouw

Door industriële landbouw en monoculturen wordt de bodem steeds armer aan humus en kan hij alsmaar minder water opnemen wanneer het regent. Bovendien is er een massale achteruitgang van de biodiversiteit, die noodzakelijk is voor de gezondheid van mensen, planten en dieren.
Dierfabrieken hebben geen enkel respect voor het welzijn van de dieren en kunnen alleen maar werken door antibiotica te gebruiken. Enerzijds leidt dit tot een slechte kwaliteit van het vlees en anderzijds tot een antibioticaresistentie.

 

Wat zeggen geëngageerde wetenschappers?

blankWetenschappers van de Duitse nationale Academie Leopoldina (de oudste ter wereld) benadrukken in hun nationaal advies over ‘biodiversiteit en management van agrarische landschappen’ dat het verlies van biodiversiteit enkel kan worden gestopt door een hervorming van de landbouwsubsidies van de EU, met andere woorden door een bevordering van de ecologische landbouw en van de maatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.

 

Wat kunnen wij doen?

Het is duidelijk dat de aarde alleen maar duurzaam kan zijn wanneer we niet op de politieke besluitvormers wachten, maar zelf actief worden en onze gewoonten veranderen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan ecologische en streekproducten, het verbruik van vlees te beperken en zich voor duurzame projecten in te zetten. Dan zullen wij deel uitmaken van een wereldomvattende beweging van mensen die door hun dagelijks consumptiegedrag bewijzen hoezeer ze de gezondheid van onze aarde en haar bewoners ter harte nemen.

Met hartelijke groeten in naam van het hele ELIANT-team
Michaela Glöckler

Wij bedanken u heel in het bijzonder voor uw gift in deze allesbehalve gemakkelijke tijden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.