Gevaren van GGO-producten indien ze niet zo zijn gelabeld

Uit de nieuwsbrief van de stichting Eliant

Europese Commissie bedreigt de keuzevrijheid
van consumenten en landbouwers

blankOp 29 april heeft de Europese Commissie een studie gepubliceerd over Nieuwe Genomische Technieken (NGT’s). Volgens de resultaten van die studie, “moet de huidige wetgeving betreffende Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) uit 2001 aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang worden aangepast“. Dit zou in het bijzonder betekenen dat voor NGT’s en hun producten geen voorafgaande risicoanalyse en geen goedkeuring meer vereist zijn. Het gevolg daarvan is dat wij als burgers niet meer zouden weten of wij producten kopen die met een NGT-technologie werden vervaardigd, aangezien ze niet meer als dusdanig zouden moeten worden gelabeld.

 

Wat zijn NGTs?

NGT’s hebben hun opwachting gemaakt en werden ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar, sinds de opkomst van de eerste GGO’s. Ze omvatten een grote verscheidenheid van uiteenlopende technologieën, onder andere CRISPR. Het doel is altijd hetzelfde: het genoom van een organisme wijzigen door hetzij genetisch materiaal hetzij materiaal dat een wijziging van het genetisch materiaal in de cel teweegbrengt te introduceren.

In tegenstelling tot GGO’s, maken NGT’s niet noodzakelijk gebruik van vreemd genetisch materiaal. Ze kunnen het genoom wijzigen door in delen van hetzelfde organisme te knippen, die gericht aan te passen of uit te schakelen. Dergelijke technieken verhogen de mogelijkheden en de snelheid van wijzigingen van het genetisch materiaal van organismen.

Tot op heden vallen alle NGT’s en hun producten onder het toepassingsgebied van de huidige wetgeving betreffende GGO’s op grond van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uit 2018 waarbij het voorzorgsbeginsel aan de basis ligt. De agro- en biotechnologiesector ziet echter een groot potentieel in het gebruik van NGT’s in de agrovoedingssector (landbouw- en levensmiddelensector) en oefent sterke druk uit om de regelgeving af te zwakken.

 

Welke zijn de risico’s en gevaren?

Ondanks de steeds grotere nauwkeurigheid van NGT’s, zijn risico’s en gevaren niet uitgesloten. In het proces kunnen nog altijd willekeurige gebeurtenissen voorkomen waarvan de eindresultaten niet kunnen worden voorspeld aangezien het mechanisme voor het herstel van de cel tot onvoorzienbare gevolgen kan leiden.

Het is dan ook van cruciaal belang om onze stem te laten horen en ons tot het Europees Parlement en tot de ministeries van landbouw en leefmilieu te wenden om ons tegen eender welke deregulering te verzetten. De keuzevrijheid van zowel de consumenten als de landbouwers verzekeren, moet onze allerhoogste prioriteit blijven voor de toekomstige generaties. Het is de hoogste tijd dat de Europese Commissie een structurele verandering van het agrovoedingssysteem voorstelt – voor onze gezondheid en die van onze kinderen en voor het leefmilieu.

 

Welke zijn de volgende stappen?

Gezien de komende discussies over een potentieel nieuw beleid voor NGT’s, heeft de Biodynamic Federation Demeter International er bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten al op aangedrongen “om een duidelijk standpunt in te nemen tegen een deregulering van alle NGT’s, waarbij het voorzorgsbeginsel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) volledig wordt gehandhaafd.

Het is nog onduidelijk welk standpunt de Europese Parlementsleden (EP’s) in dit verband zullen innemen. Binnen de groep van de Europese Volkspartij (AVP) klinken de stemmen die de verdediging van het potentieel van NGT’s op zich nemen echter wel steeds luider.
U kunt helpen om onze keuzevrijheid en die van de landbouwers in stand te houden door u aan te sluiten bij de campagnes voor de verplichte aangifte van NGT’s in uw land. Als burgers zijn wij medeverantwoordelijk!
Michaela Glöckler

Giften ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Stichting Eliant, zijn altijd welkom.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.