De wanideeën van het tijdschrift “Foreign Affairs”

blank

Foreign Affairs is een tijdschrift dat namens de gezaghebbende Think Tank Council on Foreign Relations uitgegeven wordt. Deze Think Tank lijkt samen met diegene van de Rand Corporation het buitenlandse beleid van de VS te bepalen. In een artikel heeft Foreign Affairs onlangs geopperd dat Europe—but Not NATO—Should Send Troops to Ukraine. De EU-staten zouden …

Lees verder

Een ernstige waarschuwing van Jeffrey Sachs

blank

Jeffrey Sachs is een Amerikaanse top-econoom, die destijds in de jaren 90 de hele economische omwenteling van de voormalige Sovjet-Unie heeft begeleid en nu kennelijk tot hele andere inzichten is gekomen ten aanzien van het Amerikaanse en Wereldwijde economische beleid. Ik heb de hele video bijdrage van Jeffrey Sachs uitgeschreven en vertaald, maar heb de …

Lees verder

De VN-Veiligheidsraad

blank

De Veiligheidsraad heeft als primaire verantwoordelijkheid de internationale vrede en veiligheid te handhaven. Alle besluiten die de Veiligheidsraad in het kader hiervan neemt heten resoluties. De Veiligheidsraad mag elk (dreigend) geschil onderzoeken en maatregelen voorstellen (volgens het internationaal recht niet bindend) en opleggen (wel bindend); onder dit laatste vallen ook het instellen van sancties en …

Lees verder

Een andere kijk op de geopolitiek

blank

Er is altijd een andere kijk op de bestaande situatie mogelijk, alleen wordt deze andere kijk vaak in onze tijd verdrongen. De officiële media zijn er allemaal op uit om uitsluitend een bepaald narratief weer te geven. Alternatieve, andersluidende versies komen niet aan bod. Van jongs af aan is ons geleerd dat het oude Europa …

Lees verder

De EAEU en de geopolitiek

blank

Sinds het conflict in de Oekraïne met militaire middelen uitgevochten wordt, hebben er enorme, geopolitische verschuivingen plaats gevonden. De multipolaire ‘rest’ van de wereld werkt steeds sterker met elkaar samen en trotseert het Amerikaanse streven naar totale hegemonie. Omdat alle ontwikkelingen buiten ons westerse wereldje hier niet besproken worden, en als dit al gebeurt zeer …

Lees verder