Werkplaats voor de Toekomst

Datum/Tijd
Datum: 30-09-2019 - 18-05-2020
Tijd: 13:15 - 17:15

Locatie
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313JS, Leiden


Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Scholingscursus met John Hogervorst, Christine Gruwez, Klaas van Egmond, Harrie Salman en Reinoud van Bemmelen

 

Vandaag?

Vandaag worstelen we met economische krachten en gewoonten die mens en aarde schaden; met overheden en bedrijven die alles van ons (willen) weten; met bureaucratie en regelzucht die hindernissen zijn voor elk ontluikend initiatief; met een invulling van de democratie die geen recht doet aan de mondigheid die in elk mens leeft.

Morgen?
Morgen wordt alles anders,… wanneer wij vandaag een nieuwe weg naar de toekomst inslaan. Die weg wacht erop door ons bewandeld te worden en heet: sociale driegeleding.
Toekomst bouwen
Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen, maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontsloten die aanzet om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal mee te laten tellen.
Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven).
Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Wat gaan we doen?
– Gezamenlijke studie/bespreking van De kernpunten van het sociale vraagstuk.
We zullen ons intensief bezighouden met het begrijpen van dit basiswerk van de sociale driegeleding; en daarmee ook werken aan het levendige denken dat nodig is om het sociale leven te vernieuwen.
– Inzicht in de ontwikkeling van de mens en zijn bewustzijn. Daarmee oefenen we inzicht in de achtergronden en werkelijke vraagstukken van deze tijd.
– Mens tussen mensen: wat verbindt de moderne, individualistische ingestelde mens met de gemeenschap en hoe verbinden we ons van mens tot mens?
– Werken aan een andere economie. Hoe komen we tot een economie die recht doet aan mens en aarde?
– Voorbeelden uit de praktijk. Welke hoopvolle initiatieven zijn er?

De bijeenkomsten bestaan uit inleidingen en gesprek. Deelnemers kunnen vraagstukken uit hun eigen praktijk inbrengen.
Voor de gezamenlijke studie is het nodig dat de deelnemers zich thuis voorbereiden.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag vanaf 30 september 2019 (1x per twee weken) van 13.15 tot 17.15 uur.
18 bijeenkomsten (tot in mei 2020), prijs € 725,00 (incl. btw)
Een folder is beschikbaar.

Informatie & aanmelding via:

Webpagina: de Zonnenboom
Telefonisch: 071 5123 137
Of hier via de mail

Terug naar alle evenementen