• Waarom de leerplicht er is
  Waarom leerplicht bestaat De meesten van ons kennen het niet anders dan dat de leerplicht is ingevoerd om kinderarbeid tegen te gaan. Dit is echter niet het geval maar klinkt wel heel sympathiek en zorgzaam. Dit soort sociaal humanitaire argumenten, werken tot op de dag van vandaag verbluffend goed. Want wie kan er nu niet tegen kinderarbeid zijn? Dat ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 08-04-2019By Wakker Mens
 • Er bestaat geen Al Qaida
  Volgens de voormalige Engelse minister van buitenlandse zaken Robin Cook bestaat er geen Al Qaida. Robin Cook1946 - 2005 De waarheid is dat er geen islamistisch leger is of een terroristische groep die Al Qaida heet. En alle goed geïnformeerde medewerkers van inlichtingendiensten weten dit. Wat er wel is, is een propaganda campagne, om ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 15-03-2019By Wakker Mens
 • De EU (1) Een Amerikaanse constructie
  Een groot deel van de Europese bevolking is sceptisch tegenover de Europese Unie. Toch zijn er maar weinigen die zich de vraag stellen waarom deze statengemeenschap ondanks afnemend vertrouwen, weerzin en bedenkingen zo explosief expandeert. Expansie in territoriaal opzicht, maar ook in een toenemende regelgeving. Een regelwoede die zijn weerga niet kent en waarbij de absurditeit een normaal verschijnsel ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 18-02-2019By Wakker Mens
 • BBC verspreidde “fake nieuws”over de zogenaamde Douma chemische aanval.
  Dit bericht verscheen bij Freesuriyah.eu De Syrische producer Riam Dalati die voor de BBC werkt (e) als producent, schreef op Twitter, dat hij kon bewijzen dat de video van de slachtoffers van de vermeende chemische aanval in Douma, in april 2018, waarna de aanval van de VS, VK en Frankrijk volgde, niet zijn eigen mening was, maar de feiten ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 15-02-2019By Wakker Mens
 • De Schaduw macht (1)
  De schaduw macht Gewoon allemaal toeval? In 2013 werd de Vaticaanstad van het SWIFT-betalingssysteem afgesloten. Hierdoor raakte het Vaticaan financieel volledig geïsoleerd van de wereld. Kort hierop trad paus Benedict XVI terug van zijn ambt. Een dramatisch feit wanneer je bedenkt dat, volgens de katholieke kerk, het opperhoofd levenslang de vertegenwoordiger van God op aarde is. In 2000 ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 11-02-2019By Wakker Mens
 • Scholen “digitaliseren” zonder het effect daarvan te kennen
  Waarom scholen "digitaliseren" zonder het effect daarvan te kennen Deze petitie richt zich niet tegen digitalisering maar is voor keuzevrijheid! De Stichting Eliant maakt zich in Europees verband sterk voor keuzevrijheden van burgers. In hedendaagse taal: een lobbyorganisatie voor de burger dus. Dat is ook hard nodig want tussen de absurditeit van Europese regelwoede verstoppen zich wetjes en regeltjes ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 14-11-2018By Wakker Mens
 • Digitale dementie
  Maakt Google ons dom? Onze hersenen ondergaan een continue veranderingsproces. Dit veranderingsproces heet ‘leren’ en al onze activiteiten hebben er invloed op. Bepaalde activiteiten hebben echter meer invloed op het vormen van geheugensporen dan andere bezigheden. Het gebruik van de computer blijkt in veel gevallen minder effectief te zijn dan de reguliere vormen van leren doordat het geheugen minder ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 13-10-2018By Wakker Mens
 • Mens tussen Hemel en Aarde
  Op deze plaats komt geen religieus betoog, alhoewel de titel bij sommigen lezers misschien deze associatie oproept. Wel willen we de kloof aanspreken. De kloof tussen arm & rijk, tussen goed & kwaad en tussen hemel en aarde. Wij als mens hebben ergens hier tussenin een plekje. Wij bewegen ons tussen de extremen. Tenminste, zoekend naar het midden. Daar ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 27-09-2018By Wakker Mens
 • Strijd der culturen
  ...of het noodzakelijke vijandbeeld. Op zijn laatst na de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft iedereen gemerkt dat de strijd der culturen in Europa is aangekomen. Bij Hebdo werd een bekend en zich al vroeger bewezen scenario gebruikt, waarbij ook dit keer weer o.a. de terroristen hun paspoorten in de vluchtauto lieten liggen. Hierdoor kon deze aanslag ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 22-05-2018By Wakker Mens
 • Meer voelen, minder denken
  Naast het overheersende materialistisch denken komt er een ogenschijnlijke tegenbeweging op gang. Een toenemende trend om meer met je gevoelsleven de wereld tegemoet te treden. Meer via het gevoel de wereld te willen begrijpen en beslissingen meer vanuit het gevoel te nemen. Als mens streven we ernaar om de wereld zoals die zich aan ons voordoet, te begrijpen. We ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 21-05-2018By Wakker Mens
 • Vrijheid van onderwijs
  Wanneer we in de toekomst een menswaardig bestaan op onze planeet willen, dan moeten we niet alleen de milieuvraagstukken serieus nemen en hiervoor duurzame oplossingen vinden, maar bovendien en minsten zo belangrijk is het om de noodzaak van vrijheid van onderwijs te onderkennen. Het is natuurlijk een beetje flauw om grote persoonlijkheden te citeren. Dit citaat van ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 20-04-2018By Wakker Mens
 • De vrije markt, legitimering van het ongeremde egoïsme
  In een tijd van toenemende individualisering is er maar weinig voor nodig om het egoïsme aan te sporen. Een sterk heersend egoïsme onder de mensen is voor diverse belanghebbenden, een wenselijk verschijnsel. Immers het versnippert en splijt de samenleving. Divide et impera, verdeel en heers. De mens van deze tijd is mondig, wil zijn leven zelf vorm geven en ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 19-04-2018By Wakker Mens
 • Amerika en de Wereldoorlogen
  Was de bevrijding van Europa het doel van de Amerikanen? Of was de bevrijding een middel om een geheel ander doel te bereiken? Ook al doen onze media er veel aan om ons dat te laten geloven, maar er bestaan geen humanitaire oorlogen. Het is naïef om te denken dat een land voor miljarden dollars oorlog voert om de ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 18-04-2018By Wakker Mens
 • Biologische landbouw
  Sorry, aan deze pagina wordt nog gewerkt. Het bericht Biologische landbouw verscheen eerst op Wakker Mens. ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 17-04-2018By Wakker Mens
 • Cognitieve dissonantie
  Wanneer de vos niet tot bij de druiven kan, besluit hij dat hij ze achteraf bekeken toch niet écht wilde "...omdat ze toch zuur waren." Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of als er wordt vastgesteld dat diegene in strijd met de eigen overtuiging handelt. In ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 14-04-2018By Wakker Mens
 • De zin en onzin van democratie
  Een wetsvoorstel waarin scholen verplicht worden rekenkundige opgaven te vereenvoudigen, ligt inmiddels ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Hierbij mogen de uitkomsten van rekenopgaven alleen nog een meervoud van 5 vormen. Wat hier boven staat is natuurlijk in deze vorm niet waar. Toch zou het me inmiddels niet meer verbazen dat, wanneer ik ‘s morgens de krant opensla, een ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 21-03-2018By Wakker Mens
 • Waar kiest u voor?
  Een voorbeeld van misplaatste democratie, er wordt “medezeggenschap” voor gespiegeld. De vraag die hier gesteld wordt door de provincie Gelderland kan niet democratisch besloten worden immers: niet iedereen is er in gelijke mate van betroffen. Er spelen individuele interesses een rol. De aanwonenden zullen 50 zeggen en de vrachtwagenchauffeur, die altijd gejaagd wordt, minstens 80. Bovendien moet de vraag ..... Lees verder.....
  Bron: selfieVerschenen op: 21-03-2018By Wakker Mens