Datum/Tijd
Datum: 23-08-2019 - 25-08-2019
Tijd: 08:45 - 21:00

Locatie
Residence Palace
Wetstraat 155 - Blok C
1000, Brussel


Beste ELIANT-vrienden, 

De Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de bereidheid van de Europese bevolking om actief mee vorm te geven aan het samenleven stijgt. Twee constructieve perspectieven zijn onloochenbaar:

  • de toenemende zorg voor het welzijn van de planeet aarde
  • het bewustzijn dat bij het aanpakken van de grote globale problemen de bijdrage van de civiele samenleving beslissend is.

In de ‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties werden 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het vizier genomen (Sustainable Development Goals — SDGs), die de waardigheid van de mens, de bescherming van de planeet, vrede en welvaart voor iedereen moeten veilig stellen en die partnerschappen op dit vlak moeten stimuleren.

De wetenschappelijk adviesraad van de Bondsregering van Duitsland heeft bovendien een zeer lezenswaardige commentaar daarop geschreven. Hij stelt niet alleen vast dat de digitalisering in de Agenda 2030 nauwelijks voorkomt, ofschoon ze de implementering ervan sterk beïnvloed. Hij dringt ook met spoed aan verder dan 2030 te denken met oog op de verreikende invloed op lange termijn van de nieuwe technologieën voor ons allemaal. Deze laat zich gevoelen in onze privé-sfeer alsook in de economische en politieke gevolgen die ermee verbonden zijn.

ELIANT deelt dit oordeel. Een langdurige cultuurverandering is noodzakelijk die ook veranderingen in gewoonten en levensstijl omvat. Deze is op een gewone politieke manier omwille van de korte regeringsperiodes nauwelijks te realiseren. Zo’n verandering kan alleen tot stand komen door de civiele samenleving waarvoor ELIANT staat.
Wie zich hierover meer wil informeren, nodigen we hartelijk uit op de internationale conferentie in Brussel die van 23 tot 25 augustus in het Residence Palace plaats vindt met als thema: Soul of Europe – Facing Europe’s challenges.

Alle informatie vindt u hier Balancing diversity, solidarity and unity.

 

Terug naar alle evenementen